Tarifna opustitev

Zadnja posodobitev:  19-02-2018
Dostop do opustitev prek poglavij
Zahtevek lahko pošljete tako, da izberete posamezni cikel objave in poglavje Kombinirane nomenklature.