Navigation path

Additional tools

Číslo DIČ podle zemí

Stránky se základními údaji o dané zemi obsahují (jsou-li k dispozici) tyto informace o čísle DIČ:

  • strukturu čísla DIČ
  • konkrétní charakteristiku čísla (jak se uděluje, jak se mění atd.)
  • příklady úředních dokladů uvádějících číslo DIČ
  • seznam referenčních internetových stránek jednotlivých zemí
  • údaje vnitrostátních kontaktních míst

Národní dokumentace

AT Rakousko FI Finsko NL Nizozemsko
BE Belgie FR Francie PL Polsko
BG Bulharsko HR Chorvatsko PT Portugalsko
CY Kypr HU Maďarsko RO Rumunsko
CZ Česká republika IE Irsko SE Švédsko
DE Německo IT Itálie SI Slovensko
DK Dánsko LT Litva SK Slovinsko
EE Estonsko LU Lucembursko UK Spojené království
EL Řecko LV Lotyšsko
ES Španělsko MT Malta

Právní upozornění

Na informace zveřejněné na těchto stránkách a dalších stránkách věnovaných číslu DIČ (dále jen „Evropský portál o daňových identifikačních číslech“) a používání modulu pro kontrolu DIČ online (který tvoří integrální součást portálu) se vztahuje prohlášení o vyloučení odpovědnosti, upozornění týkající se autorských práv a pravidla ochrany osobních údajů a soukromí, které jsou uvedeny na stránce Právní upozornění.