Együttműködésben

Az Európai Unió nemzeti vámhatóságai nem működhetnek egymástól elszigetelten. Ahogy nem működhet az európai vámunió sem a világkereskedelmi környezettől elkülönülve. Az együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU vámhatóságai eredményesen szálljanak szembe a számtalan veszéllyel, melyek elhárítására hivatottak.

Az EU tagállamai közötti, a vámügyi jogszabályok által előírt adatcserét lehetővé tevő rendszerek kiépítésén túl számos kapcsolattartó csoport jött létre az EU főbb repülőterein, kikötőiben és közúti határátkelőinél dolgozó vámhivatalnokok közötti együttműködés szorosabbá tétele céljából.

Az EU világszinten is tevékeny: vámügyi megállapodásokat írt alá fő kereskedelmi partnereivel. E megállapodások alapján közös műveletek és kísérleti projektek születnek, melyek megszilárdítják a helyszíni együttműködést az uniós tagállamok és az Unión kívüli országok vámhivatalai között.