Navigation path

Additional tools

TIN по страни

Националните информационни листове съдържат следната информация (когато има такава) относно TIN във всяка страна от ЕС:

  • структура на TIN
  • специфични характеристики на TIN (как се издава, променя ли се във времето и др.)
  • примери на официални документи, съдържащи TIN
  • списък на национални уебсайтове по темата
  • данни за националните звена за контакти.

Национална специфика

AT Австрия FI Финландия NL Нидерландия
BE Белгия FR Франция PL Полша
BG България HR Хърватия PT Португалия
CY Кипър HU Унгария RO Румъния
CZ Чешка република IE Ирландия SE Швеция
DE Германия IT Италия SI Словения
DK Дания LT Литва SK Словакия
EE Естония LU Люксембург UK Обединено кралство
EL Гърция LV Латвия
ES Испания MT Малта

Правна информация

Информацията на тази страница и на всички страници, посветени на TIN (оттук нататък наричани:„Европейски портал за TIN“) и използването на модула за онлайн проверка на TIN, предоставен на този Европейски портал за TIN, от който той е неразделна част, са обект на отказ от отговорност, авторски права и на декларация за поверителност, които са достъпни на уебстраницата за правна информация.