Tarifna opustitev

Zadnja posodobitev:  09-01-2018
Dostop do opustitev prek poglavij
Zahtevek lahko pošljete tako, da izberete posamezni cikel objave in poglavje Kombinirane nomenklature.