Navigation path

Additional tools

Aviz juridic

 1. Declinarea responsabilităţii
 2. Norme privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private
 3. Avize privind drepturile de autor

Declinarea responsabilităţii

Informaţiile şi poziţiile exprimate pe Portalul european dedicat NIF, aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar opiniile Comisiei Europene. Deşi Portalul este administrat de Comisia Europeană, responsabilitatea pentru conţinutul acestuia este partajată: între Comisie, pentru paginile „europene” de conţinut şi statele membre ale UE, care răspund de conţinutul şi linkurile paginilor „naţionale”.

Comisia Europeană administrează Portalul european dedicat NIF pentru a le permite persoanelor vizate de obligaţia de raportare fiscală prevăzută de legislaţia europeană sau naţională:

 • să afle informaţii despre sistemele naţionale de identificare a contribuabililor – în special sistemele care utilizează numere de identificare fiscală (NIF) şi
 • să verifice dacă sintaxa (sau algoritmul) unui NIF este corectă sau, în cazul în care specificaţiile privind sintaxa (sau algoritmul) nu sunt disponibile, dacă structura NIF este corectă.
  Modulul de consultare on-line a NIF nu confirmă existenţa şi alocarea unui NIF şi nici identitatea unei persoane, ci doar dacă, pe baza specificaţiilor furnizate de statele membre Comisiei Europene, NIF-ul menţionat corespunde structurii generale şi algoritmului NIF-urilor, aşa cum sunt ele în vigoare în ţara respectivă.

Este interzisă utilizarea, extragerea şi utilizarea informaţiilor şi a datelor în scopuri care nu sunt conforme cu aceste obiective, precum şi cu avizele privind drepturile de autor şi cu normele privind protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private prezentate mai jos.

Aceste informaţii:

 • au doar caracter general şi nu se referă la situaţiile specifice ale niciunei persoane fizice sau juridice;
 • nu sunt neapărat complete, corecte sau actuale;
 • fac trimitere, uneori, la site-uri externe asupra cărora serviciile Comisiei nu au control şi pentru care Comisia nu îşi asumă răspunderea;
 • nu reprezintă recomandări profesionale sau juridice (dacă aveţi nevoie de recomandări specifice, consultaţi întotdeauna un specialist).

Scopul nostru este să asigurăm funcţionarea corectă a Portalului destinat NIF şi a modului de consultare on-line a NIF. Vom face toate eforturile pentru a corecta erorile care ne sunt aduse la cunoştinţă. Statele membre vor anunţa informa Comisia Europeană, în cel mai scurt timp, dacă efectuează schimbări majore. La rândul său, Comisia Europeană va actualiza paginile respective cât mai rapid, conform planificării existente în ceea ce priveşte modificările şi întreţinerea.

Precizăm că nu putem garanta că un document disponibil on-line reproduce cu fidelitate un text adoptat oficial. Este considerată autentică doar legislaţia publicată în ediţiile tipărite ale Jurnalului Oficial al UE şi legislaţia naţională publicată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile la nivel naţional.

Obiectivul nostru este acela de reduce la maxim perturbările cauzate de erori tehnice. Totuşi, este posibil ca unele date sau informaţii de pe Portalul destinat NIF să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care prezintă erori şi nu putem garanta că furnizarea acestui serviciu nu va fi întreruptă sau afectată, în orice altfel, de astfel de probleme. Comisia nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de probleme survenite în urma utilizării Portalului european dedicat NIF sau a altor site-uri externe la care face trimitere la acesta.

Această declinare a responsabilităţii nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei într-un mod care contravine condiţiilor prevăzute de legislaţia naţională aplicabilă şi nu exclude răspunderea sa în situaţii în care, potrivit legislaţiei respective, această răspundere nu poate fi exclusă.

Protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private

Angajament privind protecţia vieţii private a utilizatorilor

Politica privind „protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare” are la bază Regulamentul UE nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Această politică generală se aplică site-urilor instituţionale ale UE, găzduite de domeniul „.eu”.

Puteţi naviga în majoritatea paginilor acestor site-uri fără a trebui să furnizaţi date despre dumneavoastră. În unele cazuri însă, pentru a vă putea oferi serviciile electronice solicitate, vom avea nevoie de acestea.

Site-urile care solicită astfel de informaţii le prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat mai sus şi oferă informaţii despre cum vă vor utiliza datele în declaraţiile lor de confidenţialitate.

În acest sens:

 • există un controlor care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal şi care se asigură că serviciul electronic în cauză respectă politica privind protecţia vieţii private;
 • la nivelul fiecărei instituţii, responsabilul cu protecţia datelor se asigură că prevederile Regulamentului sunt aplicate şi le adresează controlorilor recomandări cu privire la îndeplinirea obligaţiilor (art. 24 din Regulament);
 • autoritatea independentă de control pentru toate instituţiile este Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (articolele 41-45 din Regulament).

Site-urile instituţionale ale UE găzduite de domeniul „.eu”, trimit către site-uri externe. Deoarece nu deţinem controlul asupra acestora, vă recomandăm să le verificaţi politica privind protecţia vieţii private.

Modulul de consultare on-line a NIF

Când utilizaţi modulul de consultare on-line a NIF, datele tehnice servesc doar la identificarea problemelor tehnice pe care le întâmpină aplicaţia, toate datele înregistrate fiind şterse periodic. Sistemul nu permite identificarea utilizatorilor.

În ceea ce priveşte solicitarea referitoare la numărul de identificare fiscală, deoarece răspunsul nu necesită acces la bazele de date naţionale, utilizatorului final nu i se pun la dispoziţie date cu caracter personal.

Utilizarea modelelor de documente

Pe Portalul european dedicat NIF sunt publicate doar (o parte din) modelele de documente puse la dispoziţie de statele membre ale UE (proprietare ale documentelor).

Cum prelucrăm e-mailurile pe care ni le trimiteţi?

Unele site-uri oferă date de contact, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea de a-şi trimite observaţiile sau întrebările pe o anumită adresă de e-mail.

Când trimiteţi mesajul, destinatarul colectează doar acele date cu caracter personal de care are nevoie pentru a vă răspunde. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Portalul european destinat NIF nu păstrează date privind schimburile de mesaje efectuate în acest mod.

Dacă aveţi întrebări despre prelucrarea e-mailului dumneavoastră şi a datelor cu caracter personal asociate acestuia, vă rugăm să le includeţi în mesajul dumneavoastră.

Proprietarii conţinutului, paginii şi linkului;rol şi drept de gestionare

Portalul european destinat NIF nu include niciun sistem de notificare (e-mail) pentru contactarea proprietarilor de conţinut, pagină sau link, prin urmare nu sunt colectate date personale în acest scop.

De asemenea, aplicaţia nu presupune gestionarea de roluri sau de drepturi, motiv pentru care nu sunt colectate date personale în acest scop.

EU Uniunea Europeană (2012) IE Irlanda (2012)
AT Austria (2012) IT Italia (2012)
BE Belgia (2012) LT Lituania (2012)
BG Bulgaria (2012) LU Luxemburg (2012)
CY Cipru (2012) LV Letonia (2012)
CZ Republica Cehă (2012) MT Malta (2012)
DE Germania (2012) NL Ţările de Jos (2012)
DK Danemarca (2012) PL Polonia (2012)
EE Estonia (2012) PT Portugalia (2012)
EL Grecia (2012) RO România (2012)
ES Spania (2012) SE Suedia (2012)
FI Finlanda (2012) SI Slovenia (2012)
FR Franţa (2012) SK Slovacia (2012)
HR Croația (2012) UK Regatul Unit (2012)
HU Ungaria (2012)

Aviz privind drepturile de autor – Uniunea Europeană (2012)

Reutilizarea documentelor deţinute de Comisie sau în numele acesteia de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene (Oficiul pentru Publicaţii) este supusă condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 2006/291 privind reutilizarea informaţiilor Comisiei. Reutilizarea documentelor este gratuită.

Reproducerea este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens. În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software, etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Austria (2012)

Toate articolele publicate pe paginile Austriei din cadrul Portalului european dedicat NIF sunt protejate prin legea drepturilor de autor, cu toate drepturile rezervate.

Informaţiile prezentate pe paginile Austriei din cadrul Portalului european dedicat NIF sunt considerate informaţii publice, care pot fi distribuite sau copiate, cu condiţia ca acestea să nu fie folosite în scopuri comerciale şi ca sursa să fie indicată.

