Tarifna opustitev

Zadnja posodobitev:  07-01-2019
Dostop do opustitev prek poglavij
Zahtevek lahko pošljete tako, da izberete posamezni cikel objave in poglavje Kombinirane nomenklature.