Navigation path

Additional tools

TIN-numre fordelt på land

Landebladene indeholder følgende information (hvis de findes) om TIN-numrene i hvert EU-land:

  • TIN-strukturen
  • Specifikke karakteristika vedrørende særlige forhold for TIN-numre (hvordan det allokeres, om det ændrer sig over tid osv.)
  • Eksempler på officielle dokumenter, der viser TIN-numrene
  • En liste over nationale referencewebsteder
  • Nærmere oplysninger om de nationale kontaktpunkter.

Oversigt over lande

AT Østrig FI Finland NL Nederlandene
BE Belgien FR Frankrig PL Polen
BG Bulgarien HR Kroatien PT Portugal
CY Cypern HU Ungarn RO Rumænien
CZ Tjekkiet IE Irland SE Sverige
DE Tyskland IT Italien SI Slovenien
DK Danmark LT Litauen SK Slovakiet
EE Estland LU Luxembourg UK Det Forenede Kongerige
EL Grækenland LV Letland
ES Spanien MT Malta

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på denne side og alle de sider, der omfatter TIN-numre (i det følgende: den "europæiske TIN-portal"), og brugen af modulet til onlinekontrol af TIN-numre, der er tilgængeligt på denne europæiske TIN-portal, som det udgør en integreret del af, er omfattet af en ansvarsfraskrivelse, en meddelelse om ophavsret samt regler om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse, som kan findes på websiden for den juridiske meddelelse.