Paryż, 4 lipca 2008

Francuski Ministerstwo Finansów i
Sekwana - Źródło: Francuski Urząd Celny

Na specjalnym wydarzeniu z okazji 40. rocznicy powstania Unii Celnej odbyło się spotkanie Komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za podatki i Unię Celną László Kovács'a, Francuskiego Ministra Erica Woerth'a, 27 Dyrekcji Generalnych służb celnych oraz innych osobistości. Została przyjęta 'Deklaracja Paryska' w sprawie przyszłości służb celnych.