Scaricare logo promozionali
40 години Европейски митнически съюз 40 years of European Customs Union 40 let Evropské celní unie
40 år med EU's toldunion 40 Jahre Europäische Zollunion 40 χρόνια Eυρωπαïκής Tελωνειακής Ένωσης
40 years of European Customs Union 40 años de Unión Aduanera Europea 40 aastat Euroopa tolliliitu
Tulliliitto 40 vuotta L'union douanière européenne a 40 ans 40 bliain den Aontas Custaim Eorpach
40 éves az európai vámunió 40 anni di unione doganale europea Europos muitų sajungai – 40 metų
Eiropas Muitas savienībai 40 gadu 40 sena ta' l-Unjoni Doganali Ewropea 40 jaar Europese douane-unie
40 lat Europejskiej Unii Celnej 40 anos da União Aduaneira Europeia 40 de ani de Uniune vamală europeană
40 rokov Európskej colnej únie 40 let evropske carinske unije 40 år med Europeiska tullunionen