Europeiska bindande klassificeringsbesked (EBTI)
 

Denna webbplats ger tillgång till bindande klassificeringsbesked (BKB).

För ytterligare information angående BKB, klicka här.


För information om ett existerande BKB kan Du kontakta tullmyndigheten i den medlemsstat som utfärdade det. Det bör emellertid erinras att i enlighet med bestämmelserna om dataskydd föreligger begränsningar beträffande den information en myndighet kan tillhandahålla.

Om Du behöver ett BKB för Din vara, vänligen fyll i en ansökningsblankett och skicka in den till den berörda tullmyndigheten.