Navigation path

Additional tools

TIN patikros internetu modulis

Patikros internetu modulis

Svarbus atsakomybės apribojimas

Naudojant patikros internetu modulį patikrinama, ar Jūsų įvesto TIN struktūra (ženklų rūšys ir skaičius) yra tinkama.

Taip pat galima patikrinti sintaksę (t. y. algoritmą, vidinę logiką), bet tik kai nacionalinė institucija yra mums pranešusi apie taikomą algoritmą.

Priešingai nei per PVM mokėtojų kodų patikras, atliekamas VIES portale, NEPATVIRTINAMA nei asmens tapatybė, nei tai, ar Jūsų įvestas TIN iš tiesų yra arba buvo kam nors priskirtas.

Kadangi visus atnaujinimus turi atlikti nacionalinės institucijos, mes negalime užtikrinti, kad pateikta informacija yra naujausia.

Jeigu paaiškėja, kad nurodytas TIN yra netinkamas:

  • pirmiausia pasiteiraukite asmens, ar jo TIN tikrai yra teisingas;
  • tada spręskite šį klausimą kartu su to asmens mokesčių administracija arba paprašykite jo paties tai padaryti.

Teikiant atviros sąsajos ir paketines užklausas: gauti WSDL rinkmeną SOAP paslaugai

Bet kokiais techniniais klausimais dėl šios paslaugos kreipkitės adresu TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu.

Patikra internetu gali neveikti dėl atliekamos techninės priežiūros. Tokiu atveju bandykite vėliau.

Teisinis pranešimas

Šiame puslapyje ir visuose TIN skirtuose puslapiuose (toliau – Europos TIN portalas) skelbiamai informacijai ir naudojamam TIN patikros internetu moduliui, pateikiamam šiame Europos TIN portale, kurio neatsiejama dalis jis yra, taikomi atsakomybės apribojimas, autorių teisių nuostatos ir asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklės, paskelbti tinklalapyje „Teisinis pranešimas“.