Sökväg

Navigering

Nyheter

Din sökning gav inga träffar

 • - Välj kategori -
 • EU:s utrikespolitik
 • Ekonomi, finans och skatter
 • Energi och naturresurser
 • Europa Direkt Nätverk
 • Jordbruk, fiske och mat
 • Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
 • Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
 • Näringsliv
 • Regioner och lokal utveckling
 • Rättvisa och medborgerliga rättigheter
 • Sysselsättning och sociala rättigheter
 • Transport och resor
 • Vetenskap och teknik
 • Övergripande EU-frågor
 
Sök efter :
EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på Sverigebesök!

EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans på Sverigebesök!

26/05/2016

På torsdag nästa vecka besöker EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans Stockholm för att tala om EU:s framtid med dig under en medborgardialog på Europahuset. Vilket EU vill du ha?

Övergripande EU-frågor

 
Kreativa Europa Media 25 år!

Kreativa Europa Media 25 år!

23/05/2016

Sedan starten 1991 har Kreativa Europa MEDIA satsat på en europeisk audiovisuell bransch som ger uttryck för Europas kulturella mångfald. Över 2,4 miljarder euro har satsats på att hitta nya publiker och att få branschens aktörer att mötas. Tack vare MEDIA har möjligheterna att upptäcka Europas rika kulturutbud på bio, TV, via dator liksom mobilt, utvecklats. Sverige har ett starkt deltagande i programmet och många fina svenska projekt har fått stöd; tv-serien Bron, Malik Bendjellouls Searching for Sugarman och Ruben Östlunds Turist är några exempel. Ta reda på vad EU gör för kulturen du också!

Newsletter - News

 
På Cecilia Malmströms agenda

På Cecilia Malmströms agenda

23/05/2016

Idag måndag den 23 maj träffar Cecilia Malmström Belgiens kung Philippe och även Ukrainas vice statsminister för europeisk integration Ivanna  Klympush-Tsyntsadze.  Imorgon tisdag den 24 maj talar Malmström om TTIP på institutet EurActives företagskonferens. Malmström avslutar veckan på torsdag genom att medverka i ett seminarium om globala utmaningar för EU på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. 

Newsletter - News

 
Kollegiemöte i Strasbourg

Kollegiemöte i Strasbourg

23/05/2016

På onsdag den 25 maj sammanträder EU-kommissionärerna under ett kollegiemöte i Strasbourg.  På mötet väntas man anta ett omfattande paket om den digitala inre marknaden. Det digitala paketet innefattar inte minst EU:s förslag om e-handel, geo-blocking och konsumenträttigheter på nätet.  Mer om EU-kommissionens prioritering den digitala inre marknaden i länken.

Newsletter - News

 
Världstoppmöte om humanitära frågor i Istanbul

Världstoppmöte om humanitära frågor i Istanbul

23/05/2016

Idag och imorgon, 23–24 maj, träffas över 50 av världens ledare och 5 000 aktörer inom humanitärt bistånd och utveckling i Istanbul för att diskutera hur man gemensamt ska arbeta och effektivisera sina insatser inom området. På världstoppmötet representeras EU-kommissionen av Kristalina Georgieva, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för budget och personal, Neven Mimica, EU-kommissionär med ansvar för internationellt samarbete och utveckling samt Christos Stylianides, EU-kommissionär med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering.

Newsletter - News

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

23/05/2016

Idag träffas över 50 världsledare och andra aktörer inom humanitärt bistånd i Istanbul. På detta område är EU en icke obetydande global aktör. EU är världens största biståndsgivare och svarar för ca 50 % av världens bistånd. EU spelar en avgörande roll inte bara för att utrota fattigdom i många länder, men också för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati och en rättstats uppbyggnad. På onsdag fattar kommissionskollegiet beslut på ett helt annat område, men också det centralt för vårt framtida samhälle och värld – digitaliseringen. Då läggs förslag om bl.a. konsumenträttigheter på nätet, billigare paketleveranser vid e-handel och regler för sk geo-blocking. Missa inte vårt EMU-seminarium på Europahuset och om säkerhetshoten i Malmö. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

Newsletter - Top news

 
EU-kommissionens landspecifika rekokmmendationer

EU-kommissionens landspecifika rekokmmendationer

18/05/2016

Med de landsspecifika rekommendationerna ger EU-kommissionen idag ekonomisk politisk vägledning för de enskilda medlemsstaterna för att stärka återhämtningen i EU.

Ekonomi, finans och skatter, Övergripande EU-frågor

 
Europahuset söker nya lokaler i Stockholm – Deadline 27 maj!

Europahuset söker nya lokaler i Stockholm – Deadline 27 maj!

16/05/2016

EU-kommissionen och Europaparlamentet söker nya lokaler för Europahuset i Stockholm, med inflyttning senast den 12 mars 2018. Alla som anmält intresse kommer att få en detaljerad beskrivning av hyresvillkor och kravspecifikationer för det nya Europahuset. Ange om ni vill ha handlingarna med vanlig post eller e-post. Förslagen ska vara EU-kommissionen tillhanda senast nu på fredag den 27 maj 2016. Välkommen med ditt förslag!

Newsletter - News

 
G7-toppmöte i Japan

G7-toppmöte i Japan

16/05/2016

Den 26–27 maj står Japan värd för mötet mellan G7-ländernas ledare. EU, som är en medlem av G7-gruppen, kommer att representeras av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Även kommissionärerna Carlos Moedas och Karmenu Vella kommer att delta vid toppmötet, där ledare och regeringschefer diskuterar åtgärder för att tackla bland annat flyktingkrisen och ekonomisk tillväxt.

 
Ny lägesrapport om omfördelning och vidarebosättning

Ny lägesrapport om omfördelning och vidarebosättning

16/05/2016

På agendan för kommissionärernas kollegiemöte på onsdag står en tredje lägesrapport om hur arbetet hittills har gått med omfördelning och vidarebosättning av flyktingar.

 
Landspecifika rekommendationer

Landspecifika rekommendationer

16/05/2016

Onsdagen den 18 maj presenterar EU-kommissionen sina landspecifika rekommendationer för Sverige. De bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt.

 
Ministerrådsmöten

Ministerrådsmöten

16/05/2016

Vid ett rådsmöte i Bryssel idag den 16 maj väntas EU:s jordbruksministrar diskutera EU-kommissionens kommande lagförslag om utsläppsminskningar i jordbrukssektorn och inrättandet av en EU-plattform för djurs välbefinnande. De pågående förhandlingarna om en gemensam europeisk gränsbevakning och genomförandet av överenskommelsen med Turkiet står på justitie- och inrikesministrarna dagordning när de träffas vid ett rådsmöte i Bryssel på fredag den 20 maj.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

16/05/2016

Europas ekonomiska utveckling står överst på dagordningen när kollegiet sammanträder på onsdag. EU-kommissionen lägger då fram ekonomiska rekommendationer för samtliga medlemsländer vilka är en viktig del av samordningen av den ekonomiska politiken. I vår analys av Sveriges ekonomi tidigare i våras pekade vi på den höga privata skuldsättningen och brister på bostadsmarknaden. Som möjliga åtgärder har vi föreslagit bl.a en översyn av boendebeskattningen och konkurrensen i byggsektorn. Ett tips är att vi återkommer till bl.a detta på onsdag. Väl mött i Europahuset på torsdag då våra rekommendationer kommenteras av bl.a Magdalena Anderssons statssekreterare Karolina Ekholm. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Bättre skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet

Bättre skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet

09/05/2016

Fredagen den 13 maj kl.11.30 håller Marianne Thyssen, EU-kommissionär med ansvar sysselsättning, socialpolitik och inkludering, en presskonferens om revideringen av direktivet om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet. Cancer är den enskilt största hälsorisken för arbetstagare i EU och det nya ramverket vill bland annat minska européernas exponering av hälsofarliga ämnen på jobbet. Du kan följa presskonferensen live på EbS.

 
Europaparlamentet i Strasbourg

Europaparlamentet i Strasbourg

09/05/2016

Strasbourgveckan kommer att ägnas främst åt migration och säkerhet. På onsdagen den 11 maj debatterar EU-kommissionen och Europaparlamentet de föreslagna ändringarna av Dublinreglerna och hur man bäst ska gå tillväga för att återställa ett fullt fungerande Schengensystem med öppna gränser utan passkontroller. Vidare väntas man också diskutera en starkare roll för Europol och ökade insatser mot terrorism, hur man kan skydda EU:s industrier mot dumpad import från Kina, utbyten av bolagsskatterapporter samt hur man på bästa sätt ska skydda offren för människohandel.

 
Eurogruppen sammanträder

Eurogruppen sammanträder

09/05/2016

Idag, måndagen den 9 maj, sammanträder Eurogruppen i ett extramöte om Greklands makroekonomiska anpassningsprogram. Under mötet väntas man diskutera ett omfattande paket med politiska reformer liksom den grekiska statsskuldens långsiktiga hållbarhet. Detta krävs för att kunna slutföra den första översynen av programmet och för att framöver kunna ge ytterligare ekonomiskt bistånd till Grekland.

 
På Cecilia Malmströms agenda

På Cecilia Malmströms agenda

09/05/2016

Under dagens Europadagsfirande gästar EU-kommissionär Cecilia Malmström Södra teatern i Stockholm för att medverka i samtal, med bland andra Carl Bildt, om dagens utmaningar och möjligheter för europasamarbetet. På torsdag den 12 maj träffar Malmström Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna och Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso samt Mark Price, Storbritanniens handels-och investeringsminister. Malmström avslutar veckan med att träffa Chris Cardona, Maltas minister för investeringar och småföretag, på fredag.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

06/05/2016

Idag firar vi Europadagen och allt det fantastiska vi tillsammans uppnått över gränser som tidigare markerades med skyttegravar - fred, ekonomiska framgångar och gemensamma demokratiska värderingar. Det finns all anledning att fira! Och det gör vi i år på Södra Teatern vid Mosebacke Torg med seminarier hela dagen, som vi hoppas att ni kommer att lyssna på och delta i med frågor och kommentarer (också via SVT Forum). På Mosebacke Torg kommer dessutom EU-ländernas ambassader i Stockholm att erbjuda dans, tävlingar och musik från Europas alla hörn. Vi hoppas på en inspirerande folkfest i den underbara majsolen! Säkert kommer också det förslag om en mer solidarisk flyktingpolitik som vi lade fram i onsdags att debatteras. EU-kommissionen hoppas på starkt stöd för förslaget som innebär en automatisk omfördelning när antalet asylsökande i ett enskilt medlemsland överskrider ett visst tröskelvärde. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Vårprognos 2016

Vårprognos 2016

03/05/2016

Efter att ha ökat med mer än 4 % 2015 , ser Sveriges ekonomiska tillväxt ut att stabiliseras kring 3 % under de kommande åren, enligt EU-kommissionens senaste prognos.

 
Europas miljöhuvudstad 2018

Europas miljöhuvudstad 2018

02/05/2016

På tisdag den 3 maj utses finalisterna till utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad 2018". Umeå är en av de städer som har ansökt om utmärkelsen. Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad uppmärksammar städer som är föregångare när det gäller miljövänligt stadsliv. Priset är avsett att sporra europeiska städer att bli mer attraktiva och sunda platser att bo och arbeta i samt besöka – alltså bättre städer att leva i. Ljubljana vann utmärkelsen 2016 och Essen blir miljöhuvudstad 2017. I juni 2016 utses Europas miljöhuvudstad 2018.

 
Karlspriset till påven

Karlspriset till påven

02/05/2016

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker reser på torsdag och fredag till Rom för att delta i en ceremoni, där Karlspriset delas ut. Priset kommer i år att tilldelas påve Franciskus. Europaparlamentets talman Martin Schulz och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk deltar också i ceremonin. Dagen före ceremonin, torsdagen den 5 maj, kommer ordförande Juncker att delta i en debatt om tillståndet i Unionen, tillsammans med Italiens premiärminister Matteo Renzi, Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Europaparlamentets talman Martin Schulz och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

 
Rapport om viseringsliberalisering för Turkiet

Rapport om viseringsliberalisering för Turkiet

02/05/2016

På onsdag den 4 maj lägger EU-kommissionen fram sin tredje rapport om viseringsliberalisering för Turkiet. Om Turkiet gör vad som krävs för att nå de återstående målen kommer rapporten att åtföljas av ett förslag om viseringsfrihet för Turkiet. På onsdag väntas EU-kommissionen även lägga fram ett första reformpaket om det gemensamma europeiska asylsystemet.

 
EU:s ekonomiska vårprognos

EU:s ekonomiska vårprognos

02/05/2016

På tisdag den 3 maj presenterar EU-kommissionen EU:s ekonomiska vårprognos. Den ekonomiska prognosen publiceras tre gånger per år och är främst inriktad på EU, dess medlemsländer och euroområdet men omfattar även de ekonomiska utsikterna för övriga stora ekonomier i världen och för EU:s kandidatländer.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

02/05/2016

Det första initiativet som Juncker-kommissionen tog när den tillträdde i november 2014 var den sk investeringsplanen. Tanken var att i spåren av den ekonomiska krisen och låga investeringsnivåer underlätta företags tillgång till investeringskapital för att skapa fler jobb och mer tillväxt i EU. I Sverige har hittills Långmarken vindkraftspark och Norrlandsfonden finansierats via investeringsplanen. I fredags skrevs tre nya avtal under som riktar sig särskilt till nystartade eller snabbväxande små- och medelstora företag - ett segment som bankerna i Sverige fortfarande är motvilliga att låna ut pengar till. Tack vare avtalen kommer nu över 3,7 miljarder kr att bli tillgängliga för dessa företag, vilket kommer att ge många nya jobb i Sverige. Trevlig EU-vecka!

 
Investeringsplanen för Europa: Över en miljard kronor i investeringar till nystartade svenska företag

Investeringsplanen för Europa: Över en miljard kronor i investeringar till nystartade svenska företag

29/04/2016

I dag undertecknade Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket ett avtal om ett svenskt riskkapitalsinitiativ – en fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa.

Läs pressmeddelandet härpdf(43 kB)

 
Investeringsplanen för Europa: Avtal mellan Europeiska investeringsfonden, Almi och Svensk Exportkredit ger 2,7 miljarder kronor i EU-finansiering till svenska företag

Investeringsplanen för Europa: Avtal mellan Europeiska investeringsfonden, Almi och Svensk Exportkredit ger 2,7 miljarder kronor i EU-finansiering till svenska företag

29/04/2016

Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat garantiavtal med Almi Företagspartner och Svensk Exportkredit (SEK) för att öka utlåningen till innovativa små- och medelstora företag och små midcap-företag i Sverige. Två av transaktionerna får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa.

 Läs pressmeddelandet härpdf(40 kB)

 
Samråd om ett förslag till ett obligatoriskt öppenhetsregister

Samråd om ett förslag till ett obligatoriskt öppenhetsregister

27/04/2016

EU-kommissionen uppmanar alla intresserade parter att lämna synpunkter på det nuvarande öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformning och genomförande av EU:s politik. Vi vill också veta vad du tycker om planerna på ett obligatoriskt register för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen.

 
Sök PRAKTIK på EU-kommissionens representation i Sverige

Sök PRAKTIK på EU-kommissionens representation i Sverige

25/04/2016

Är du student? Intresserad av EU? Vill du också vara på plats där det händer? Gör som vi och sök PRAKTIK på EU-kommissionens representation i Sverige! Sista dagen för att skicka in ansökan är den 30 april

Övergripande EU-frågor

 
EU:s system för snabbt informationsutbyte om bristande konsumentsäkerhet

EU:s system för snabbt informationsutbyte om bristande konsumentsäkerhet

25/04/2016

Idag, den 25 april, håller EU-kommissionär Věra Jourová, en presskonferens där hon presenterar 2015 års resultat av systemet för snabbt informationsutbyte om bristande konsumentsäkerhet (RAPEX). RAPEX är ett marknadsövervakningssystem och är till för att snabbt kunna dra tillbaka farliga produkter från marknaden och att förhindra ytterligare risker för konsumenter. EU:s lagstiftning inom området ska garantera en jämn och hög skyddsnivå för att säkerställa hälsa och säkerhet för konsumenterna.

 
Hannover-mässan 2016

Hannover-mässan 2016

25/04/2016

Den 25-29 april äger världens största industrimässa rum i Hannover, Tyskland. Från EU-kommissionen medverkar bland andra vice ordförande Maroš Šefčovič och EU-kommissionärerna Cecilia Malmström, Elżbieta Bieńkowska, Günther H. Oettingeroch Carlos Moedas.

 
EU:s arktiska strategi

EU:s arktiska strategi

25/04/2016

På onsdag, den 27 april, lägger EU-kommissionen fram ett nytt meddelande om EU:s arktiska strategi. EU:s Arktis-samarbete har tre huvudsakliga mål: att skydda och bevara Arktis tillsammans med de människor som bor där, att främja en hållbar resursanvändning samt att främja internationellt samarbete. På onsdag presenterar EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, samt EU-kommissionären som ansvarar för miljö- havs- och fiskefrågor, Karmenu Vella, meddelandet under en presskonferens.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

25/04/2016

Trots försök till käppar i hjulet från högre vädermakter närmare vi oss tack och lov oundvikligen våren och maj månad. Och därmed också vår Europadag, som jag gärna vill göra reklam för i denna spalt. I år, när EU-samarbetet diskuteras intensivare än på länge, storsatsar vi med högkvalitativa och samtidigt kostnadsfria seminarier hela dagen i ny lokal - Södra Teatern vid Mosebacke Torg. Här kommer också våra EU-ambassader ett erbjuda ett mer publikt firande med Flamencouppträdande, ansiktsmålning, tävlingar, musik och delikatesser m.m. från Europas alla hörn. Dagen avslutas med att det holländska ordförandeskapet bjuder på teaterpjäsen "In search of Europe". Vi hoppas verkligen att ni vill fira dagen med oss (eller följa oss via SVT Forum som direktsänder)! Se hela programmet i länk nedan. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

Newsletter - Top news

 
Europadagen 9 maj 2016 på Södra Teatern

Europadagen 9 maj 2016 på Södra Teatern

25/04/2016

I år firar vi Europadagen på Södra teatern och Mosebacke torg med debatter hela dagen på stora scen om heta Europafrågor med EU-kommissionär Cecilia Malmström, flera Europaparlamentariker, svenska politiker, fackliga förteträdare, journalister och representanter för näringslivet m.fl.

Övergripande EU-frågor

 
Försvars- och utrikesråd i Luxemburg

Försvars- och utrikesråd i Luxemburg

18/04/2016

På agendan för försvarsministrarnas möte i Luxemburg idag tisdag den 19 april står EU:s arbete mot hybridhot och hur EU ska stärka sitt kapacitetsbyggande för säkerhet och utveckling. Vid rådet för utrikesfrågor under gårdagen diskuterade utrikesministrarna externa aspekter av migration tillsammans med UNHCR:s flyktingkommissionär Filippo Grandi samt den regionala strategin för Syrien/Irak, det östliga partnerskapet och den senaste utvecklingen i Libyen.

 
Digitaliseringen av den europeiska industrin

Digitaliseringen av den europeiska industrin

18/04/2016

Inom ramen för den digitala inre marknaden väntas EU-kommissionen på tisdag den 19 april lägga fram sin plan för hur den europeiska industrin, myndigheter och forskare ska kunna dra nytta av digitalisering. Meddelandet kommer att inkludera information om 5G-teknologi, skapandet av ett europeiskt "moln" samt cybersäkerhet. En presskonferens väntas äga rum kl. 12 på tisdagen och kan i vanlig ordning följas direkt på EbS.

