Navigation path

Additional tools

Jogi nyilatkozat

 1. Felelősségi nyilatkozat
 2. A személyes adatok és a magánélet védelmével kapcsolatos előírások
 3. Szerzői jogvédelmi nyilatkozatok

Felelősségi nyilatkozat

Az e portálon közzétett információk és állítások a szerzőktől származnak, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét. A portált az Európai Bizottság működteti, a felelősség a tartalmáért azonban osztott: az oldalak vagy „európaiak” (ebben az esetben tartalmukért a Bizottság felel), vagy „tagállamiak” (ami azt jelenti, hogy saját oldalaik tartalmáért és a rajtuk elhelyezett hivatkozásokért az uniós tagállamok viselik a felelősséget).

A portál fenntartásával az Európai Bizottságnak az a célja, hogy az európai vagy tagállami jogszabályok alapján meghatározott adózással kapcsolatos kötelezettséggel terhelt személyeknek segítséget nyújtson a következőkben:

 • az adófizetők azonosítására szolgáló tagállami rendszerek – különösen az adóazonosító számot használó rendszerek – megismerése, és
 • az adóazonosító szám jelrendszerének (azaz algoritmusának) vagy – ha a jelrendszer (algoritmus) leírása nem áll rendelkezésre – felépítésének érvényességi ellenőrzése.
  Az adóazonosító számok online ellenőrzési modulja nem igazol személyazonosságot, sem azt, hogy a megadott adóazonosító szám valóban létezik-e, valóban ki lett-e adva, csak azt ellenőrzi az uniós országok által az Európai Bizottságnak szolgáltatott leírások alapján, hogy valamelyik tagállamban képeznek-e és használnak-e olyan adóazonosító számot, amelynek általános felépítése és algoritmusa megfelel az adott tagállamban képzett és használt adóazonosító számnak.

Szigorúan tilos az információk és adatok minden olyan kivonatolása és felhasználása, amely nem felel meg ezeknek a célkitűzéseknek, illetve nincs összhangban a következőkben meghatározott szerzői jogvédelmi nyilatkozatokkal és a személyes adatok és a magánélet védelmével kapcsolatos szabályokkal.

Ezek az információk:

 • pusztán általános jellegűek, konkrét személyek vagy szervezetek egyéni körülményeire nem vonatkoznak;
 • nem feltétlenül teljes körűek, hiánytalanok, pontosak vagy frissek;
 • esetenként olyan külső oldalakhoz kapcsolódnak, amelyeket nem a Bizottság szolgálatai felügyelnek, és amelyekért ezért a Bizottság nem vállal felelősséget;
 • nem tekinthetők szakmai vagy jogi tanácsnak (ha konkrét tanácsra van szüksége, minden esetben forduljon szakemberhez).

Célunk az, hogy a portál és az online ellenőrzési modul naprakész és pontos maradjon. Mindent megteszünk, hogy kijavítsuk a tudomásunkra jutott hibákat. Az uniós országok, amint lehet, értesítik az Európai Bizottságot a portálon található információkkal kapcsolatos változásokról, a Bizottság pedig a módosítások és a karbantartás ütemezésével összhangban a lehető leghamarabb frissíti a megfelelő oldalakat.

Nem tudjuk garantálni, hogy az online elérhető dokumentumok pontosan megfeleljenek a hivatalosan elfogadott szövegeknek. Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjának papíralapú kiadásában kihirdetett európai uniós jogszabályok és a hatályos nemzeti jog előírásaival összhangban kihirdetett nemzeti jogszabályok tekintendők hitelesnek.

Törekszünk arra, hogy technikai hibák a lehető legritkábban okozzanak fennakadást. Előfordulhat azonban, hogy a portálon található adatok vagy információk némelyikének formátuma vagy az azokat tartalmazó állomány hibás, ezért nem garantálhatjuk, hogy szolgáltatásunk zavartalan, illetve ilyen problémáktól mentes lesz. A Bizottság nem vállal felelősséget a portál vagy a hivatkozott külső oldalak használata nyomán keletkező ilyen problémákért.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó nemzeti jogban meghatározott követelményeket sértve korlátozza a Bizottság felelősségét, sem az, hogy kizárja a Bizottság felelősségét olyan ügyekben, amelyek esetében az említett jog alapján erre nem kerülne sor.

A személyes adatok és a magánélet védelme

A felhasználók magánéletére vonatkozó állásfoglalás

A személyes adatok közösségi intézmények által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelmére vonatkozó szabályok a 45/2001/EK rendeleten alapulnak. Ez az általános szabályrendszer vonatkozik az eu doménen belül az uniós intézmények weboldalaira.

E weboldalak túlnyomó részén anélkül böngészhet, hogy bármiféle információt meg kellene adnia önmagáról, egyes esetekben azonban a kért elektronikus szolgáltatáshoz szükség van személyes információk közlésére.

Az ilyen adatokat kérő weboldalak a fent említett rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően kezelik ezeket az információkat, és a magánélet védelmére vonatkozó külön nyilatkozataikban tájékoztatást nyújtanak adatai felhasználásáról.

Ezzel kapcsolatban:

 • az adatkezelő meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközét, valamint biztosítja, hogy az adott elektronikus szolgáltatás megfeleljen a magánélet védelmére vonatkozó szabályoknak;
 • minden intézménynél adatvédelmi tisztviselő biztosítja a rendelet rendelkezéseinek alkalmazását, és tanácsaival segíti az adatkezelőket kötelezettségeik teljesítésében (a rendelet 24 cikke);
 • Az intézmények független ellenőrző hatósága az európai adatvédelmi biztos (a rendelet 41–45. cikke).

Az eu doménen belül az uniós intézmények weboldalai harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Mivel ezeket az oldalakat nem mi felügyeljük, javasoljuk, hogy tanulmányozza át a magánélet védelmére vonatkozó szabályaikat.

Az adóazonosító számok online ellenőrzési modulja

Az online ellenőrzési modul használatakor a technikai információk kizárólag az alkalmazáshoz kapcsolódó technikai kérdések azonosítására szolgálnak, és a megadott információk rendszeresen törlődnek. A rendszer nem alkalmas a felhasználó azonosítására.

Az adóazonosító számra vonatkozó lekérdezést illetően meg kell jegyezni, hogy mivel a válaszadásra a tagállami adatbázisokhoz való kapcsolódás nélkül kerül sor, a végfelhasználó nem jut személyes adatokhoz.

Az okmányminták felhasználása

A portálon csak az uniós országok (az okmányok tulajdonosai) által megadott okmányminták (részei) láthatók.

Hogyan kezeljük az Ön által küldött e-maileket?

Egyes weboldalakon fel vannak tüntetve az elérhetőségre vonatkozó adatok, amelyek segítségével egy funkcionális postaládába beküldheti észrevételeit, kérdéseit.

Az ilyen üzenetek küldésekor megadott személyes adatokat a címzett csak a válaszadáshoz szükséges mértékben gyűjti. Ha a postaládát kezelő csapat nem tud válaszolni a kérdésére, e-mailjét továbbítja egy másik szolgálathoz. Az ily módon folytatott levelezéseket a portál nem rögzíti.

Ha az e-mail és a kapcsolódó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdése van, azt írja bele levelébe.

A tartalom, az oldal és a webes hivatkozás gazdái, a feladatok és jogok kezelése

A portálon nincs (e-mailes) értesítő rendszer a tartalom, az oldal vagy a webes hivatkozás gazdájának értesítéséhez, ezért e célból személyes adatok gyűjtésére nem kerül sor.

Az alkalmazás során feladat- és jogkezelés sem történik, ezért személyes adatok gyűjtésére sem kerül sor e célból.

EU Európai Unió (2012) IE Írország (2012)
AT Ausztria (2012) IT Olaszország (2012)
BE Belgium (2012) LT Litvánia (2012)
BG Bulgária (2012) LU Luxemburg (2012)
CY Ciprus (2012) LV Lettország (2012)
CZ Cseh Köztársaság (2012) MT Málta (2012)
DE Németország (2012) NL Hollandia (2012)
DK Dánia (2012) PL Lengyelország (2012)
EE Észtország (2012) PT Portugália (2012)
EL Görögország (2012) RO Románia (2012)
ES Spanyolország (2012) SE Svédország (2012)
FI Finnország (2012) SI Szlovénia (2012)
FR Franciaország (2012) SK Szlovákia (2012)
HR Horvátország (2012) UK Egyesült Királyság (2012)
HU Magyarország (2012)

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Európai Unió (2012)

A Bizottság vagy annak nevében az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala (a Kiadóhivatal) tulajdonát képező dokumentumok további felhasználását illetően a bizottsági információk újrafelhasználásáról szóló 2006/291/EK, Euratom határozatban meghatározott feltételek irányadók. A dokumentumok további felhasználása díjmentes.

A dokumentumok reprodukálása – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetése mellett engedélyezett. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Ausztria (2012)

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain közzétett valamennyi cikk szerzői jogi védelem alatt áll, továbbá minden jog fenntartva.

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain olvasható információk nyilvánosak, forrásmegjelölés mellett szabadon terjeszthetők és másolhatók, amennyiben ez nem kereskedelmi céllal történik.

A Szövetségi Pénzügyminisztérium arra törekszik, hogy a portál Ausztriára vonatkozó oldalain pontos és naprakész információk szerepeljenek, azonban nem vállal felelősséget ezeknek az adatoknak a pontosságáért, időszerűségéért és teljességéért, továbbá az általa hivatkozott más weboldalakon szereplő adatokért. Ha és amennyiben hibák vagy tévedések válnak ismertté, azok kijavítására a lehető leggyorsabban sor kerül.

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain található adatok általános jellegűek, és ennek megfelelően nincsenek személyek, intézmények vagy egyéb szervezetek sajátos egyéni követelményeihez igazítva, nem feltétlenül pontosak, teljesek vagy naprakészek, részben más, olyan weboldalakhoz kapcsolódnak, amelyek kívül esnek a Szövetségi Pénzügyminisztérium feladat- és hatáskörén. Ezek az adatok nem helyettesítik a szakmai (jogi) tanácsadást. Ha személyes tanácsra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon először az érintett terület szakértőjéhez. Amennyiben bírósági eljárással kapcsolatos kérdése van, kérjük, forduljon az illetékes bírósághoz. Határidőhöz kötött indítványok, kérelmek esetében mindenekelőtt érdeklődjön az illetékes bíróságnál vagy hatóságnál.

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain keresztül elérhető dokumentumok nem feltétlenül egyeznek meg a hivatalosan elfogadott szöveggel.

A portál Ausztriára vonatkozó oldalain keresztül elérhető dokumentumok némelyike más szervezetek információira hivatkozik. Ezeknek az adatoknak a pontosságát, időszerűségét és helytállóságát a Szövetségi Pénzügyminisztérium nem szavatolja, nem tünteti fel, azokért nem vállal garanciát.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Belgium (2012)

A portál Belgiumra vonatkozó oldalán található információk további felhasználása a hatályos belga jogszabályok, különösen a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló, 1994. június 30-i törvény hatálya alá tartozik.

Ez azt jelenti, hogy eltérő rendelkezés hiányában ezeknek az információknak a további felhasználásához a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélye szükséges.

 • Az említett törvény 8. cikkének (2) bekezdése értelmében a hatóságok hivatalos aktusai nem alapoznak meg szerzői jogot. A hatóságok hivatalos aktusai olyan tények, amelyek joghatással rendelkeznek (törvények, parlamenti eljárások, bírósági és törvényszéki határozatok stb.).
 • A 21. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „nem sérti a szerzői jogot a jogszerűen közzétett alkotásból vett idézet, amennyiben azt az adott szakterületen érvényesülő gyakorlattal összhangban és az elérni kívánt cél által indokolt mértékben kritikában, vitában, recenzióban, illetve tanítás során vagy tudományos munkában használják fel. Az előző bekezdésben felsorolt idézetek után fel kell tüntetni a forrást, valamint a szerző nevét, amennyiben lehetséges.”

A portál Belgiumra vonatkozó oldalain hivatkozott internetes oldalakra a saját szerzői jogi rendelkezéseik vonatkoznak. A belga bíróságok joghatósága kiterjed a Belgiumra vonatkozó oldalakon említett adatokhoz fűződő szerzői joggal kapcsolatos kérvények tárgyalására.

Jogi nyilatkozat – Bulgária (2012)

Az információforrások tartalma: Az ezen a weboldalon található információforrások tartalma megfelel a hatályos bolgár jogszabályi követelményeknek. Amennyiben a közölt információk ellentmondásosak, elavultak, megbízhatatlanok vagy jogellenesek, kérjük, haladéktalanul jelezze. Az ezen az oldalon található jogi természetű információk nem tekinthetők jogi tanácsnak, kizárólag tájékoztató jellegűek. Ha kizárólag az e weboldalon elhelyezett információk alapján tett jogi vagy anyagi lépések kárt okoznak, a költségeket teljes mértékben a lépést megtevő személynek kell viselnie.

Felelősség az idegen tartalomért: A bolgár Nemzeti Adóhivatal nem felel az ezen az oldalon hivatkozott, harmadik felekhez köthető információforrások tartalmának jogszerűségéért, teljességéért, pontosságáért és időszerűségéért, sem e harmadik felek tevékenységének jogszerűségéért. Amennyiben elavult, hibás, hiányos vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétes tartalmú információforrásra mutató hivatkozást talál, kérjük, haladéktalanul jelezze.

Szerzői jog: Az oldal minden olyan információja, amely nem nyilvános adat, a szerzői jog hatálya alá tartozik. A védett tartalmakat vagy azok részeit a bolgár Nemzeti Adóhivatal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos reprodukálni, lefordítani, szerkeszteni vagy bármi módon felhasználni.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Ciprus (2012)

A ciprusi Belföldi Adózási Osztály vagy annak nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, ezen a portálon feltüntetett információk további felhasználása – eltérő megjegyzés hiányában – a nemzeti szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában a ciprusi Belföldi Adózási Osztály oldalain található tartalom reprodukálása a forrás megjelölésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Cseh Köztársaság (2012)

A cseh kormány vagy annak nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, ezen a portálon feltüntetett információk további felhasználása – eltérő jelzés hiányában – a nemzeti szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik. A cseh oldalakon szereplő tartalom reprodukálása a tartalom feltüntetése mellett engedélyezett, kivéve az ettől eltérő rendelkezés esetén, és kizárólag nem kereskedelmi célra reprodukálható.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Németország (2012)

A portálon közzétett, a Németországi Szövetségi Köztársaság tulajdonát képező dokumentumok harmadik fél által történő további felhasználását a német jogszabályok által, illetve az európai uniós és nemzetközi egyezmények által meghatározott szerzői jogi szabályok védik.

Nem vállalunk felelősséget a portálon szereplő információk teljességéért, a szerkesztési és műszaki hibákért, a kihagyásokért és az információk pontosságáért.

Különösen nem vállalunk – sem kifejezett, sem hallgatólagos – garanciát a külső weboldalakra mutató hivatkozások révén szerzett információk teljességét vagy pontosságát illetően.

A weboldalakon elérhetővé tett tartalomért a weboldal üzemeltetője felel, figyelemmel az általános törvényi rendelkezésekre is. A saját tartalmat meg kell különböztetni a külső weboldalak működtetői által nyújtott tartalomra mutató hivatkozásoktól.

A külső weboldalak tartalmára mutató hiperhivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek.

