Az elektronikus vámigazgatás olyan interoperábilis IT-rendszerek felállítását jelenti, amelyek megbízható adatcserét biztosítanak majd a vámhatóságok között. A tervek szerint az intézkedés 2012-ig várhatóan teljesen papírmentes vámügyintézést tesz lehetővé. Az európai polgárok az elektronikus vámigazgatási rendszer számos előnyét élvezhetik majd. Ezek közé sorolható a zökkenőmentesebb áruforgalom, a nagyobb biztonság és az adminisztrációs terhek csökkenése. Az elektronikus vámigazgatás bevezetésének jogi vetületét a Közösségi Vámkódex megújítása jelenti. A megújított jogszabály a tervek szerint megalapozza a nemzeti vámhatóságok és más hatóságok közötti elektronikus adatcserét, megkönnyíti a veszélyes termékek elleni küzdelmet és eredményesebb fogyasztóvédelmet biztosít.

Az Európai Unió vámhatóságai a legkorszerűbb információs és kommunikációs technológiákat és berendezéseket használják feladataik ellátásához. Az információelemzéshez főként automatizált rendszereket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy kiszűrjék ellenőrzés céljából a legnagyobb kockázatot jelentő szállítmányokat. A csúcstechnológiát képviselő röntgenberendezések segítségével a vámhivatalnokok át tudják vizsgálni a hajókon szállított tartályokat anélkül, hogy teljesen ki kellene rakodni azokból.

A vámlaboratóriumok európai hálózata közös minőségpolitika kidolgozásán fáradozik annak biztosítása céljából, hogy az új műszaki előírásokat EU-szerte egyformán értelmezzék. A laboratóriumok a speciális berendezéseket például közösen használják. Megosztják egymással a tudományos ismereteiket és a vizsgálati eredményeket is, így gondoskodnak arról, hogy olyan termékvizsgálatot,a melyet már egy uniós országban elvégeztek, ne ismételjenek meg más tagállamokban. A vámlaboratóriumok feladatköre folyamatosan bővül, mivel újabb és újabb kihívásokat kell megválaszolniuk az egészség és a környezet védelmében és a termékhamisítás elleni küzdelem támogatása érdekében.