ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ
 

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1387/2013.

  1. Αναζήτηση πληροφοριών για Αναστολές σε ισχύ
  2. Αναζήτηση πληροφοριών για Αναστολές υπό προετοιμασία