Pozastavenia – Novinky

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2018 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) c. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spolocnom colnom sadzobníku link
Notice to economic operators Oznámenie hospodárskym subjektom – Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spolocného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a polnohospodárske výrobky (2018/07) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Nariadenie Rady (EÚ) c. 1387/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) c. 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) c. 722/2014 z 24. júna 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013 o pozastavení autonómnych ciel Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) c. 1341/2014 z 15. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2015/982 z 23. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2016/01 (fourth amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2015/2449 zo 14. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2016/07 (fifth amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2016/1051 z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2017/01 (sixth amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2016/2390 z 19. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2017/07 (seventh amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1134 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2018/01 (amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2467 z 21. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) c. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spolocného colného sadzobníka v prípade urcitých polnohospodárskych a priemyselných výrobkov link