Navigation path

Additional tools

Maksukohustuslaste numbrite internetipõhine kontrollimoodul

Internetipõhine kontrollimoodul

Oluline märkus:

Internetipõhine kontrollimoodul näitab, kas teie sisestatud maksukohustuslase numbri struktuur on korrektne (tähemärkide tüüp ja arv).

Mooduli abil võib kontrollida ka süntaksi õigsust (st algoritmi/sisemist loogikat), kuid seda üksnes juhul, kui siseriiklik ametiasutus on meid algoritmist teavitanud.

Vastupidiselt VIES (käibemaksualase teabevahetussüsteemi) portaali kaudu teostatavale käibemaksu numbri kontrollile EI SAA kõnealuse mooduli abil kindlaks teha isikuandmeid ega ka seda, kas teie sisestatud maksukohustuslase number on reaalselt olemas või kas see on kellelegi omistatud.

Kuna mis tahes uuenduste tegemine on siseriiklike ametiasutuste ülesanne, ei saa me tagada kõige viimaste andmete olemasolu.

Kui ilmneb, et konkreetne maksukohustuslase number on vigane:

  • küsi kõigepealt asjaomaselt isikult, kas tema maksukohustuslase number on õige
  • ja seejärel kontrolli järgi isiku maksuhaldurilt või palu isikul endal seda teha.

Avatud liidese ja pakett-päringutega seoses: hangi WSDL (Web Services Description Language –protokoll veebiteenuste kirjeldamiseks) fail SOAP (Simple Object Access Protocol – lihtne objektipöödusprotokoll) teenuste kasutamiseks.

Pöörduge aadressil TAXUD-TINWEB@ec.europa.eu mis tahes kõnealuse teenusega seotud tehnilistes küsimustes.

Kui internetipõhine kontroll ei tööta – võib tegemist olla hooldustöödega. Palun proovige hiljem uuesti.

Õigusalane teave

Käesoleval lehel ja kõigil maksukohustuslaste numbritega seotud lehekülgedel (edaspidi „Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaal”) avaldatud teabe ning Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis kättesaadava ja portaali lahutamatuks osaks oleva internetipõhise maksukohustuslaste numbrite kontrollimooduli kasutamise suhtes kohaldatakse vastutamatusesätet, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse reegleid, mis on kättesaadavad õigusteabe lehel.