Navigation path

Additional tools

TIN:s webbkontroll

Webbkontroll

Viktig friskrivningsklausul

Webbkontrollen bekräftar om det skatteregistreringsnummer du skriver in har en giltig struktur (typ av tecken och deras antal).

Den kan bara kontrollera syntaxen (dvs. algoritmen eller den interna logiken) om de nationella myndigheterna har uppgett algoritmen för oss.

Till skillnad från den kontroll av momsnummer som man kan göra i Vies-portalen, kan man INTE få reda på en persons identitet eller om numret verkligen finns och har tilldelats någon.

Eftersom de nationella myndigheterna ansvarar för eventuella uppdateringar kan vi inte garantera att uppgifterna i systemet är aktuella.

Om du skrivit in ett nummer som verkar vara ogiltigt:

  • Kontrollera först med personen du har fått numret från att det är rätt nummer.
  • Kontakta därefter personens skattemyndighet eller be personen själv göra det.

Om du har många förfrågningar eller vill ha ett öppet gränssnitt: Hämta WSDL-filen för SOAP-tjänsten

Om du har tekniska frågor om webbkontrollen, mejla TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Om webbkontrollen inte fungerar kan den vara stängd för underhåll. Försök igen senare.

Rättsligt meddelande

Informationen och webbkontrollen av skatteregistreringsnummer på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett meddelande om upphovsrätt och regler för skydd av personuppgifter. Du kan läsa dem på webbsidan för rättsliga meddelanden.