Cu toate că Ministerul Federal al Finanţelor (BMF) depune toate eforturile pentru a furniza informaţii corecte şi actualizate pe paginile Austriei din cadrul Portalului european dedicat NIF, acesta nu îşi asumă nicio răspundere în ceea ce priveşte exactitatea, actualitatea sau caracterul complet al informaţiilor respective sau al informaţiilor de pe alte site-uri către care a pus la dispoziţie linkuri. În cazul în care se descoperă erori, acestea vor fi rectificate cât mai curând posibil.

Informaţiile furnizate pe paginile Austriei din cadrul Portalului european dedicat NIF au un caracter general şi, prin urmare, nu pot fi adaptate unor nevoi individuale specifice ale unor persoane, entităţi sau organizaţii; informaţiile nu sunt neapărat exacte, complete sau actualizate şi fac trimitere în parte la alte site-uri internet care nu sunt influenţate de BMF şi nici nu fac parte din domeniul de competenţă al acestuia. Aceste informaţii nu sunt menite să înlocuiască un serviciu de consiliere (juridică) profesionistă. Dacă aveţi nevoie de consiliere personală, contactaţi întotdeauna mai întâi un expert în domeniul respectiv. În cazul în care aveţi întrebări referitoare la procedurile în instanţă, vă rugăm să contactaţi instanţa competentă. În ceea ce priveşte acţiunile sau cererile care trebuie să respecte un termen, în orice situaţie trebuie să vă adresaţi în primul rând instanţei sau autorităţii competente.

Nu garantăm că un document care poate fi accesat prin intermediul paginilor Austriei din cadrul Portalul european dedicat NIF corespunde întocmai textului oficial adoptat.

Unele documente care pot fi accesate prin intermediul paginilor Austriei din cadrul Portalului european dedicat NIF conţin informaţii furnizate de alte organizaţii. BMF nu oferă niciun tip de garanţie privind exactitatea, actualitatea sau corectitudinea datelor furnizate în documentele respective.

Aviz privind drepturile de autor – Belgia (2012)

Reutilizarea informaţiilor care figurează pe paginile Belgiei din cadrul Portalului european dedicat NIF face obiectul legislaţiei belgiene în vigoare, în special Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 30 iunie 1994.

În conformitate cu această lege şi în cazul în care nu există dispoziţii contrare în acest sens, reutilizarea acestor informaţii este condiţionată de obţinerea unei autorizări prealabile din partea titularilor drepturilor de autor.

 • În temeiul articolului 8 alineatul (2) din aceeaşi lege, documentele oficiale ale unei autorităţi publice nu sunt protejate de drepturi de autor. Documentele oficiale ale unei autorităţi publice sunt acele documente care produc efecte juridice (legi, lucrări parlamentare, hotărâri ale instanţelor etc.).
 • Articolul 21 alineatul (1) prevede că „citatele extrase dintr-o operă publicată legal, utilizate în scopul criticii, polemicii, recenziei, în învăţământ sau în cadrul lucrărilor ştiinţifice, în conformitate cu exercitarea corectă a profesiei şi în măsura justificată de scopul urmărit, nu aduc atingere drepturilor de autor. Citatele prevăzute la alineatul anterior trebuie să fie însoţite de trimiteri la sursă şi la numele autorului, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil”.

Paginile de internet la care fac referire paginile naţionale ale Belgiei din cadrul Portalului european dedicat NIF fac obiectul propriilor clauze privind drepturile de autor. Instanţele belgiene au competenţa de a audia orice acţiune privind drepturile de autor în legătură cu datele la care se face referire pe paginile naţionale ale Belgiei.

Aviz juridic – Bulgaria (2012)

Conţinutul resurselor informative: Conţinutul resurselor informative prezentate pe acest site respectă prevederile legislaţiei în vigoare la ora actuală în Bulgaria. Dacă observaţi discrepanţe, informaţii publicate care nu mai sunt de actualitate, sunt incorecte sau ilegale, vă rugăm să ne informaţi imediat. Informaţiile de natură juridică de pe această pagină nu pot fi considerate consiliere juridică, fiind furnizate doar în scop informativ. În cazul apariţiei unui prejudiciu pe fondul unor acţiuni de natură juridică sau materială întreprinse doar pe baza informaţiilor conţinute de acest site, persoanele care au întreprins acţiunile respective vor suporta integral consecinţele.

