Europeiska kommissionen

Nyhetsbrev

Nummer 69, 30/11/2015

Representationen i Sverige

Kära EU-vänner!

Terrordåden i Paris och de umbäranden och tragedier som Syriens flyktingar måste genomgå på sin väg till Europa kastar i år sina skuggor över adventsstjärnornas sken i denna juletid. I fjol sökte 626.000 personer asyl i EU. I år beräknas detta antal stiga till 1,5-2 miljoner människor. Det kan synas som väldigt många, och är det också för medlemsländer som Tyskland och Sverige som verkligen ansträngt sig för att ta emot så många som möjligt. Samtidigt rör det sig om 3-4 promille av EU:s befolkning på 500 miljoner invånare, en helt hanterlig grupp – särskilt som de också behövs om man ser till de demografiska trenderna inom EU med en åldrande befolkning och krympande antal personer i arbetsför ålder. Både hjärta och hjärna talar för att medlemsländerna borde ge sitt stöd till EU-kommissionens förslag om en permanent omfördelningsmekanism, så att vi jämnt kan fördela och hjälpa människor på flykt. /Katarina Areskoug Mascarenhas
Nyheter

Klimattoppmöte i Paris – COP21

Idag inleds FN:s klimattoppmöte i Paris, COP21, där 147 stats- och regeringschefer ska försöka enas om det nya globala klimatavtalet med start 2020. Förväntningarna på att begränsa den globala uppvärmningen och att förhandla fram ett robust och effektivt klimatavtal är stora. Klockan 15.45 håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ett inledningstal och deltar under dagen även i en rad bilaterala möten. Flera EU-kommissionärer, däribland Karmenu Vella med ansvar för miljö-, havs- och fiskefrågor, kommer att medverka under det nära två veckor långa toppmötet. Följ Junckers tal direkt via EBS (klicka på rubriken).

Kollegiemöte i Bryssel

På kollegiemötet på onsdag den 2 december kommer EU-kommissionärerna att diskutera säkerhetspolitik i form av ny lagstiftning rörande illegal vapenhandel, ett nytt förslag om cirkulär ekonomi som omfattar bland annat nya mål för avfallshantering, ett förslag för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade samt en ny strategi för flygbranschen.

Fokus Europa 3 om den digitala inre marknaden ute!

Det senaste numret av Fokus Europa handlar om den digitala inre marknaden och innehåller intervjuer med närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kabinettsmedlem/EU-tjänsteman Jörgen Gren, frågor till Europaparlamentikerna Cecilia Wikström och Max Andersson och mycket mer om vinsterna med en gemensam digital marknad i EU. Den 9 december släpps en rapport om den digitala inre marknaden som väntas innehålla nya förslag inom konsument- och kontraktskyddsområdet vid internethandel och en modernisering av EU:s upphovsrättsskydd. Förhoppningen är att du som prenumererar på t.ex. filmtjänster eller musiktjänster i ett EU-land också ska kunna använda dig av dessa när du reser inom EU. Välkommen att hämta ditt exemplar av Fokus Europa 3 på plan 2 i Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm.
Evenemang
04/12/2015

Avslutning av Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

Den 4 december bjuder EU-kommissionen i Sverige tillsammans med Utrikesdepartementet, Sida och CONCORD Sverige in till seminarium och avslutningsevenemang av Europaåret för utvecklingssamarbete 2015. Under seminariet kommer agenda 2030 och dess nya globala mål som nyligen antagits av FN:s generalförsamling att diskuteras. Välkommen att anmäla dig till seminariet på Europahuset som pågår kl. 9.30-12.00. Kan du inte medverka finns det möjlighet att följa webbsändningen direkt eller i efterhand på EU-kommissionens webbplats.
07/12/2015

Behöver Sverige lägre löner?

Arbetslösheten i Tyskland är idag lägre än i Sverige och sysselsättningsgraden är på nästan samma nivå i de båda länderna. Tysklands arbetsmarknadspolitik målas allt oftare upp som en förebild för Sverige och andra europeiska länder. Men hur framgångsrik har egentligen den tyska modellen varit? Nu släpper TCO en studie ”Flawed Role Model? – The economic performance of Germany and Sweden” som visar att det finns en rad skäl som talar för att Sverige inte ska följa det tyska exemplet. TCO bjuder  tillsammans med Europaparlamentets informationskontor in till seminarium på temat 'lärdomar från tysk arbetsmarknad'. Anmäl dig till seminariet på Europahuset den 7 december kl. 12:30-14:00.
08/12/2015

Frukostseminarium om fri rörlighet inom EU

Vad innebär den fria rörligheten för EU-medborgare och finns det några begränsningar? Vilka skyldigheter och rättigheter har man som utlandssvensk? Vad är viktigt att tänka på före en utlandsflytt? Dessa frågor diskuteras på ett seminarium den 8 december kl. 8.30–10.30 på Europahuset. Evenemanget arrangeras av Svenskar i Världen, i samarbete med EU-kommissionens representation i Sverige. Välkommen med din anmälan senast 1 december!
-