Wspólna praca

Krajowe służby celne nie są w stanie same wykonać swojej pracy. To samo odnosi się do europejskiej unii celnej funkcjonującej w warunkach globalnej wymiany handlowej. Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania organów celnych, zwłaszcza zważywszy na ilość zagrożeń, z jakimi muszą sobie radzić.

W unijnych przepisach prawa celnego przewidziano systemy wymiany informacji między państwami członkowskimi UE. Oprócz tego ustanowiono liczne grupy kontaktowe, aby poprawić współpracę celników na najważniejszych lotniskach UE, w największych portach morskich i na głównych posterunkach kontroli granicznej.

UE podpisała również szereg umów z głównymi partnerami handlowymi na całym świecie. Stanowią one podstawę do prowadzenia wspólnych działań i projektów pilotażowych, które mają usprawnić współpracę w terenie między funkcjonariuszami celnymi z UE i z krajów trzecich.