Surveillance
Pēdējais precizējums:  01-08-2015
Retrieve Legacy Surveillances via Origin and Order Number
Kā meklēšanas kritērijus var izmantot surveillance numuru un/vai izcelsmes valsti un/vai surveillance tipu vai apraksru