A külső weboldalakon található tartalomért kizárólag e tartalom szolgáltatója felel. A külső weboldalakat legjobb tudásunk szerint, lelkiismeretesen megvizsgáljuk és ellenőrizzük, mielőtt hivatkozást hoznánk létre. Nem vállalunk azonban – sem kifejezett, sem hallgatólagos – garanciát a külső hiperhivatkozások révén szerzett információk teljességéért vagy pontosságáért. A külső weboldalak tartalma bármikor változhat a német kormány tudta nélkül.

Az e portálon szereplő hivatkozásokkal kapcsolatban kifejezetten kijelentjük, hogy az azokon keresztül elérhető külső weboldalak megjelenését és tartalmát nem tudjuk befolyásolni, továbbá ezek a hivatkozások nem jelentik egyúttal a hivatkozott weboldal vagy tartalma jóváhagyását. Ez a nyilatkozat a portál valamennyi oldalára és az azokon található valamennyi hivatkozásra vonatkozik.

A portál Németországra vonatkozó oldalainak online szerkesztői fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassák, kiegészítsék vagy eltávolítsák az e weboldalon megadott információkat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Dánia (2012)

A dán kormány által a CPR-rendszerről adott, ezen a portálon közzétett információk nem tartoznak szerzői jogi előírások hatálya alá.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Észtország (2012)

Az Észt Köztársaság kormánya által megadott információk a szerzői jogi előírások hatálya alá tartoznak. A portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalain közzétett információk ugyanakkor szabadon elérhetők, letölthetők, reprodukálhatók, lefordíthatók, átdolgozhatók minden kiadásban, formában és médiumban, mind kereskedelmi, mind nem kereskedelmi célból, amennyiben az anyag forrása azonosított, szerzői jogi státusza pedig fel van tüntetve. A portál Észt Köztársaságra vonatkozó oldalairól felhasznált tartalmat pontosan kell reprodukálni, az nem használható félrevezető összefüggésben.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Görögország (2012)

A görög kormány által ezen a portálon megadott információk nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá. Egyes külső hivatkozások azonban a szerzői jog hatálya alá tartozhatnak. Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Spanyolország (2012)

A Spanyolország által e portálon közzétett tartalomhoz való hozzáférés és annak felhasználása, a közölt információk, valamint a hivatkozások és a szolgáltatások az Agencia Tributaria és a vele együttműködő szervek előjogai, és megfelelő szellemi vagy ipari tulajdonjogi oltalom alatt állnak. E tartalom felhasználása, reprodukálása, terjesztése, nyilvános közlése vagy átalakítása, illetve minden hasonló cselekmény az Agencia Tributaria kifejezett engedélye nélkül teljes mértékben tilos. Az e portálon található tartalom felhasználására vonatkozó engedély a letöltésre és magáncélú felhasználásra korlátozódik, azzal a feltétellel, hogy a tartalom érintetlen marad.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Finnország (2012)

A finn kormány által ezen a portálon megadott információk nyilvánosak, és nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Franciaország (2012)

E weboldal tartalma a francia Költségvetési, Államháztartási, Közszolgálati és Államreformügyi Minisztérium, illetve a szerzők vagy a jogbirtokosok kizárólagos tulajdona, és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó francia és nemzetközi jogszabályok, különösen a szellemi tulajdonról szóló törvénykönyv rendelkezései védelme alatt áll.

Ez vonatkozik egyebek mellett a weboldal szerkesztett tartalmi elemeire, a megjelenítésre és az oldal használatához szükséges szoftverre, valamint minden logóra, képre, fényképre és egyéb ábrákra.

A Költségvetési, Államháztartási, Közszolgálati és Államreformügyi Minisztérium kizárólag a tartalom megtekintését engedélyezi a felhasználók számára; azaz nem engedélyezi az oldal teljes tartalmának vagy bármely részének bármely célból történő újbóli felhasználása.

A tartalom reprodukálása kizárólag digitális formában, az oldal eléréséhez használt számítógépen engedélyezett, a felhasználó böngészője által letöltött oldalak megtekintése céljából.

A Költségvetési, Államháztartási, Közszolgálati és Államreformügyi Minisztérium kifejezett engedélye nélkül tilos a weboldal valamely vállalkozás vagy más általi teljes vagy részben történő megjelenítése. Az ilyen cselekmény a szellemi tulajdonról szóló francia törvénykönyv L.335-2. és köv. cikkei értelmében hamisításnak minősül.

A szellemi tulajdonról szóló francia törvénykönyv (kizárólag francia nyelven)

A szellemi tulajdonról szóló francia törvénykönyv – büntetőjogi szankciók (kizárólag francia nyelven)

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Horvátország (2012)

-

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Magyarország (2012)

A Magyarország vagy a nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, ezen a portálon feltüntetett információk további felhasználása – eltérő jelzés hiányában – a magyar szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik. A Magyarországra vonatkozó oldalak tartalmának magáncélú vagy hivatalos reprodukálása eltérő rendelkezés hiányában a forrás feltüntetése mellett engedélyezett. Minden más felhasználás a jogtulajdonos előzetes engedélyéhez kötött.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Írország (2012)

A portálon található, Írország által összeállított anyag az ír kormány szerzői jogának hatálya alá tartozik, a szerzői jogról szóló és a szomszédos jogokról szóló 2000. évi ír törvénynek megfelelően. Az anyag csak személyes használatra tölthető le, nyomtatható ki. Amennyiben mások számára teszik hozzáférhetővé, a forrást és a szerzői jogi státuszt fel kell tüntetni.

Az ír kormány szerzői jog hatálya alá tartozó anyagának reprodukálására vonatkozó engedély nem terjed ki az e portálon található, esetlegesen harmadik fél tulajdonát képező anyagokra. Az ilyen anyag reprodukálására vonatkozó engedélyt az érintett szerzői jogi jogosultaktól kell beszerezni.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Olaszország (2012)

Az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium és más közintézmények vagy ezek nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, ezen a portálon feltüntetett információk újbóli felhasználása – eltérő megjegyzés hiányában – a nemzeti szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik.

Az olasz Gazdasági és Pénzügyminisztérium és más közintézmények oldalain található tartalom reprodukálása – eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetése mellett engedélyezett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Litvánia (2012)

A Litván Köztársaság által szolgáltatott információkat a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló litván törvény védi, a forrás feltüntetése mellett szabadon felhasználhatók.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Luxemburg (2012)

A Luxemburgra vonatkozó oldalakon található, Luxemburg vagy más felek által gondozott tartalom és információk reprodukálása – eltérő rendelkezés hiányában – a luxemburgi jogszabályok hatálya alá tartozik.

Eltérő rendelkezés hiányában a portál Luxemburgra vonatkozó oldalain található információk reprodukálása a forrás megjelölése mellett, nem kereskedelmi célra engedélyezett.

Ha a szövegalapú vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez a rendelkezés felülírja az általános engedélyt, és szükség esetén meghatározza a felhasználásra vonatkozó korlátozásokat.

Luxemburg nem vállal felelősséget a portál Luxemburgra vonatkozó oldalain található információk felhasználását illetően. Hangsúlyozni kell, hogy a portálon közzétett információk nem feltétlenül teljesek, minden részletre kiterjedőek, pontosak vagy frissek. Amennyiben eltérés van az ezeken az oldalakon közzétett szövegek és az eredeti dokumentumok között, az eredeti dokumentumot kell alkalmazni, a luxemburgi hivatalos lapban (Mémorial) közzétett formában.

A Luxemburgra vonatkozó oldalak helyenként más felek által gondozott oldalakra hivatkoznak, amelyek nem tartoznak Luxemburg felügyelete alá, így azokért az állam nem vállal felelősséget.

Luxemburg nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a felhasználó számítógépes felszerelését érték a Luxemburg vagy mások által gondozott oldalak használata során.

Luxemburg nem vállal felelősséget az ezeken az oldalakon nyújtott szolgáltatás – akár ideiglenes – felfüggesztéséért.

