Logóhasználati szabályok

A „40 éves a vámunió” kommunikációs projekt keretében logót készítettünk. A logó a kommunikációs kampányt jelképezi, annak egyértelmű vizuális azonosítására szolgál, célja vizuálisan összefogni az egyes európai és tagállami szintű kommunikációs intézkedéseket. A projekt annak a szándéknak a megvalósítására született, hogy megismertesse a közvéleménnyel a vám társadalmunkban betöltött sokoldalú szerepét. Az európai vámunió negyvenedik évfordulója kiváló alkalmat ad erre. Néhány pontban összefoglalva:

  • a vámhatóságok az európai polgárok egészségének, testi épségének és biztonságának őrzői;
  • szerepük folytán ösztönzik az élet egyszerűbbé, könnyebbé tételét és az életminőség javulását;
  • az Európai Bizottság koordinációs munkájának köszönhetően a 27 vámhatóság egyként lép fel közös célkitűzéseik érdekében.

A logó a vám szerepét napjainkban meghatározó értékeket és alapelveket jelképezi. Az áruforgalmat, a határokon átívelő együttműködést és az európai szintű koordináció hozzáadott értékét szimbolizálja. Ahhoz, hogy a polgárok védelmének és a kereskedelem megkönnyítésének szolgálatában munkájuk eredményes legyen, az Európai Unió 27 vámhatóságának egyként kell fellépnie. A logó az európai uniós zászló aranycsillagaira is utal, melyek Európa népeinek összetartását és a köztük uralkodó összhangot jelképezik.

A logó fájlok és a link letöltése.

A grafikai útmutató útbaigazítást ad a felhasználóknak a logó megjelenítéséhez. Az embléma kivitelezéséhez szükséges utasításokat és az alapszínek meghatározását is magában foglalja.

A nemzeti vámhatóságok használhatják a logót olyan kommunikációs kampányok keretében, melyek arról szólnak, milyen szerepet tölt be a vám az Európai Unióban. Ezen belül felhasználhatják a logót alkalmi kommunikációs eseményekhez – például sporteseményekhez, nyílt napokhoz, konferenciákhoz stb. –, valamint tájékoztató anyagokban és internetes/intranetes oldalakon is megjeleníthető.

A nemzeti vámhatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a regionális és helyi szintű hatóságok és partnerhálózataik a Bizottság által kezdeményezett kommunikációs projekt célkitűzéseivel összhangban használják a logót.

A logót csak olyan intézkedések keretében lehet használni, melyek összeegyeztethetők a kommunikációs kampány céljaival.

Az embléma használatának engedélyezése nem jelent kizárólagos használati jogot. Azt sem teszi lehetővé, hogy az a személy, aki az engedélyt megkapta, bejegyzéssel vagy más módon megszerezze az embléma vagy az emblémához hasonló védjegy vagy logó tulajdonjogát. A logó használatára irányuló kérelmeket egyénileg bírálják el annak kivizsgálására, hogy a fent meghatározott kritériumok teljesülnek-e.

Ha az Ön projektje vagy tájékoztató anyaga megfelel a fenti leírásnak, vegye fel a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, legalább a következő adatokat megadva:

  • az esemény/projekt címe és leírása;
  • a kapcsolattartó elérhetősége (e-mail címet is meg kell adni);
  • szervezetének neve;
  • az esemény/projekt résztvevőinek száma;
  • lefedett földrajzi terület.

European Commission
Taxation and Customs Union Directorate General
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels
E-mail: 40customs@ec.europa.eu