Responsabilitatea pentru conţinutul preluat din surse străine: Agenţia Fiscală Naţională din Bulgaria nu îşi asumă responsabilitatea nici pentru legalitatea, caracterul complet, corectitudinea şi actualitatea informaţiilor preluate din surse aparţinând unor părţi terţe, către care pot fi prevăzute linkuri pe acest site, nici pentru legalitatea activităţilor acestor părţi terţe. Dacă identificaţi linkuri către surse de informaţii cu conţinut învechit, incorect, incomplet sau care încalcă legislaţia în vigoare, vă rugăm să ne informaţi imediat.

Drepturile de autor: Toate informaţiile de pe această pagină, altele decât informaţiile publice, sunt protejate prin drepturi de autor. Niciun fragment din informaţiile protejate nu poate fi reprodus, tradus, editat sau utilizat sub nicio formă fără un acord prealabil, în scris, al Agenţiei Fiscale Naţionale din Bulgaria.

Aviz privind drepturile de autor – Cipru (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează pe Portalul european dedicat NIF, deţinute de Departamentul de administrare fiscală din Cipru sau de entităţi terţe în numele său, face obiectul normelor naţionale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicaţii contrare în acest sens. Reproducerea conţinutului paginilor de internet ale Departamentului de administrare fiscală din Cipru este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens.

În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor sub formă de text sau multimedia (sunet, imagini, software etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi trebuie să indice în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Republica Cehă (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează în cadrul Portalului european dedicat NIF deţinute de guvernul ceh sau de entităţi terţe în numele său face obiectul normelor naţionale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicaţii contrare în acest sens. Reproducerea conţinutului paginilor Republicii Cehe este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens. Conţinutul poate fi reprodus numai în scopuri necomerciale.

În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software, etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Germania (2012)

Reutilizarea de către terţi a documentelor care figurează pe Portalul european dedicat NIF, deţinute de Republica Federală Germania, este protejată de normele privind drepturile de autor stabilite de legislaţia germană şi de convenţiile europene şi internaţionale.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru caracterul complet al informaţiilor, pentru erorile tehnice şi de redactare, pentru omisiunile sau exactitatea informaţiilor de pe acest Portal european dedicat NIF.

În mod special, nu oferim, în mod explicit sau implicit, nicio garanţie cu privire la caracterul complet sau exactitatea informaţiilor obţinute prin intermediul linkurilor către site-uri externe.

Operatorii site-urilor sunt responsabili pentru conţinutul pe care îl pun la dispoziţie pe propriile site-uri, sub rezerva dispoziţiilor legislaţiei generale. Trebuie să se facă o distincţie între „conţinutul propriu” şi linkurile către conţinutul furnizat de operatorii unor site-uri externe.

Hiperlinkurile către conţinutul unor site-uri externe sunt furnizate numai în scop informativ.

Responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor externe aparţine exclusiv furnizorului conţinutului respectiv. Înainte de publicarea unui link pe paginile noastre, analizăm şi verificăm cu atenţie site-urile externe, în măsura informaţiilor de care dispunem. Cu toate acestea, nu oferim, în mod explicit sau implicit, nicio garanţie cu privire la caracterul complet sau exactitatea informaţiilor obţinute prin intermediul hiperlinkurilor către site-uri externe. Conţinutul site-urilor externe poate fi oricând modificat fără ca guvernul german să fie la curent cu acest lucru.

În ceea ce priveşte toate linkurile furnizate pe Portalul european dedicat NIF, declarăm în mod explicit că nu dispunem de nici un control privind conceperea şi conţinutul site-urilor externe care pot fi accesate prin intermediul acestui portal; în plus, prezenţa acestor linkuri nu implică faptul că autorizăm site-urile respective sau conţinutul acestora. Prezenta declaraţie se aplică tuturor paginilor din cadrul acestui Portal european dedicat NIF şi tuturor linkurilor incluse în acestea.

Echipa editorială responsabilă de paginile naţionale ale Germaniei îşi rezervă dreptul de a modifica, completa sau elimina informaţiile care apar pe acest site, fără preaviz.

Aviz privind drepturile de autor – Danemarca (2012)

Informaţiile privind sistemul CPR (sistemul NIF) furnizate de către Guvernul danez şi publicate pe Portalul european dedicat NIF nu fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor.

Aviz privind drepturile de autor – Estonia (2012)

Informaţiile furnizate de Guvernul Republicii Estonia fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor. Informaţiile publicate pe paginile Republicii Estonia din cadrul Portalului european dedicat NIF sunt disponibile gratuit şi pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate ediţiile, formele şi mediile de comunicare, în scopuri comerciale sau necomerciale, cu condiţia menţionării sursei materialelor şi cu precizarea situaţiei lor în ceea ce priveşte drepturile de autor. Conţinutul extras de pe paginile Republicii Estonia din cadrul Portalului european dedicat NIF trebuie reprodus cu exactitate şi nu poate fi utilizat într-un context care ar putea induce în eroare.

Aviz privind drepturile de autor – Grecia (2012)

Informaţiile furnizate de guvernul Greciei şi publicate pe Portalul european dedicat NIF nu fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor. Cu toate acestea, anumite linkuri pot face obiectul legislaţiei privind drepturile de autor. În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Spania (2012)

Accesul şi utilizarea conţinuturilor furnizate de Spania pe Portalul european dedicat NIF, informaţiile cuprinse, precum şi linkurile şi serviciile prevăzute sunt prerogative ale Agencia Tributaria sau ale organismelor care colaborează cu aceasta şi sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală sau industrială aferente. Utilizarea, reproducerea, distribuţia, comunicarea publică şi transformarea acestui conţinut, precum şi orice altă activitate similară sunt strict interzise fără autorizaţia expresă a Agencia Tributaria. Dreptul utilizatorilor de a folosi orice conţinut din cadrul acestui portal se limitează la descărcarea şi utilizarea privată a conţinutului respectiv, cu condiţia ca acesta să rămână intact.

Aviz privind drepturile de autor – Finlanda (2012)

Informaţiile care apar pe Portalul european dedicat NIF şi sunt furnizate de guvernul Finlandei sunt publice şi nu fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor.

Aviz privind drepturile de autor – Franţa (2012)

Conţinutul acestui site internet este proprietatea exclusivă a Ministerului Bugetului, Conturilor Publice, Funcţiei Publice şi Reformei Statului şi/sau a autorilor şi titularilor de drepturi şi este protejat de normele de drept francez şi internaţional aplicabile în materie de drepturi de proprietate intelectuală şi, în special, de dispoziţiile Codului francez al proprietăţii intelectuale.

În special, este vorba de elementele redacţionale care apar pe site, de prezentarea paginilor şi de programele informatice necesare operării site-ului, de logouri, imagini, fotografii şi grafice de orice tip.

Ministerul Bugetului, Conturilor Publice, Funcţiei Publice şi Reformei Statului acordă utilizatorilor doar o autorizare de vizualizare, care exclude reutilizarea unei părţi sau a întregului conţinut al acestui site în orice scop.

Autorizarea de reproducere nu se acordă decât sub formă digitală pe calculator, care poate fi utilizată pentru vizualizarea paginilor consultate de programul de navigare al utilizatorului.

Orice reproducere totală sau parţială a site-ului de către orice companie care nu are autorizarea explicită din partea Ministerului Bugetului, Conturilor Publice, Funcţiei Publice şi Reformei Statului este interzisă şi constituie o contravenţie sancţionată de articolele L.335-2 şi următoarele din Codul proprietăţii intelectuale.

Codul francez al proprietăţii intelectuale (doar în limba franceză)

Codul francez al proprietăţii intelectuale – sancţiuni penale (doar în limba franceză)

Aviz privind drepturile de autor – Croația (2012)

-

Aviz privind drepturile de autor – Ungaria (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează în Portalul European dedicat NIF deţinute de guvernul Ungariei sau de entităţi terţe în numele său face obiectul legislaţiei ungare privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicaţii contrare în acest sens. Reproducerea privată sau oficială a conţinutului paginilor Ungariei este autorizată, cu condiţia menţionării sursei, în afara cazului în care se stipulează altfel. Orice alt tip de utilizare necesită autorizarea prealabilă din partea titularului dreptului.

Aviz privind drepturile de autor – Irlanda (2012)

Materialele furnizate de Irlanda şi publicate pe Portalul european dedicat NIF, fac obiectul drepturilor de autor deţinute de guvernul Irlandei, în conformitate cu Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe din 2000 (Copyright and Related Rights Acts 2000). Materialele pot fi descărcate ca fişier sau pot fi tipărite numai pentru uz personal. În cazul în care aceste materiale sunt transmise către terţi, trebuie să se menţioneze sursa şi situaţia cu privire la drepturile de autor.

Permisiunea de a reproduce materiale care fac obiectul drepturilor de autor deţinute de guvernul Irlandei nu este extinsă la niciun material de pe acest Portal european dedicat NIF care ar putea fi proprietatea unui terţ. Autorizaţia de a reproduce astfel de materiale trebuie obţinută de la titularii drepturilor de autor în cauză.

Aviz privind drepturile de autor – Italia (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează pe Portalul European dedicat NIF, deţinute de Ministerul Economiei şi Finanţelor din Italia sau de entităţi terţe în numele său, face obiectul normelor naţionale privind drepturile de autor, în cazul în care nu există indicaţii contrare în acest sens.

Reproducerea conţinutului paginilor Ministerul Economiei şi Finanţelor din Italia şi ale altor instituţii publice este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens.

În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software, etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Lituania (2012)

Informaţiile furnizate de Republica Lituania sunt protejate de legislaţia lituaniană privind drepturile de autor şi drepturile conexe şi sunt disponibile gratuit, cu condiţia menţionării sursei.

Aviz privind drepturile de autor – Luxemburg (2012)

Reproducerea conţinutului şi a informaţiilor care figurează pe paginile Luxemburgului, deţinute de statul Luxemburg sau de entităţi terţe, face obiectul legislaţiei luxemburgheze, în cazul în care nu există indicaţii contrare în acest sens.

Reproducerea informaţiilor care apar pe paginile Luxemburgului din cadrul Portalului european dedicat NIF este autorizată pentru scopuri necomerciale, cu condiţia menţionării exprese a sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens.

În cazul în care trebuie obţinută o autorizare prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor în format text sau multimedia (sunete, imagini, programe informatice etc.), această dispoziţie anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar, după caz, toate restricţiile impuse utilizării.

Statul Luxemburg nu îşi asumă nicio răspundere pentru utilizarea informaţiilor care apar pe paginile Luxemburgului din cadrul Portalului european dedicat NIF. Trebuie subliniat că informaţiile publicate pe aceste pagini nu sunt neapărat complete, exhaustive, exacte sau actualizate. În cazul în care textele publicate pe aceste pagini diferă de documentele originale, sunt aplicabile textele originale, astfel cum au fost publicate în Mémorial (Jurnalul Oficial al Marelui Ducat al Luxemburgului).

Paginile statului Luxemburg fac uneori trimitere la pagini deţinute de părţi terţe, asupra cărora statul Luxemburg nu dispune de niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio răspundere.

Statul Luxemburg nu îşi asumă nicio răspundere pentru niciun eventual prejudiciu cauzat sistemului informatic al utilizatorului în urma utilizării paginilor administrate de statul Luxemburg sau de alte persoane.

Statul Luxemburg nu acceptă nicio răspundere în cazul suspendării, chiar şi temporare, a funcţionării acestor pagini.

Scopul prezentei declinări a responsabilităţii nu este eludarea cerinţelor legislaţiei aplicabile, nici excluderea răspunderii în cazurile în care aceasta nu poate fi exclusă în temeiul legislaţiei aplicabile.

Aviz privind drepturile de autor – Letonia (2012)

Informaţiile furnizate de guvernul Republicii Letonia sunt publice şi nu fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor. În acest sens, informaţiile publicate pe paginile Letoniei din cadrul Portalului european dedicat NIF sunt disponibile gratuit şi pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate ediţiile, formele şi mediile de comunicare, în scop comercial sau necomercial.