A felelősség megtagadása nem az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek megkerülésére irányul, továbbá nem az olyan esetekre vonatkozik, amikor az említett jogszabályok alapján a felelősség nem zárható ki.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Lettország (2012)

A lett kormány által megadott információk nyilvánosak, és nem tartoznak szerzői jogi előírások hatálya alá. E tekintetben a portál Lettországra vonatkozó oldalain közzétett információk szabadon elérhetők, letölthetők, reprodukálhatók, lefordíthatók, átdolgozhatók minden kiadásban, formában és médiumban, mind kereskedelmi, mind nem kereskedelmi célból.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Málta (2012)

A máltai kormány, a minisztériumok, a hivatalok, valamint a hatóságok és a weboldal szerzői közösen igyekeznek gondoskodni az adóazonosító számról szóló portálon található információk megbízhatóságáról, de nem garantálhatják, hogy a portál weboldalain vagy külső weboldalakon közzétett információk teljes körűek, aktuálisak és helyesek legyenek, ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy ezek nem tekinthetők helyes és teljes körű információknak egyetlen témában sem. Sem a minőség, sem a folyamatos elérhetőség, sem az nem garantálható, hogy nem kerül sor technikai problémából adódó fennakadásra. Ezért az említettek nem vállalnak felelősséget az információk felhasználása révén keletkezett hátrányért, veszteségért vagy kárért, mivel a bemutatott információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A máltai kormány fenntartja magának a jogot, hogy ideiglenesen külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az oldalakat vagy azok egy részét.

A máltai kormány, a minisztériumok, a hivatalok, valamint a hatóságok és a weboldalak szerzői nem ellenőrzik a külső hivatkozások minőségét. Ha egy vállalkozás neve szerepel ezeken az oldalakon, az nem jelenti a vállalkozás termékeinek, illetve szolgáltatásainak az ajánlását.

A portál oldalain közzétett információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, az továbbra is a jogi szakértők kiváltsága.

Az e weboldalon található anyag a szerzői jogi törvény és a máltai jogszabályok rendelkezései, az iránymutatások és a rendeletek, valamint azon nemzetközi megállapodások hatálya alá tartozik, amelyeknek a máltai kormány részes fele. Az e weboldalon közzétett információk magáncélú és nem kereskedelmi célú nyilvános felhasználásra állnak rendelkezésre. E két célt szem előtt tartva az információk reprodukálása nincs díjhoz vagy a máltai kormány engedélyéhez kötve, amennyiben a reprodukált anyag az eredetinek hű másolata és forrásként feltünteti a máltai kormányt. A reprodukált anyag nem állítható be hivatalos változatként, sem a máltai kormánnyal közösen vagy annak hozzájárulásával készített anyagként.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Hollandia (2012)

Eltérő rendelkezés hiányában a holland kormány által megadott, a nyilvánosság számára elérhetővé tett információk nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá. E tekintetben a portál Hollandiára vonatkozó oldalain közzétett információk szabadon elérhetők, letölthetők, reprodukálhatók, lefordíthatók, átdolgozhatók minden kiadásban, formában és médiumban, mind kereskedelmi, mind nem kereskedelmi célból, kivéve, ha az információ (vagy annak valamely része) szerzői jogi záradékot tartalmaz.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Lengyelország (2012)

A portál Lengyelországra vonatkozó weboldalain található tartalom kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül tanácsadásnak. A lengyel Pénzügyminisztérium nem vállal garanciát a tartalom vagy annak valamely része pontosságáért, időszerűségéért vagy alkalmazhatóságáért.

A lengyel Pénzügyminisztériumot semmilyen kötelezettség nem terheli az e weboldalakon található információkat illetően, és nem felel azokért. Egyes tartalmakra vagy az oldalak egyes részeire ezenkívül külön felelősségi vagy szerzői jogi nyilatkozat vonatkozhat. A Lengyelországra vonatkozó oldalak azon információi, amelyekre nem vonatkozik külön felelősségi vagy szerzői jogi nyilatkozat, szabadon elérhetők, letölthetők, reprodukálhatók, lefordíthatók, átdolgozhatók minden kiadásban, formában és médiumban, mind kereskedelmi, mind nem kereskedelmi célból.

A lengyel Pénzügyminisztériumot semmilyen kötelezettség és semmilyen felelősség nem terheli e weboldal böngészésével, az itt található anyagok felhasználásával vagy letöltésével kapcsolatban, így nem felel többek között a hibákért, pontatlanságokért, hiányosságokért, továbbá a félrevezető vagy sértő állításokért. A weboldalon található információk olyan véleményeket, nézeteket tartalmazhatnak, amelyek – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – nem feltétlenül egyeznek meg a Pénzügyminisztérium véleményével.

Ez a weboldal külső oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek nem tartoznak a Pénzügyminisztérium ellenőrzési körébe, és amelyeket illetően a Pénzügyminisztérium nem vállal semmilyen kötelezettséget.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Portugália (2012)

A portálon található és Portugália tulajdonát képező dokumentumok harmadik fél által történő további felhasználása szerzői és szomszédos jogi, illetve ipari tulajdonjogi oltalom alatt áll a portugál jogszabályoknak, az uniós jogszabályoknak és a vonatkozó nemzetközi megállapodásoknak megfelelően. Az e portálon található információk nyilvánosak, és – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – a forrás feltüntetése mellett reprodukálhatók, felhasználhatók. Ha a szöveg vagy a multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, a fent említett általános engedély nem alkalmazandó. Kérésre külön engedély adható az olyan információkat tartalmazó dokumentumok további felhasználásához és reprodukálásához, amelyek további felhasználása nem szabad a meghatározott feltételek mellett. A külön engedély pontosan meghatározza, hogy az érintett dokumentumok felhasználására milyen korlátozások vonatkoznak.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Románia (2012)

A Románia vagy a nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, ezen a portálon feltüntetett információk további felhasználása – eltérő jelzés hiányában – a nemzeti szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik. Eltérő rendelkezés hiányában a Romániára vonatkozó oldalakon található tartalom reprodukálása a forrás megjelölésével megengedett.

Ha a szöveges vagy multimédiás információ (hang, kép, szoftver stb.) reprodukálásához vagy felhasználásához előzetes engedélyre van szükség, ez az engedély felülírja az előbb említett általános engedélyt, és egyértelműen meghatározza a felhasználásra vonatkozó lehetséges korlátozásokat.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Svédország (2012)

A svéd kormánytól származó, e portálon közzétett információk nyilvánosak, nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Szlovénia (2012)

A szlovén Adóigazgatóságtól származó, e portálon közzétett információk nyilvánosak, és nem tartoznak a szerzői jogi előírások hatálya alá.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Szlovákia (2012)

A Szlovák Köztársaság vagy annak nevében harmadik szervezet tulajdonát képező, e portálon feltüntetett információk további felhasználása – eltérő jelzés hiányában – a szlovák szerzői jogi szabályok hatálya alá tartozik. A szerzői jog, a szomszédos jogok és az adatbázishoz fűződő jogok önmagukban csak a módosított 618/2003. sz. szerzői jogi törvényben meghatározott külön esetekben korlátozhatók. Az anyagok felhasználása vagy az azokkal való rendelkezés a szerzői jogi törvény szerint nem lehet ellentétes a szokásos hasznosításukkal és nem sértheti indokolatlanul a jogosultak jogos érdekeit. Egyéb esetekben az anyag felhasználásához előzetes engedélyre van szükség.

Szlovák szerzői jog – további információk angolul

Szlovák szerzői jog – további információk szlovákul

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat – Egyesült Királyság (2012)

Az Egyesült Királyság kormánya által megadott információkat az állami szerzői jog védi. Az azokhoz való hozzáférés és további felhasználásuk díjmentes. Az állami szerzői jog alá tartozó anyag további felhasználása a forrás meghatározása és a szerzői jog tudomásulvétele mellett engedélyezett. Az állami szerzői jog alá tartozó anyagot nem szabad félrevezető vagy sértő módon felhasználni.