 
Kollegiemöte i Bryssel

Kollegiemöte i Bryssel

18/04/2016

Kommissionärerna träffas på onsdag den 20 april för att diskutera den europeiska säkerhetsagendan. EU-kommissionen väntas lägga fram ett meddelande med en lägesuppdatering av den europeiska säkerhetsagendan samma dag. Kommissionärerna väntas även lägga fram en första rapport om implementeringen av avtalet mellan EU och Turkiet. Under sammanträdet väntas de även hålla en riktlinjedebatt om ekodesign. Tanken bakom ekodesign är att skapa produkter med längre livslängd för att bland annat uppnå ökade energibesparingar och främja den cirkulära ekonomin.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

18/04/2016

Det är lätt att bli en EU-dysterkvist. Vi står inför historiskt många utmaningar. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt - 60 miljoner människor globalt, varav 12 miljoner syriska flyktingar i vårt grannskap. Vi har fortsatt stor arbetslöshet i delar av Europa. Och en ökad känsla av osäkerhet till följd av de hemska terrordåden i Paris och Bryssel. Bara för att nämna några utmaningar. Samtidigt, parallellt med detta, fortsätter EU-samarbetet att leverera jobb, tillväxt och säkerhet. Något vi alla, som tror på EU-samarbetet, måste komma ihåg att lyfta fram. För om vi aldrig talar om det positiva – hur ska då de som inte jobbar med EU-politik daglig dags känna till alla fördelar? Hur ofta tänker vi t.ex. på att hälften av Sveriges BNP kommer från export och att 2/3 av denna går till Europa? Svensk välfärd och svenska jobb är beroende av EU:s inre marknad. Det får vi inte lov att glömma. /Katarina Areskoug

 
Nytt förslag om insyn i offentliga skatteregister

Nytt förslag om insyn i offentliga skatteregister

11/04/2016

På tisdag den 12 april väntas EU-kommissionen lägga fram ett förslag om insyn i medlemsländernas offentliga skatteregister, med landsspecifik information för varje medlemsland. Förslaget presenteras vid en presskonferens samma dag av Jonathan Hill, EU-kommissionär med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

 
2016 års resultat för rättsskipningen i EU

2016 års resultat för rättsskipningen i EU

11/04/2016

Idag, måndag den 11 april, presenteras den årliga rapporten för rättsskipning i EU. Rapporten är tänkt som ett verktyg för EU:s medlemsländer för att förbättra effektiviteten i sina rättssystem. Rapporten kommer att tillhandahålla objektiva och jämförbara uppgifter om kvalitet, oberoende och effektivitet i alla medlemsländer.

 
Europaparlamentet i Strasbourg

Europaparlamentet i Strasbourg

11/04/2016

Den här veckan är det plenarsammanträde i Strasbourg. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker väntas bland annat debattera avtalet mellan EU och Turkiet med europaparlamentarikerna och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Europaparlamentet ska även rösta om EU:s direktiv för passageraruppgifter och om nya regler för dataskydd. På agendan står även EU:s asylsystem och lagliga migrationsvägar, Panama-dokumenten samt nya strategier för att bekämpa terrorism.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

11/04/2016

I ett försök att bidra till en vändning vad gäller bristande kunskap och information om EU, som bl.a. nyligen framkom i regeringens utredning "EU på hemmaplan", går vår nystartade universitetsturné på torsdag vidare till landets (äldsta) lärosäte, Lunds universitet. Och påståendet att våra ungdomar inte är intresserade av EU har helt kommit av sig. Våra seminarier om klimat, migration och EU som karriärsval är redan fullbokade. På kvällen toppas programmet med en studentafton med Cecilia Malmström om EU:s utmaningar och möjligheter. Cecilia Malmström talar också på Ystad teater om handel och internationella relationer tidigare samma dag. På fredag hoppas jag ni har möjlighet (här eller på SVT Forum) att följa seminariet om EU:s gemensamma asylsystem och flyktingpolitiken. Där kommer vi att bl.a. presentera kommissionens nya förslag som lades fram i förra veckan. Mellan dessa aktiviteter hoppas jag ni får en härlig EU-vecka i vårsolen!

 
Kommissionen föreslår olika handlingsalternativ för att reformera det gemensamma asylsystemet och ta fram säkra och lagliga sätt att resa till Europa

Kommissionen föreslår olika handlingsalternativ för att reformera det gemensamma asylsystemet och ta fram säkra och lagliga sätt att resa till Europa

06/04/2016

Idag inleder kommissionen arbetet med att reformera det gemensamma asylsystemet och föreslår olika handlingsalternativ för ett rättvist och hållbart system för fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna.

Övergripande EU-frågor

 
Narkotikarapport 2016

Narkotikarapport 2016

04/04/2016

Tisdagen den 5 april presenterar EU sin årliga narkotikarapport, där man ger en lägesuppdatering och analys av narkotikasituationen i Europa. Rapporten ger en överblick över bland annat den europeiska droghandeln och tillverkning av droger samt statistisk från EU-medlemsländerna.

 
Utbildning för barn i krisdrabbade områden

Utbildning för barn i krisdrabbade områden

04/04/2016

På tisdag den 5 april lanserar EU-kommissionen ett humanitärt paket på € 52 miljoner som ska gå till utbildningsprojekt för barn i krisdrabbade områden. Paketet kommer att nå över 2,3 miljoner barn i 42 länder runt om i världen.

 
Kollegiemöte i Bryssel

Kollegiemöte i Bryssel

04/04/2016

Onsdagens kollegiemöte kommer att ägnas åt migration och säkerhet. Kommissionärerna väntas då lägga fram ett meddelande om revideringen av Dublinförordningen och laglig migration. Kommissionärerna väntas även diskutera smarta gränser och hybridhot, det vill säga att konventionella och okonventionella hotelement kombineras.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

04/04/2016

Idag har ytterligare ett viktigt steg tagits för att förverkliga överenskommelsen mellan EU och Turkiet den 18 mars. Avsikten är att bryta den irreguljära migrationen från Turkiet till EU, där människor riskerar sitt liv på Medelhavet, och ersätta den med lagliga vägar för de flyktingar som har rätt till internationellt skydd i linje med EU- och internationell rätt. Därför sändes idag de första flyktingarna tillbaka från Grekland till Turkiet, medan andra flyktingar åkte från Turkiet till Tyskland och Finland, som är de första EU-länderna som mottar flyktingar enligt det nya avtalet. Det står klart att det inte finns några enkla lösningar i denna svåra situation och mycket stora operationella ansträngningar kommer att krävas för att implementera avtalet med Turkiet. Men om detta lyckas så ser vi i alla fall en början till organiserade direkta lagliga vägar för flyktingar från Turkiet till EU. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Nu är EU-handboken här!

Nu är EU-handboken här!

21/03/2016

EU-kommissionens representation i Sverige och tidningen Journalisten släppte i torsdags en ny EU-handbok som i första hand ska underlätta för journalister men även andra EU-nyfikna som önskar följa och rapportera om EU. Med anledning av lanseringen av EU-handboken arrangerades ett bokmingel där demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke deltog i samtal, Sigrid Melchior berättade om sitt arbete som journalist och författare till boken och en journalistpanel diskuterade EU-rapportering i svensk media. Du som missade boksläppet kan se seminariet i efterhand via vår hemsida (klicka på rubriken).

 
Färska siffror gällande trafiksäkerhet i EU

Färska siffror gällande trafiksäkerhet i EU

21/03/2016

Europas vägar är säkrast i hela världen. Under de senaste decennierna har Europa gjort enorma framsteg vad gäller trafiksäkerhet vilket har räddat tusentals liv. Under år 2001 dog 54 000 människor på vägarna, men sedan dess har siffran halverats tack vare förebyggande insatser. Den 30 mars publicerar EU-kommissionen nya siffror över trafiksäkerheten i EU under 2015.

 
Kollegiemöte

Kollegiemöte

21/03/2016

I veckan sammanträder EU-kommissionärerna. På mötet förväntas man diskutera bland annat den nya handlinsplanen om moms och 2015 års trafiksäkerhetsstatistik. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker ska på onsdag även träffa Frankrikes premiärminister Manuel Valls och Röda Korsets ordförande Peter Maurer.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

21/03/2016

Bombattentaten i Bryssel idag på morgonen gör det svårt att skriva om något annat i detta nyhetsbrev. Våra tankar går till de som fallit offer för dessa hemska dåd och deras familjer och vänner. När oskyldiga människor faller offer för meningslöst våld blir det lätt att känna hopplöshet. Samtidigt är det förstås just i dessa situationer desto viktigare att vi alla står upp gemensamt mot alla former av terroristhandlingar. Det står klart att vi behöver samarbeta ännu mer för att förbättra säkerhet och trygghet samt motarbeta våld och hat eftersom terrorister och brottslingar inte känner av några landsgränser. Också i detta syfte är EU-samarbetet så viktigt. Glad Påsk önskar vi er alla trots allt från EU-kommissionens representation och på återseende om två veckor! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Vidareutveckling av samarbetet mellan EU och Turkiet för att hantera flyktingkrisen

Vidareutveckling av samarbetet mellan EU och Turkiet för att hantera flyktingkrisen

16/03/2016

I fredags nådde EU:s ledare en överenskommelse med Turkiet. Syftet är att få slut på smugglingen av flyktingar mellan Turkiet och Grekland och istället skapa en laglig väg för hur flyktingar redan i Turkiet ska kunna söka asyl i EU – utan att riskera livet i farliga gummibåtar över Medelhavet. Stora insatser kommer att krävas för att få de praktiska arrangemangen att fungera och därför har EU-kommissionen utsett en särskild koordinator för detta.

 
Sex principer för en vidareutveckling av samarbetet mellan EU och Turkiet för att hantera flyktingkrisen

Sex principer för en vidareutveckling av samarbetet mellan EU och Turkiet för att hantera flyktingkrisen

16/03/2016

Den 7 mars enades EU:s ledare om att djärva åtgärder krävs för att stänga människosmugglarnas rutter, förstöra deras affärsmodell, skydda EU:s yttre gränser och sätta stopp för flyktingkrisen i Europa.

EU:s utrikespolitik, Övergripande EU-frågor

 
Omplacering och vidarebosättning – EU-länderna måste agera nu

Omplacering och vidarebosättning – EU-länderna måste agera nu

16/03/2016

EU-kommissionen lägger idag fram en rapport om genomförandet av de tillfälliga systemen för omplacering i nödsituationer och det europeiska vidarebosättningssystemet. I rapporten sammanfattas problemområden och rekommendationer läggs fram för att förbättra genomförandet av dessa system.

Övergripande EU-frågor

 
Kollegiemöte

Kollegiemöte

14/03/2016

I veckan sammanträder EU-kommissionärerna för att diskutera bland annat hur man ska gå tillväga vad gäller stålindustrin och EU-kommissionens handlingsplan om mervärdesskatter.

 
Ministerrådsmöten

Ministerrådsmöten

14/03/2016

I veckan äger tre ministerrådsmöten rum i Bryssel. EU:s utrikesministrar träffas idag, måndag den 14 mars, för att diskutera förbindelserna med Ryssland och Iran, samt den senaste utvecklingen i Libyen. Även möjligheten till ett internationellt fredstoppmöte om Mellanöstern kommer att diskuteras. Rådet för allmänna frågor (GAC) samlas på tisdag den 15 mars för de slutliga förberedelserna inför EU-toppmötet och för att diskutera migration. På dagordningen står även den europeiska planeringsterminen, agendan om bättre lagstiftning samt tillväxt och sysselsättning. Idag möts även EU:s jordbruksministrar kring läget på jordbruksmarknaden, skogsbruk, märkning av livsmedel samt fiskeriavtal med tredjeländer.

 
EU-toppmöte i Bryssel

EU-toppmöte i Bryssel

14/03/2016

På torsdag och fredag den 17-18 mars, är det EU-toppmöte i Bryssel. Migration, EU:s förhandlingar med Turkiet och 2016 års prioriteringar för den europeiska planeringsterminen står på agendan.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

14/03/2016

På torsdag och fredag möts EU:s stats- och regeringschefer för att förfärdiga den överenskommelse med Turkiet som man la grunderna till i förra veckan. Vi hoppas på en större uppslutning bland medlemsländerna bakom en verklig gemensam flyktingpolitik. På onsdag anordnar vi ett seminarium tillsammans med SIEPS för att just diskutera migrationsfrågorna och särskilt vårt förslag att inrätta en europeisk gräns- och kustbevakningsstyrka. Vi hoppas ni följer seminariet antingen på plats eller via SVT Forum. Missa inte heller vårt seminarium på torsdag tillsammans med Fores om EU-kommissionens analys av Sveriges ekonomi och ekonomiska politik. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
EU-kommissionen fortsätter granska Sveriges makroekonomiska obalanser

EU-kommissionen fortsätter granska Sveriges makroekonomiska obalanser

08/03/2016

EU-kommissionen presenterar idag sin bedömning av huruvida medlemsländerna har makroekonomiska obalanser. De medlemsländer som bedöms behöva komma till rätta med sådana obalanser, omfattas av ”förfarandet vid makroekonomiska obalanser”.

Ekonomi, finans och skatter

 
EU-kommissionärsbesök i Sverige om vindkraftspark

EU-kommissionärsbesök i Sverige om vindkraftspark

08/03/2016

Europeiska investeringsbanken (EIB), Mirova och Eolus investerar gemensamt i uppförandet av Långmarkens vindkraftspark i Värmland, Sverige. Detta är EIB:s första projekt i Sverige inom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), hjärtat i Junkerkommissionens investeringsplan för Europa.

Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa

 
Strasbourgvecka för Europaparlamentet

Strasbourgvecka för Europaparlamentet

08/03/2016

Den här veckan sammanträder Europaparlamentarikerna i Strasbourg för att diskutera toppmötet med Turkiet, Europeiska rådets vårtoppmöte den 17-18 mars samt förslaget från EU-kommissionen om ändrade regler för utstationerad arbetstagare. På onsdag den 9 mars debatterar statsminister Stefan Löfven situationen i EU med Europaparlamentets ledamöter.

 
Kollegiemöte i Strasbourg

Kollegiemöte i Strasbourg

08/03/2016

Idag har EU-kommissionen kollegiemöte i Strasbourg. På agendan finns en revidering av det så kallade utstationeringsdirektivet och Allan Larssons, särskild rådgivare till ordförande Jean-Claude Juncker, förslag om en social pelare. Kommissionär Thyssens presskonferens kl. 16.30 går att följa på EU-kommissionens hemsida. I samband med kollegiemötet offentliggörs även EU-kommissionens bedömning av huruvida medlemsländerna har makroekonomiska obalanser. Om så är fallet kan de bli föremål för EU:s procedurer för att komma till rätta med sådana obalanser.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

08/03/2016

En uppgörelse mellan EU och Turkiet är på god väg att nås. Förhandlingarna fortsätter inför nästa veckas toppmöte. Flyktingsituationen är kanske den största utmaningen som EU-samarbetet stått inför i modern tid. Samtidigt innehåller den stora möjligheter om bara en solidarisk EU-politik kan överenskommas. Igår var klimat- och energikommissionär Miguel Arias Cañete på hektiskt Sverigebesök. Han presenterade ett glädjande besked. Inom ramen för Junckers investeringsplan ges nu stöd till Långmarkens vindkraftspark i Värmland med upp till 16 miljoner euro. Och mer händer i veckan. Idag kl. 16.30 kommer Allan Larssons, särskild rådgivare till Jean-Claude Juncker, förslag om en social pelare. På fredag kommer han hit till Europahuset för diskussion med Svenskt Näringsliv, LO, Saco och TCO, som sänds av SVT Forum. Idag samma tid presenterar kommissionär Thyssen förslag om ett reviderat utstationeringsdirektiv. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug

 
Att återvända till Schengen: Kommissionen föreslår en färdplan för att återupprätta ett fullt fungerande Schengensystem

Att återvända till Schengen: Kommissionen föreslår en färdplan för att återupprätta ett fullt fungerande Schengensystem

04/03/2016

Kommissionen lade idag fram en detaljerad färdplan med de konkreta åtgärder för att få ordning på förvaltningen av EU:s yttre och inre gränser. Inrättandet av Schengenområdet utan inre gränser har inneburit betydande fördelar för EU:s medborgare och företag, men under de senaste månaderna har systemet belastats hårt av flyktingkrisen.

Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Transport och resor

 
Kommissionen föreslår ett nytt nödhjälpsinstrument för snabbare krisinsatser i EU

Kommissionen föreslår ett nytt nödhjälpsinstrument för snabbare krisinsatser i EU

03/03/2016

I en situation där flyktingkrisen fortsätter att sätta press på många EU-medlemsländer föreslår kommissionen ett snabbare sätt att ge stöd för att hantera omfattande humanitära kriser i EU.

Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Övergripande EU-frågor

 
Kommissionen går vidare med 17 medlemsstater för att klargöra reglerna för förmögenhetsförhållanden för Europas internationella par

Kommissionen går vidare med 17 medlemsstater för att klargöra reglerna för förmögenhetsförhållanden för Europas internationella par

02/03/2016

Europeiska kommissionen antog idag förslag för att klargöra de regler som ska tillämpas på förmögenhetsförhållandena för internationella äktenskap eller registrerade partnerskap.

 
Offentligt samråd om EU:s öppenhetsregister

Offentligt samråd om EU:s öppenhetsregister

29/02/2016

På tisdag den 1 mars lanseras ett offentligt samråd om öppenhetsregistret där allmänheten uppmanas att gå in och tycka till om öppenhet och transparens i EU. EU:s beslutsfattande påverkar miljontals EU-invånare varje dag och därför är det viktigt att det sker på ett så öppet och transparent sätt som möjligt. EU:s öppenhetsregister är ett viktigt verktyg som ska informera om vilka intressen som företräds, av vem och hur mycket det kostar. Öppenhetsregistret drivs av Europaparlamentet och EU-kommissionen tillsammans.

 
Inför extra toppmöte med Turkiet

Inför extra toppmöte med Turkiet

29/02/2016

Ett extrainsatt toppmöte med Turkiet kommer att äga rum måndagen den 7 mars. Inför mötet kommer EU-kommissionen att lägga fram förslag om både Turkiet och Schengen.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

29/02/2016

I fredags publicerade EU-kommissionen den årliga bedömningen av svensk ekonomi. Inte överraskande anser vi att den främsta utmaningen är hushållens höga och stigande skuldsättning och att bostadsmarknaden fungerar dåligt. Till skillnad från i många andra medlemsländer har bostadspriserna i Sverige inte korrigerats. Det svenska skattesystemet innehåller bland de starkaste incitamenten för bostadsägande i EU, bland annat genom ränteavdragen, vilket driver upp bostadspriserna. Sveriges fastighetsbeskattning är mindre än hälften så hög än genomsnittet i EU. Detta är några av slutsatserna i vår landrapport. Rapporten innehåller annars en överlag positiv bedömning av Sverige. Vi lyfter fram att BNP-tillväxten är god, de offentliga finanserna förhållandevis hållbara och sysselsättningsgraden hög jämfört med övriga EU. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Sverige är tredje bäst på digitalisering i EU

Sverige är tredje bäst på digitalisering i EU

25/02/2016

Sverige hamnar på tredje plats av EU:s 28 medlemsländer i rankningen av de mest digitaliserade länderna. Sverige är framförallt duktig på att använda internet och utveckla humankapital.

Vetenskap och teknik

 
Investeringsplan för Europa

Investeringsplan för Europa

23/02/2016

Nya riktlinjer för att kombinera finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna med Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) förklarar hur de två fonderna kombineras på bästa sätt.

Ekonomi, finans och skatter, Regioner och lokal utveckling

 
Svenskar sticker ut i senaste Eurobarometerundersökningen

Svenskar sticker ut i senaste Eurobarometerundersökningen

23/02/2016

I eurobarometern för hösten 2015 (EB84) sticker de svenska medborgarna ut på flera sätt. 72 % av svenskarna uppger att de känner sig som EU-medborgare i någon grad, jämfört med EU-snittet på 64 %. 2 av 3 svenskar tycker att EU går åt rätt håll för att ta sig ur krisen och möta nya globala utmaningar, jämfört med EU-snittet på 35 %.

Övergripande EU-frågor

 
Nya riktlinjer ska kombinera finansiering från regionalstöd med investeringsfonden

Nya riktlinjer ska kombinera finansiering från regionalstöd med investeringsfonden

22/02/2016

En broschyr som publiceras idag, den 22 februari, ska hjälpa lokala myndigheter och projektansvariga att dra full nytta av möjligheterna att kombinera Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) med de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). De två fonderna utformades på olika men ömsesidigt kompletterande sätt när det gäller syfte, utformning och regler. De förstärker varandra. Broschyren ger en översikt över möjliga kombinationer av Efsi och ESI-fonderna, antingen på projektnivå eller genom ett finansieringsinstrument som t.ex. en investeringsplattform.

 
Nytt centrum för att motverka flyktingsmuggling

Nytt centrum för att motverka flyktingsmuggling

22/02/2016

Idag, den 22 februari, deltar kommissionär Dimitris Avramopoulos med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap vid lanseringen av Europols nya centrum mot flyktingsmuggling. Centret är en del i Europols kamp mot nätverk som arbetar med flyktingsmuggling och syftet är att bygga upp en internationell plattform för att samordna straffrättslig analys, utbildning och att vidta åtgärder mot människosmuggling.

