Navigation path

Additional tools

NIN tiešsaistes pārbaudes modulis

Tiešsaistes pārbaudes modulis

Svarīga saistību atruna

Tiešsaistes pārbaudes modulis apstiprina, vai jūsu ievadītā NIN struktūra (rakstzīmju veidi un skaits) ir derīga.

Tas var apstiprināt arī sintaksi (t. i., algoritmu / iekšējo loģiku), taču tikai tad, ja valsts iestāde ir mūs informējusi par algoritmu.

Pretstatā portālā PIAS (PVN informācijas apmaiņas sistēmas) veiktajām PVN numuru pārbaudēm modulis NEAPSTIPRINA personas identitāti un to, vai jūsu ievadītais NIN pastāv un ir piešķirts.

Tā kā atjauninājumi ir atkarīgi no valstu iestādēm, mēs nevaram garantēt, ka sniegtā informācija ir atjaunināta.

Ja norādītais NIN ir atzīts par nederīgu:

  • vispirms pajautājiet attiecīgajai personai, vai NIN ir pareizs;
  • pēc tam sazinieties ar attiecīgo nodokļu iestādi vai palūdziet to izdarīt attiecīgajai personai.

Atvērtās saskarnes vai pakešdatu pieprasījumu gadījumā: saņemt WSDL datni SOAP pakalpojumam

Par visiem ar šo pakalpojumu saistītiem tehniskiem jautājumiem rakstiet uz TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Ja tiešsaistes pārbaude nav iespējama,attiecīgais iemesls varētu būt saistīts ar uzturēšanas darbiem. Lūdzu, mēģiniet vēlāk vēlreiz.

Juridisks paziņojums

Uz informāciju šajā lapā un visās pārējās lapās par NIN (turpmāk „Eiropas NIN portālā”) un NIN tiešsaistes pārbaudes moduļa — kas ir pieejams Eiropas NIN portālā un ir neatņemama tā daļa — izmantošanu attiecas saistību atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu un privātuma aizsardzību, kas ir pieejami juridiskā paziņojuma tīmekļa lapā.