Aviz privind drepturile de autor – Malta (2012)

Guvernul Maltei, alături de ministerele şi departamentele sale, precum şi autorităţile şi autorii site-urilor, se străduiesc să menţină fiabilitatea informaţiilor care apar pe Portalul european dedicat NIF, însă nu pot garanta că informaţiile publicate pe unele dintre site-urile lor sau pe cele externe către care sunt furnizate linkuri sunt complete, actuale şi corecte şi de aceea subliniază că informaţiile respective nu ar trebui considerate neapărat corecte şi complete în legătură cu orice subiect. Nu se poate garanta calitatea, accesibilitatea continuă sau faptul că nu vor exista întreruperi cauzate de probleme tehnice. Prin urmare, entităţile menţionate anterior nu îşi pot asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu, pierdere sau deteriorare care ar putea rezulta din utilizarea informaţiilor, deoarece informaţiile disponibile sunt furnizate doar în scop orientativ. Guvernul Maltei îşi rezervă dreptul de a modifica, completa sau elimina temporar anumite pagini sau părţi ale acestora, fără o notificare prealabilă.

Guvernul Maltei, alături de ministerele şi departamentele sale, precum şi autorităţile şi autorii site-urilor, nu asigură controlul calităţii linkurilor externe. Faptul că în paginile respective apare denumirea unei întreprinderi sau a unui comerciant nu trebuie înţeles ca o recomandare de a utiliza produsele şi/sau serviciile oferite de întreprinderea sau comerciantul în cauză.

Paginile Portalului european dedicat NIF nu au ca scop furnizarea de consiliere juridică, acest tip de serviciu fiind de competenţa exclusivă a profesiunii juridice.

Materialele publicate pe acest site fac obiectul dispoziţiilor Legii privind drepturile de autor, al legislaţiei malteze, al politicilor şi reglementărilor şi al oricărui acord internaţional semnat de guvernul Maltei. Informaţiile de pe acest site sunt disponibile pentru uz personal şi public, însă nu în scop comercial. Având în vedere aceste două obiective, materialele pot fi reproduse gratuit şi fără a fi nevoie de o autorizare din partea guvernului Maltei, cu condiţia ca materialele reproduse să fie o copie conformă cu originalul şi să se indice că sursa este guvernul Maltei. Materialele reproduse nu pot fi în niciun caz prezentate ca fiind versiunea originală, nici măcar atunci când sunt elaborate împreună cu guvernul Maltei sau cu acordul acestuia.

Aviz privind drepturile de autor – Ţările de Jos (2012)

Informaţiile publice furnizate de guvernul Ţărilor de Jos nu fac obiectul condiţiilor impuse de drepturile de autor, decât dacă acest lucru este precizat. În acest sens, informaţiile publicate pe paginile Ţărilor de Jos din cadrul Portalului european dedicat NIF sunt disponibile gratuit şi pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate ediţiile, formele şi mediile de comunicare în scop comercial sau necomercial, cu excepţia cazului în care în informaţiile respective (sau în anumite părţi ale acestora) se include o clauză privind drepturile de autor.

Aviz privind drepturile de autor – Polonia (2012)

Conţinutul paginilor Poloniei din cadrul Portalului european dedicat NIF au scop informativ general şi nu oferă consiliere. Ministerul Finanţelor nu oferă nicio garanţie în ceea ce priveşte exactitatea, actualitatea şi aplicabilitatea oricăror informaţii publicate pe site.

Ministerul Finanţelor nu îşi asumă nicio răspundere pentru informaţiile publicate pe acest site. În plus, se pot aplica clauze specifice exoneratoare de răspundere sau declaraţii specifice privind drepturile de autor în legătură cu anumite informaţii sau cu părţi ale site-ului. Informaţiile publicate pe paginile Poloniei care nu fac obiectul unor clauze specifice de denegare de responsabilitate sau unor declaraţii specifice privind drepturile de autor sunt disponibile gratuit şi pot fi descărcate/reproduse/traduse/adaptate în toate ediţiile, formele şi mediile de comunicare, în scop comercial sau necomercial.

