Surveillance
Pēdējais precizējums:  30-06-2016
Retrieve Legacy Surveillances via Origin and Order Number
Kā meklēšanas kritērijus var izmantot surveillance numuru un/vai izcelsmes valsti un/vai surveillance tipu vai apraksru