Tarifna opustitev

Zadnja posodobitev:  29-11-2017
Dostop do opustitev prek poglavij
Zahtevek lahko pošljete tako, da izberete posamezni cikel objave in poglavje Kombinirane nomenklature.