Suspendare - Noutăți

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2017 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara ?i statistica ?i Tariful vamal comun link
Notice to economic operators Aviz pentru operatorii economici – Noua runda de cereri de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale ?i agricole (2017/07) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Regulamentul (UE) nr. 1387/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole ?i industriale ?i de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole ?i industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Regulamentul (UE) nr. 1341/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole ?i industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) Regulamentul (UE) 2015/982 al Consiliului din 23 iunie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole si industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2016/01 (fourth amending regulation) Regulamentul (UE) 2015/2449 al Consiliului din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole ?i industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2016/07 (fifth amending regulation) Regulamentul (UE) 2016/1051 al Consiliului din 24 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole ?i industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2017/01 (sixth amending regulation) Regulamentul (UE) 2016/2390 al Consiliului din 19 decembrie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale link
Regulation for autonomous suspensions 2017/07 (seventh amending regulation) Regulamentul (UE) 2017/1134 AL CONSILIULUI din 20 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1387/2013 de suspendare a taxelor vamale autonome prevazute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale link