Peatamised Uudised

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2015 Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2014, 16. oktoober 2014 , millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa link
Notice to economic operators Teatis ettevõtjatele – Teatavate tööstus- ja põllumajandustoodete suhtes kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tariifide peatamist käsitlevate taotluste uus voor(2015/01) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 1387/2013, 17. detsember 2013 , millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 722/2014, 24. juuni 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Nõukogu määrus (EL) nr 1341/2014, 15. detsember 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/982, 23. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine link