Suspensioner - Nyheder?

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2017 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1821 af 6. oktober 2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif link
Notice to economic operators Meddelelse til de økonomiske aktører — Ny runde af ansøgninger om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse industri- og landbrugsprodukter (2018/01) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 af 17. december 2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Rådets forordning (EU) nr. 722/2014 af 24. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Rådets forordning (EU) nr. 1341/2014 af 15. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) Rådets forordning (EU) 2015/982 af 23. juni 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2016/01 (fourth amending regulation) Rådets forordning (EU) 2015/2449 af 14. december 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2016/07 (fifth amending regulation) Rådets forordning (EU) 2016/1051 af 24. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2017/01 (sixth amending regulation) Rådets forordning (EU) 2016/2390 af 19. december 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link
Regulation for autonomous suspensions 2017/07 (seventh amending regulation) Rådets forordning (EU) 2017/1134 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter link