Navigation path

Additional tools

Modul na online overovanie DIČ

Modul na online overovanie

Dôležité právne upozornenie:

Modul na online overovanie potvrdzuje, či je štruktúra uvedeného DIČ platná (typ a počet znakov).

Takisto môže overiť syntax (t. j. algoritmus/vnútornú logiku), ale len v prípade, že vnútroštátny orgán poskytol informácie o tomto algoritme.

Na rozdiel od kontroly identifikačných čísiel pre DPH vykonávanej na portáli VIES modul na online overovanie NEPOTVRDZUJE totožnosť osoby, ani či uvedené číslo DIČ skutočne existuje, alebo či bolo pridelené.

Keďže všetky aktualizácie musia poskytovať vnútroštátne orgány, nemožno zaručiť, že poskytnuté informácie sú aktuálne.

Ak sa uvedené DIČ javí ako neplatné:

  • Najskôr si u príslušnej osoby overte, či je DIČ správne.
  • Potom sa v tejto veci obráťte na daňové úrady danej osoby alebo túto osobu požiadajte, aby tak urobila sama.

V prípade otvoreného rozhrania a dávkových požiadaviek:Získajte súbor WSDL pre službu SOAP

S technickými otázkami o tejto službe sa obráťte na adresu TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Ak sa online overovanie nefunguje, môže to byť z dôvodov údržby. Skúste to znova neskôr.

Právne upozornenie

Informácie uverejnené na tejto stránke a všetkých stránkach venovaných DIČ (ďalej len: „Európsky portál DIČ“) a používanie modulu na online overovanie DIČ na tomto európskom portáli DIČ, ktorý predstavuje jeho neoddeliteľnú súčasť, podliehajú vyhláseniu o vylúčení zodpovednosti, upozorneniu o ochrane autorských práv a predpisom vzťahujúcim sa na ochranu osobných údajov a súkromia, ktoré sú dostupné na webovej stránke Právne upozornenie.