Europeiska kommissionen

Nyhetsbrev

Nummer 53, 25/05/2015

Representationen i Sverige

Kära EU-vänner!

Förra veckan följde vi med spänning det östliga partnerskapstoppmötet i Riga, som gav ett viktigt tillfälle att befästa och utveckla de sex partnerländernas relation till EU. I veckan som gick lanserade kommissionen ett program för bättre lagstiftning, som innebär dels bättre granskning av lagstiftningsförslag, dels ökad transparens i beredningsprocessen. I Europahuset presenterade vi kommissionens rekommendationer till Sverige vad gäller den ekonomiska politiken med fokus på hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktion. Hoppas att många av er i helgen tog chansen att besöka European Space Expo i Kungsträdgården. Denna förklarade mycket pedagogiskt hur stor roll rymdtekniken spelar för oss i vardagen. Hoppas ni alla får en bra vecka! /Katarina Areskoug Mascarenhas.
Nyheter

Rådsmöte med EU:s biståndsministrar och presskonferens om migration

Imorgon, tisdag den 26 maj, väntas EU:s biståndsministrar anta slutsatser om "Ett nytt globalt partnerskap för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling efter 2015". Ministrarna kommer också att diskutera hur man kan stödja främjande, självförverkligande och skydd av kvinnors och flickors rättigheter inom EU:s utvecklingspolitik. Som en uppföljning till det extrainsatta mötet i Europeiska rådet den 23 april, kommer ministrarna även att diskutera migration och utveckling. Debatten är samtidigt en förberedelse inför Europeiska rådets möte i juni. På onsdag den 27 maj håller Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migrationsfrågor, en presskonferens om framstegen med migrationsagendan.

EU-kommissionen föreslår 2016 års EU-budget

Onsdag den 27 maj ska EU-kommissionen föreslå 2016 års EU-budget. Den syftar till att ytterligare öka tillväxten och investeringarna i Europa, bidra till att skapa fler jobb och stärka EU:s roll som global aktör, i linje med Junckerkommissionens politiska prioriteringar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon besöker Bryssel

Tisdag den 26 maj kommer FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att föra samtal med bland annat kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Han kommer också att besöka Europaparlamentet i Bryssel. Klockan 14.30 hålls en pressträff med Ban Ki-moon och Juncker.
Evenemang
01/06/2015

Vägen mot Paris: Klimatförändringsutmaningar - polska och svenska politiska åtgärder

Den 1 juni, 15.00 – 17.00, är du välkommen till Europahuset för att delta i ett seminarium om Sveriges och Polens olika möjligheter och politiska omständigheter kring att nå klimatmålen inför FN:s globala klimatkonferens i december; COP21. Seminariet samlar beslutsfattare, experter och diplomater för att diskutera en av de mest komplexa utmaningarna i vår generation: Att säkerställa ett hälsosamt klimat och trygga vår energiförsörjning.
01/06/2015

EUfori eller EUkrati? Panelsamtal om Sverige och Finlands första 20 år i EU

Välkommen till Europahuset måndagen den 1 juni, 10.15 – 11.30 (registrering från 9.45) då en svensk/finsk panel samtalar kring vad EU-medlemskapet har inneburit för våra båda länder. Hur lät tongångarna från början och var står vi idag? Har vi dragit olika mycket nytta av medlemskapet? Kan vi lära något av varandras erfarenhet och förhållningssätt? Är civila samhället och kyrkorna mer eller mindre aktiva på EU-området och i så fall hur? Samtalet avslutas med kaffe och tårtkalas.
03/06/2015

Östliga partnerskapet: Från toppmötet i Riga och framåt

Den 3 juni, 13.30 – 17.00, är du välkommen till Europahuset på ett seminarium där två paneler kommer att utvärdera resultatet av toppmötet i Riga, samt perspektiven på det östliga partnerskapet utifrån både partnerländerna och EU:s medlemsländer. Seminariet arrangeras av Lettlands ambassad i Sverige (som en del av det lettiska EU-ordförandeskapets program), Utrikesdepartementet och EU-kommissionen i Sverige.
-