Ön és a vámunió

Mindannyiunknak szüksége van a vámunióra, ha nem tudunk is róla.

A vámunió nélkülözhetetlen az EU egységes piacának működéséhez. A belső határok nélküli egységes piac csak akkor működőképes, ha a külső határokat közös előírások szabályozzák. Az Európai Unió külső határain óriási mennyiségű áru halad át.

  • 2006-ban mintegy 173 millió vámáru-nyilatkozatot nyújtottak be.
  • Az Unió behozatalának és kivitelének összértéke 2006-ban meghaladta a 2500 milliárd eurót.
  • Ezzel a munkamennyiséggel csak jól felkészült, rendkívül hatékony vámhatóságok képesek megbirkózni az áruforgalom különösebb feltartása nélkül, és anélkül, hogy csalárd, nemkívánatos vagy illegális szállítmányok átcsúsznának a határon.
  • A világpiacon tevékenykedő kereskedők korszerű technológiákat és gyors szállítási módokat vesznek igénybe a termékszállításhoz.
  • A vámhatóságoknak ezért folyamatosan fejleszteniük kell eszközeiket (elektronikus vám és korszerű vámszabályok) ahhoz, hogy megfelelhessenek a kereskedők elvárásainak, és ugyanakkor fenntartsák vagy éppenséggel növeljék az európai polgárok biztonságát.

Ezenkívül a vámeljárások több, a külkereskedelemhez kapcsolódó uniós szakpolitika megfelelő végrehajtásának biztosításában is szerepet játszanak.

Például:

  • az uniós kereskedelempolitika a közös vámtarifa létezésén alapul, de más vámmechanizmusokat is feltételez, többek között a vámérték és az áruk származásának meghatározásához;
  • a fejlesztési politikában a gazdasági együttműködés kereskedelmi kedvezmények nyújtásával valósul meg, amelyek szintén a közös vámtarifára épülnek;
  • a közös agrárpolitika számos vámeljárást és –mechanizmust alkalmaz.