Ścieżka nawigacji

Additional tools

CZAS,
BY ODZYSKAĆ
BRAKUJĄCĄ
KWOTĘ

ZOBACZ KLIP WIDEO

Loading the player...

Jak poważny jest problem oszustw podatkowych?

UE podejmuje działania…

Zarówno pobieranie podatków, jak i zwalczanie oszustw podatkowych należy do obowiązków krajowych organów państw członkowskich UE. Wiele oszustw ma jednak charakter międzynarodowy, a działając samodzielnie, państwa nie są w stanie wiele osiągnąć. UE od dawna udostępnia narzędzia pomagające krajom członkowskim skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe. Teraz przygotowała plan, który pozwoli dodatkowo zintensyfikować te działania.

…na swoim terenie…

Za pośrednictwem narzędzi informatycznych i innych środków, UE daje państwom członkowskim możliwość współpracy i wymiany informacji dotyczących wszelkiego rodzaju podatków, w tym w szczególności opodatkowania dochodów z oszczędności oraz VAT. Przykładowo, unijny system wzajemnej pomocy pozwala krajowym organom podatkowym na odzyskiwanie niezapłaconych podatków na terenie innych państw członkowskich.

…i w wymiarze międzynarodowym

Wiele firm działa globalnie i taki też charakter mają oszustwa podatkowe.  UE zawarła porozumienia z szeregiem krajów sąsiadujących oraz uczestniczy we wszystkich międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym. Coraz intensywniej zwalczane są również raje podatkowe.

Więcej informacji w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim