Europeiska kommissionen

Nyhetsbrev

Nummer 49, 17/04/2015

Representationen i Sverige

Kära EU-vänner!

Vi har under veckan glatt oss åt att en svensk författare, Sara Stridsberg, mottagit EU:s litteraturpris. Vi har också haft en intensiv seminarievecka i Europahuset om bl.a. EU:s skogsstrategi, EU-kommissionens förslag om könskvotering i bolagsstyrelser och hanteringen av flygpassagerarinformation (s.k. PNR), som vi hoppas ni har haft tillfälle att följa. Om inte, kan ni hitta webbsändningar att se i efterhand på vår hemsida. I nästa vecka hoppas vi att få se er på andra seminarier med lika aktuella frågor. Då erbjuder vi diskussioner om energiunionen,  skattepolitik och skattereform, "fyra samtal om EU" samt ett panelsamtal om användningen av antibiotika. Då fortsätter även förhandlingarna mellan EU och USA om ett nytt frihandelsavtal (TTIP). Trevlig helg så länge! /Katarina Areskoug Mascarenhas
Nyheter

Nionde förhandlingsrundan av TTIP

Den nionde förhandlingsomgången för frihandelsavtalet mellan EU och USA (TTIP) äger rum i New York den 20-24 april. Man kommer fortsatt att diskutera ett brett spektrum av frågor. På måndag kl. 12.00 presenterar handelskommissionär Cecilia Malmström en rapport om de möjligheter som TTIP innebär för små och medelstora företag.

ECOSOC högnivåmöte om post-2015 agendan

EU-kommissionär Neven Mimica närvarar vid ECOSOCs (Economic and Social Committee) högnivåmöte om post-2015 agendan den 20 april, vilket är en del av förberedelserna inför den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, Etiopien 13-16 juli 2015 och Post-2015 Summit i New York den 25-27 september 2015.

Möte mellan Afrikanska och Europeiska unionen

Kollegorna från den Afrikanska unionens kommission och EU-kommissionen kommer att samlas för sitt sjunde årsmöte den 22 april i Bryssel. Detta blir det första årsmötet sedan den nya Junckerkommissionen tillträdde och kommer att ge en möjlighet att bibehålla den positiva dynamiken som existerar sedan förra årets möte.
Evenemang
20/04/2015

Seminarium: En gränslös energiunion

Välkommen på ett seminarium om EU:s energipolitik den 20 april i Europahuset. EU håller på att skapa en ny energiunion. Hur ska den unionen se ut? Går det att ställa om vårt samhälle till att bli mer koldioxidsnålt? Vad innebär det att många av EU-länderna är beroende av energi från Ryssland? Medverkar gör chefen för EU-kommissionen i Sverige Katarina Areskoug Mascarenhas, Europaparlamentarikerna Peter Eriksson (MP) och Christofer Fjellner (M), Nils Vikmång (S), statssekreterare hos energiministern, Maria Sunér Fleming ansvarig för klimat- och energifrågor vid Svenskt Näringsliv och Anna Wolf som är sakkunnig i energifrågor vid Naturskyddsföreningen.
23/04/2015

Seminarium: Revisiting tax reform – a European perspective

Torsdagen den 23 april, kl. 9.00-15.00, anordnas i Europahuset ett seminarium om skattepolitik och skattereformer ur ett europeiskt perspektiv med utgångspunkt i Sverige och med exempel från Danmark och Tjeckien. Bland talarna märks Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi som keynote speaker, statssekreterare Charlotte Svensson, Skatteverkets Ingemar Hansson, LO:s Ola Pettersson och  Svenskt Näringslivs Krister Andersson. Seminariet hålls på engelska och lunchbuffé serveras. Anmäl dig via länken från Europahusets kalendarium.
24/04/2015

Seminarium: Antibiotika, djur och människors hälsa - Hur hänger det ihop?

Fredagen den 24 april, 08.30–10.00, är du välkommen till Europahuset på ett panelsamtal om hur antibiotika som används för djuruppfödning, men också till husdjur och människor, påverkar vår hälsa. Träffa Europaparlamentarikerna Marit Paulsen (FP) och Fredrik Federley (C) som är Europaparlamentets ansvariga för att ta fram ny EU-lagstiftning om antibiotikaanvändning. Det bjuds på efterföljande brunch. Anmäl dig via länken från Europahusets kalendarium.
08/05/2015

Medborgardialog under Europadagen 8 maj

Välkomna till medborgardialogen om jobb och tillväxt i Europa den 8 maj kl. 13.30–15.00 på Stockholms universitet. Hur påverkas du av frihandelsavtalet mellan EU och USA, det uppkopplade samhället och EU:s investeringspaket? Vad betyder det för dig, för Sverige och för Europa? Diskutera direkt med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström, EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, samt representanter för regeringen och Stockholms stad. Anmäl dig senast onsdagen den 6 maj.
-