Ministerul Finanţelor nu acceptă nicio responsabilitate şi exclude orice răspundere în legătură cu consultarea acestui site, utilizarea informaţiilor sau descărcarea de materiale de pe site, inclusiv orice răspundere pentru erorile, inexactităţile, omisiunile sau afirmaţiile care pot induce în eroare sau sunt defăimătoare. Informaţiile de pe acest site pot cuprinde opinii sau puncte de vedere care, în afara cazului în care există indicaţii contrare în acest sens, nu aparţin în mod necesar Ministerului Finanţelor.

Acest site conţine linkuri către pagini externe, asupra cărora serviciile Ministerului Finanţelor nu au niciun control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Aviz privind drepturile de autor – Portugalia (2012)

Reutilizarea de către terţi a documentelor care figurează pe Portalul european dedicat NIF, deţinute de Portugalia, este protejată de drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi de drepturi de proprietate industrială în temeiul legislaţiei portugheze, al legislaţiei UE şi al acordurilor internaţionale aplicabile. Informaţiile prezente pe acest portal sunt publice şi pot fi reproduse şi reutilizate cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens. În cazul în care trebuie obţinută o autorizare prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor sub formă de text sau multimedia (sunet, imagini, programe informatice etc.), autorizarea generală menţionată mai sus nu se aplică. La cerere, se poate acorda o autorizaţie specifică pentru reproducerea şi reutilizarea documentelor cu informaţii care, în condiţiile stabilite, nu pot fi reutilizate liber. O autorizaţie specifică indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării documentelor la care se referă.

Aviz privind drepturile de autor – România (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează pe Portalul european dedicat NIF, deţinute de România sau de entităţi terţe în numele său, face obiectul normelor naţionale privind drepturile de autor, în afara cazului în care există indicaţii contrare în acest sens. Reproducerea conţinutului paginilor României este autorizată cu condiţia menţionării sursei, cu excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în acest sens.

În cazul în care trebuie obţinut acordul prealabil pentru reproducerea sau utilizarea informaţiilor text sau multimedia (sunet, imagini, software etc.), acest acord anulează autorizarea generală menţionată mai sus şi indică în mod clar toate restricţiile impuse utilizării.

Aviz privind drepturile de autor – Suedia (2012)

Informaţiile furnizate de guvernului Suediei pentru paginile Portalului european dedicat NIF sunt publice şi nu sunt supuse unor condiţii privind drepturile de autor.

Aviz privind drepturile de autor – Slovenia (2012)

Informaţiile care apar pe Portalul european dedicat NIF şi sunt furnizate de Administraţia Fiscală a Republicii Slovenia sunt publice şi nu fac obiectul condiţiilor privind drepturile de autor.

Aviz privind drepturile de autor – Slovacia (2012)

Reutilizarea documentelor care figurează pe Portalul european dedicat NIF, deţinute de Republica Slovacă sau de entităţi terţe în numele său, face obiectul normelor slovace privind drepturile de autor, în afara cazului în care există indicaţii contrare în acest sens. Restricţiile privind drepturile de autor şi drepturile conexe, precum şi privind drepturile sui generis asupra bazelor de date sunt autorizate numai în anumite cazuri speciale, prevăzute în Legea privind drepturile de autor nr. 618/2003 Coll., astfel cum a fost modificată. Utilizarea informaţiilor sau dreptul de a dispune de acestea în temeiul Legii privind drepturile de autor nu trebuie să contrazică utilizarea normală preconizată a acestor informaţii şi nu trebuie să aducă atingere în mod nejustificat intereselor legitime ale titularilor drepturilor. În celelalte cazuri, trebuie obţinut acordul prealabil (licenţa) pentru utilizarea informaţiilor.

Legislaţia slovacă privind drepturile de autor – informaţii suplimentare în limba engleză

Legislaţia slovacă privind drepturile de autor – informaţii suplimentare în limba slovacă

Aviz privind drepturile de autor – Regatul Unit (2012)

Informaţiile furnizate de guvernul Regatului Unit sunt protejate prin drepturile de autor ale Coroanei. Aceste informaţii pot fi accesate şi reutilizate gratuit. Puteţi reutiliza informaţiile protejate prin drepturile de autor ale Coroanei cu condiţia menţionării sursei şi precizării situaţiei lor în ceea ce priveşte drepturile de autor. Drepturile de autor ale Coroanei nu pot fi folosite într-un mod defăimător sau care poate induce în eroare.