 
TTIP – Tolfte förhandlingsrundan

TTIP – Tolfte förhandlingsrundan

22/02/2016

Den här veckan äger den tolfte förhandlingsrundan av handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, TTIP, rum i Bryssel. Detta markerar inledningen på en mer intensiv fas i förhandlingarna. Alla tre huvudområden kommer att behandlas: marknadstillträde, regleringssamarbete och regler. Huvudfokus ligger på regleringssamarbetet, där båda sidor presenterar textförslag inom de nio industriområden som identifierades innan förhandlingarna inleddes, samt investeringsskydd och förslaget om ett nytt investeringsdomstolssystem. På onsdag, den 24 februari, anordnas ett samråd mellan EU:s och USA:s förhandlare och en rad intressenter. Den 26 februari avslutas förhandlingsrundan med en presskonferens.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

22/02/2016

Sent i fredagskväll nåddes en överenskommelse med Storbritannien, som kommer att bli föremål för en folkomröstning den 23 juni i år. Från kommissionens sida tycker vi att det är ett bra avtal, som både är rättvist och rättsligt sunt. Uppgörelsen svarar upp mot alla de krav som britterna fört fram vad gäller ekonomisk styrning, konkurrenskraft, nationella parlament, rätten att välja graden av politisk integration samt en säkerhetsventil vad gäller vissa socialförsäkringar. Samtidigt respekterar den Unionens grundläggande principer, säkerställer den inre marknadens integritet och eurozonens sammanhållning. Jean Claude Juncker beskrev uppgörelsen som en brobyggare. Nu återstår det att se om britterna vill vandra över denna bro. Låt oss hoppas det för både britternas och EU:s del! Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Mot en energiunion: EU-kommissionen lägger fram ett paket för hållbar energitrygghet

Mot en energiunion: EU-kommissionen lägger fram ett paket för hållbar energitrygghet

16/02/2016

I dag lade kommissionen fram sitt lagstiftningspaket om energitrygghet, som gör att EU står rustat för den globala övergången till ren energi och för eventuella avbrott i energiförsörjningen. Energitryggheten är en hörnsten i strategin för en energiunion, och en av Juncker-kommissionens topprioriteringar.

Energi och naturresurser

 
Årets eldsjäl banar vägen för våra skolambassadörer

Årets eldsjäl banar vägen för våra skolambassadörer

16/02/2016

"Utbildningen till skolambassadör var en otrolig möjlighet till vidareutbildning för mig som SO-lärare" - Charlotta Granath.

Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

 
Paket om energitrygghet

Paket om energitrygghet

15/02/2016

På tisdag den 16 februari väntas EU-kommissionen anta ett paket om energitrygghet. Paketet innehåller bland annat en strategi för kyla och uppvärmning. EU importerar över hälften av den energi som konsumeras inom unionen. På grund av EU:s importberoende lanserade EU-kommissionen i maj 2014 den europeiska strategin för energisäkerhet. Strategin skapades med syfte att säkerställa en stabil och riklig tillgång på energi för EU:s medborgare och ekonomi och innehåller åtgärder för att bli helt oberoende av rysk gas, att öka effektiviteten och den inhemska produktionen samt att fullborda den inre markanden för energi. EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen, Maros Šefčovič, och miljö- och klimatkommissionär Miguel Arias Cañete håller en gemensam presskonferens kl. 11:30.

 
Ministerrådsmöten

Ministerrådsmöten

15/02/2016

I veckan äger tre ministerrådsmöten rum i Bryssel. Rådet för allmänna frågor (GAC) samlas tisdagen den 16 februari för de slutliga förberedelserna inför EU-toppmötet. Idag, måndag den 15 februari, träffas EU:s utrikesministrar för att diskutera EU:s relation till Moldavien och utvecklingen i Vitryssland, inklusive frågan om fortsatta sanktioner mot landet. På agendan står även fortsatta diskussioner om EU:s klimatdiplomatiska arbete mot bakgrund av Parisavtalet. Idag träffas även EU:s jordbruksministrar för att bland annat diskutera tillstånd för EU-fartyg som fiskar utanför EU:s vatten och en långsiktig strategi för jordbruksforskning.

 
EU-toppmöte

EU-toppmöte

15/02/2016

På torsdag och fredag, den 18-19 februari, sammanträder Europeiska rådet i Bryssel. Under toppmötet väntas beslut om migrationspaketet och Storbritanniens förhandlingsdokument. Strax före mötet, kl. 11.30 på torsdagen, håller EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, tillsammans med Europaparlamentets talman Martin Schultz, en presskonferens inför toppmötet.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

15/02/2016

Denna EU-vecka domineras av toppmöte om Storbritannien och detta lands relation till EU. Vi är förstås många som hoppas på ett framgångsrikt möte då Storbritannien utgör en så viktig del av EU-samarbetet på så många olika områden. Det blir också ett tillfälle att stämma av läget på migrationsområdet. EU-kommissionen har under de senaste sex månaderna arbetat hårt för att åstadkomma ett snabbt och koordinerat europeiskt svar innehållande bl.a. en tredubbling av räddningsinsatserna på Medelhavet, omfördelning av flyktingar från Italien och Grekland, mobilisering av 10 miljarder euro för att hjälpa de länder som är mest utsatta, ett partnerskap med Turkiet och förslag om en gemensam europeisk gränskontroll och kustbevakningsstyrka. Tyvärr återstår mycket när det gäller själva genomförandet och förhoppningen är att toppmötet kan ta steg framåt på detta område. Trevlig EU-vecka! Katarina Areskoug Mascarenhas

Newsletter - Top news

 
Den europeiska migrationsagendan: lägesrapport om de prioriterade åtgärderna

Den europeiska migrationsagendan: lägesrapport om de prioriterade åtgärderna

12/02/2016

Den allvarligaste flyktingkrisen sedan andra världskriget, med över 60 miljoner flyktingar och internflyktingar runtom i världen, kräver att EU:s migrationssystem förbättras radikalt och att Europa agerar gemensamt.

 
Europeiska investeringsfonden och Norrlandsfonden satsar 180 miljoner kronor på svenska företag

Europeiska investeringsfonden och Norrlandsfonden satsar 180 miljoner kronor på svenska företag

08/02/2016

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden har undertecknat ett garantiavtal för att öka utlåningen till innovativa små och medelstora företag samt medelstora börsnoterade företag i Sverige. Pengarna kommer från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa.

Ekonomi, finans och skatter, Näringsliv, Regioner och lokal utveckling

 
Nytt paket om energitrygghet

Nytt paket om energitrygghet

08/02/2016

EU-kommissionen väntas på torsdag, den 11 februari, anta ett paket om energitrygghet. Paketet innehåller bland annat en strategi för kyla och uppvärmning. EU importerar över hälften av den energi som konsumeras inom unionen. På grund av EU:s importberoende lanserade EU-kommissionen i maj 2014 den europeiska strategin för energisäkerhet. Strategin skapades med syfte att säkerställa en stabil och riklig tillgång på energi för Europas medborgare och ekonomi och innehåller åtgärder för att bli helt oberoende av rysk gas, att öka effektiviteten och den inhemska produktionen samt att fullborda den inre markanden för energi.

