Organy celne w całej Unii Europejskiej aspirują do roli najnowocześniejszej administracji w Europie. Aby wizja ta się urzeczywistniła, z korzyścią dla wszystkich obywateli, w ciągu następnych dziesięciu lat zostaną podjęte dwie ważne inicjatywy.

Pierwszą z nich jest plan dotyczący elektronicznego systemu celnego, który pomoże stworzyć bezpieczne i interoperacyjne informatyczne systemy celne do wymiany danych. Dzięki niemu administracja celna powinna funkcjonować bez papierowych formularzy jeszcze przed rokiem 2012. Na lepiej zabezpieczonym przepływie towarów, zwiększonej ochronie i ograniczeniu formalności skorzystają europejscy obywatele. Drugim projektem jest modernizacja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, aby zapewnić elektronicznemu systemowi celnemu skuteczną podstawę prawną. Utoruje to drogę elektronicznej wymianie informacji pomiędzy krajowymi administracjami celnymi i innymi instytucjami, co z kolei wesprze walkę z niebezpiecznymi produktami i przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów.

Organy celne Unii Europejskiej stosują do wykonywania swoich zadań najnowocześniejsze technologie informacyjne i komunikacyjne (ITC). Informacje są analizowane głównie przez zautomatyzowane systemy, dzięki którym funkcjonariusze celni mogą typować przesyłki wysokiego ryzyka do kontroli. Zaawansowane technologicznie urządzenia prześwietlające pozwalają sprawdzać zawartość kontenerów na statkach bez konieczności ich całkowitego rozładowywania

Europejska sieć laboratoriów celnych pracuje nad wspólną polityką jakości, która zapewni spójną wykładnię nowych norm technicznych w całej UE. Laboratoria wspólnie korzystają ze specjalistycznego sprzętu. Wymieniają się również wiedzą naukową i informują się nawzajem o wynikach testów po to, aby badania produktu już raz przeprowadzone w państwie członkowskim UE nie były powtarzane w innym państwie. Zakres zadań laboratoriów celnych cały czas się poszerza, aby można było sprostać nowym wyzwaniom w dziedzinie ochrony zdrowia, monitorowania środowiska i zwalczania praktyk podrabiania towarów.