Navigation path

Additional tools

Spletni kontrolni modul za davčno številko

Spletni kontrolni modul

Opozorilo

Spletni kontrolni modul preveri in potrdi veljavnost sestave (vrsto in število znakov) vpisane davčne številke.

Potrdi lahko tudi pravilnost sintakse (algoritma) davčne številke, vendar samo kadar so nam nacionalni organi sporočili algoritem.

Drugače kot pri preverjanju identifikacijske številke DDV na portalu VIES pa modul NE potrdi identitete posameznika niti tega, ali vpisana davčna številka dejansko obstaja oziroma je dodeljena.

Vse spremembe in posodobitve sporočajo nacionalni ogani, zato ne moremo jamčiti za ažurnost informacij na portalu.

Če rezultat pokaže neveljavnost davčne številke:

  • najprej preverite pri imetniku davčne številke, ali je številka res prava
  • nato se pozanimajte pri davčnem uradu imetnika oziroma naj to stori imetnik.

Za odprti vmesnik in skupinske zahtevke:datoteka WSDL za spletno storitev SOAP

Vsa tehnična vprašanja v zvezi z modulom naslovite na e-naslov: TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Če spletni kontrolni modul ne deluje: razlog je morda v vzdrževalnih delih. Poskusite ponovno pozneje.

Pravno obvestilo

Za informacije na tej strani in preostalih straneh portala o davčni številki (v nadaljnjem besedilu: Evropski portal o davčni številki) ter za uporabo spletnega kontrolnega modula, ki ga ponuja Evropski portal o davčni številki in katerega neločljivi del je, veljajo izjava o odgovornosti, izjava o avtorski pravici in pravila za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti na spletni strani s pravnim obvestilom.