Navigation path

Additional tools

Moduł internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej

Moduł internetowego sprawdzania

Ważne zastrzeżenie

W module internetowego sprawdzania potwierdza się, czy struktura wprowadzonego numeru identyfikacji podatkowej jest prawidłowa (rodzaje i liczba znaków).

W ramach modułu możliwe jest również potwierdzenie składni (tj. algorytmu / wewnętrznego układu logicznego), jedynie w przypadku gdy władze krajowe przekazały informacje o stosowanym przez siebie algorytmie.

W przeciwieństwie do kontroli numerów VAT prowadzonych na portalu VIES, w ramach tego modułu NIE potwierdza się tożsamości osoby ani faktycznego istnienia bądź przydzielenia wprowadzonego numeru identyfikacji podatkowej.

Jako że wszelkie aktualizacje muszą być przekazane przez organy krajowe, nie możemy zagwarantować, że przedstawione informacje są aktualne.

Jeżeli określony numer identyfikacji podatkowej jest nieprawidłowy:

  • Po pierwsze zapytaj zainteresowaną osobę fizyczną, czy dany numer identyfikacji podatkowej jest prawidłowy.
  • Następnie skonsultuj sprawę z organami podatkowymi właściwymi dla danej osoby lub poproś tę osobę, aby to zrobiła.

W przypadku otwartego interfejsu lub partii zapytań: pobierz plik WSDL dla usługi SOAP

W przypadku jakichkolwiek pytań technicznych związanych z tym serwisem skontaktuj się z TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Jeżeli moduł internetowego sprawdzania nie działa – może to być spowodowane pracami konserwacyjnymi. Proszę spróbować ponownie później.

Informacja prawna

Informacje opublikowane na niniejszej stronie oraz wszystkich stronach poświęconych numerowi identyfikacji podatkowej (zwanych dalej „europejskim portalem identyfikacji podatkowej”) oraz korzystanie z modułu internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej znajdującego się na tym europejskim portalu identyfikacji podatkowej, którego wspomniany moduł jest integralną częścią, podlegają zastrzeżeniu dotyczącemu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich oraz przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych i prywatności, które są dostępne na stronie informacji prawnej.