A vám helyzete napjainkban

A vámhatóságok Unió-szerte központi szerepet töltenek be az Európai Unió külső határainak ellenőrzésében. Munkájukat a legkorszerűbb felszerelések segítik. Feladataik közé tartozik a csempészet elleni küzdelem, a veszélyes, hamis termékek lefoglalása, a nemzetközileg védett állatok kiszabadítása és a bűnszervezetek elleni harc. Munkájukkal tehát az európai polgárok biztonságátszolgálják.

Nem egyetlen európai vámhatóságról van szó, hanem az európai vámpolitika és az alkalmazandó szabályokat és eljárásokat előíró közös jogi keret (a Közösségi Vámkódex) alapján együttműködő 27 nemzeti vámhatóságról. A 27 vámhatóságnak egyként kell fellépnie.

„A vámhatóságok felelnek elsődlegesen a Közösség nemzetközi kereskedelmének felügyeletéért, hozzájárulva ezáltal a tisztességes és nyitott kereskedelemhez, a belső piac külső vonatkozásainak, a közös kereskedelempolitikának és a kereskedelemmel összefüggő más közös közösségi politikáknak a végrehajtásához, valamint az ellátási lánc átfogó biztonságához. A vámhatóságok olyan intézkedéseket hoznak, amelyek különösen a következőket célozzák:

  1. a Közösség és tagállamai pénzügyi érdekeinek védelme;
  2. a Közösség védelme a tisztességtelen és jogellenes kereskedelemmel szemben, a jogszerű üzleti tevékenység támogatása mellett;
  3. a Közösség és lakói biztonságáról és védelméről, valamint a környezetvédelemről való gondoskodás, szükség szerint más hatóságokkal szorosan együttműködve;
  4. megfelelő egyensúly fenntartása a vámellenőrzések és a jogszerű kereskedelem megkönnyítése között.”

A vámszolgálat kettős szerepet játszik az EU-ban. A vámhivatalnokok egyfelől beszedik a behozott árukért fizetendő vámokat és illetékeket, ám másfelől az állampolgárok egészségét és biztonságát védik az Európai Unió külső határainak ellenőrzésével. Ez utóbbi tevékenységük egyre nagyobb hangsúlyt kap. A biztonsági és védelmi előírásokat érvényesítő ellenőrzéseket csakis az EU külső határain lehet végezni. Bizonyos, az EU és lakosságának biztonsága szempontjából kockázatot jelentő szállítmányokat meg kell állítani és át kell vizsgálni. Ezek az ellenőrzések különböznek azoktól, amelyek célja a vámbeszedés. Ez utóbbiakat a szállítási lánc későbbi szakaszában is el lehet végezni, például az importőr vagy az exportőr telephelyén, ezzel elkerülve a torlódást az EU külső határain.

Az európai polgárok biztonságát szolgáló határellenőrzéseket a vámhivatalnokok más határrendészeti szervekkel – így állat-egészségügyi és termékbiztonsági hatóságokkal – szorosan együttműködve végzik. Az egészség és biztonság szempontjából a vámhatóságok számára a hamis termékek és a kábítószer-prekurzorok jelentik a legtöbb gondot.

Az Európai Unióba érkező minden áruszállítmányt be kell jelenteni a vámhatóságnál. A vámhivatalnokok a vámáru-nyilatkozatok alapján ellenőrzik a szállítmányt és meghatározzák a fizetendő vámot és adót. A 2007-ben kivetett behozatali vámok összesen több mint 15 milliárd eurót tettek ki, ami az EU költségvetésének a 13,2 százalékát képezi.

Az Európai Unió a Közösségi Vámkódex 1993. január 1-jei hatálybalépése óta egyszerűsített vámeljárásokat vezetett be, hogy megkönnyítse a világkereskedelem 22%-át bonyolító európai importőrök és exportőrök dolgát.

Az egyszerűsített vámeljárások lehetővé teszik, hogy az ellenőrzéseket a kereskedők számára legalkalmasabb helyen, és a logisztikai folyamat legmegfelelőbb pillanatában végezzék el. Ezeknek az eljárásoknak az alkalmazásához engedély szükséges, amelyet csak a minden követelménynek megfelelő gazdasági szereplőknek adnak meg a vámhatóságok, ha meggyőződtek megbízhatóságukról. Az engedélyes gazdasági szereplők rendszeres ellenőrzése biztosítja, hogy továbbra is megfeleljenek minden előírásnak.