Peatamised Uudised

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2018 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1925, 12. oktoober 2017, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa link
Notice to economic operators Teatis ettevõtjatele – Teatavate tööstus- ja põllumajandustoodete suhtes kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tariifide peatamist käsitlevate taotluste uus voor (2018/07) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 1387/2013, 17. detsember 2013 , millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 722/2014, 24. juuni 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 1341/2014, 15. detsember 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2015/982, 23. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2016/01 (fourth amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2015/2449, 14. detsember 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2016/07 (fifth amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2016/1051, 24. juuni 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2017/01 (sixth amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2016/2390, 19. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2017/07 (seventh amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2017/1134, 20. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2018/01 (amending regulation) Nõukogu määrus (EL) 2017/2467, 21.detsember 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link