ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ & ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ
 

Ο παρών ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις που υπάγονται στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 και 1388/2013 του Συμβουλίου.

Αναζήτηση πληροφοριών για

  1. Αναστολές σε ισχύ
  2. Αναστολές υπό προετοιμασία
  3. Υπό εκπόνηση ποσοστώσεις