 
Lägesrapport om migration

Lägesrapport om migration

08/02/2016

På onsdag, den 10 februari, presenterar EU-kommissionen en lägesrapport om de prioriterade åtgärderna för migration, exempelvis om hur arbetet fortskrider med omfördelningen av flyktingar och särskilda mottagningscenter för flyktingar, så kallade "hotspots".

 
Jean-Claude Juncker träffar Donald Tusk

Jean-Claude Juncker träffar Donald Tusk

08/02/2016

Imorgon, tisdagen den 9 februari, träffas EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk över en arbetslunch.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

08/02/2016

I förra veckan arrangerade vi ett antal seminarier för våra skolambassadörer och våra Europa Direkt-kontor. Ett av seminarierna handlade om fördomar och rasism. Det kändes som om den föreläsningen var den viktigaste av alla- tragiskt nog. Det verkar som om vi européer inget har lärt av vår historia. Trots att det var fördomar och rasism som var grunden till det krig som ödelade Europa för bara lite mer än 70 år sedan, så ser vi många liknande trender idag som på 1930-talet. Människors lika värde tillhör EU-samarbetets grundläggande principer och olika typer av diskriminering förbjuds också i ett antal rättsligt bindande EU-instrument. Men slutsatsen som jag drar blir att vi måste bli bättre på att förklara vinsterna med samarbete, ökad handel, innovation och öppenhet över gränserna –och vad som händer med slutna samhällen. Det är grundläggande för att EU-samarbetet ska kunna fortsätta att utvecklas och skapa jobb och tillväxt i Europa.

 
Sveriges ekonomi lägger in en högre växel

Sveriges ekonomi lägger in en högre växel

04/02/2016

Enligt EU-kommissionens ekonomiska prognos som presenteras idag växte den svenska ekonomin med 3,6 procent under 2015. Ökade investeringar i bostadsbyggande, ökad export och konsumtion, både privat och offentlig,  ligger bakom den starka tillväxten. 

Ekonomi, finans och skatter

 
Elev på Katedralskolan i Skara vann EU:s översättningstävling

Elev på Katedralskolan i Skara vann EU:s översättningstävling

03/02/2016

I dag tillkännager EU-kommissionen de 28 vinnarna i sin årliga översättningstävling Juvenes Translatores. Vinnarna får ta emot priset för sitt lands bästa översättning i Bryssel den 14 april.

Kultur, utbildning och ungdomsfrågor

 
Investeringsportalen hjälper dig förverkliga ditt EU-projekt

Investeringsportalen hjälper dig förverkliga ditt EU-projekt

01/02/2016

Inom ramen för den europeiska investeringsplanen har EU-kommissionen nyligen lanserat en portal för investeringsprojekt på EU-nivå. Genom att registrera ditt projekt i portalen får du direkt tillgång till ett omfattande nätverk av investerare, konsulter och rådgivare för att lättare strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen. Portalen är till för att avskaffa hinder och ge dig möjlighet att hitta investerare från hela världen som kan hjälpa till att förverkliga ditt EU-projekt.

 
Ny ekonomisk prognos

Ny ekonomisk prognos

01/02/2016

På torsdag den 4 februari presenterar EU-kommissionen EU:s ekonomiska vinterprognos. Den ekonomiska prognosen publiceras tre gånger per år och är främst inriktad på EU, dess medlemsländer och euroområdet men omfattar även de ekonomiska utsikterna för övriga stora ekonomier i världen och för EU:s kandidatländer. Prognosen presenteras av kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans.

 
Strasbourg-vecka för Europaparlamentet

Strasbourg-vecka för Europaparlamentet

01/02/2016

Den här veckan sammanträder europaparlamentarikerna för att diskutera några av EU:s mest aktuella frågor såsom flyktingkrisen, gränskontroller och Schengens framtid. Även den brittiska EU-omröstningen står på agendan och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker samt vice ordförande Frans Timmermans deltar i debatterna. Den 2 februari presenterar kommissionären för ekonomiska och finansiella frågor, Pierre Moscovici, EU-kommissionens förslag om bolagsskattepaketet, som lades fram den 28 januari, för Europaparlamentet.

 
Kära EU-vänner!

Kära EU-vänner!

01/02/2016

Jag gissar att det är en hel del EU-tjänstemän och politiker i Europas huvudstäder som just denna vecka vankar fram och tillbaka otåligt väntande på brevbäraren.  De väntar på brevet från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och lösningarna som förhoppningsvis ska få britterna att vilja stanna kvar i EU. Detta och flyktingsituationen blir huvudämnen vid Europeiska rådets möte den 18-19 februari - ett toppmöte som det med andra ord finns all anledning att följa noga. I Europahuset har vi denna förmiddag haft ett mer nationellt, svenskt perspektiv på EU-samarbetet. Vi diskuterade Maria Strömviks utmärkta utredning, som lämnar konkreta förslag på hur vi svenskar kan uppnå mer delaktighet och inflytande i EU. Som utredningen understryker finns det en hel del att göra på detta område. Trevlig EU-vecka! / Katarina Areskoug Mascarenhas

 
Kollegiemöte i Strasbourg

Kollegiemöte i Strasbourg

01/02/2016

Denna vecka, på tisdag den 2 februari, träffas EU-kommissionärerna i Strasbourg för kollegiemötet där de förväntas diskutera den nya planen om att bekämpa finansiering till terrorister. Samma dag lägger kommissionen även fram ett förslag om att förbättra mobila internetleverantörers radiofrekvens.

 
Skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar

Skärpta EU-regler för säkrare och renare bilar

28/01/2016

Europeiska kommissionen lägger fram lagstiftningsförslag som försäkrar att biltillverkarna följer alla EU:s säkerhets-, miljö- och produktionsregler.

EU-kommissionen föreslår att man ska göra en ordentlig översyn av EU:s system för typgodkännande. I dag är det de nationella myndigheterna som ensamma intygar att ett fordon uppfyller alla krav för att få släppas ut på marknaden. De kontrollerar också att tillverkarna följer EU-lagstiftningen. Med dagens förslag kommer fordonsprovningen att bli mer oberoende. Man kommer också att i större utsträckning kontrollera bilar som redan finns på marknaden. En ökad europeisk tillsyn kommer att stärka systemet i sin helhet.


 

Övergripande EU-frågor

 
Ny rapport om offentliga finanserna i EU

Ny rapport om offentliga finanserna i EU

25/01/2016

De offentliga finanserna i EU idag är mer hållbara än före krisen, enligt en rapport som offentliggörs i dag av EU-kommissionen. Betydande utmaningar kvarstår dock på grund av den höga statsskulden som ackumulerats under krisåren. På längre sikt är den största utmaningen den förväntade ökningen av de offentliga utgifterna som en följd av en åldrande befolkning.

Ekonomi, finans och skatter, Övergripande EU-frågor

 
Förslag till skärpning av befintligt vapendirektiv

Förslag till skärpning av befintligt vapendirektiv

25/01/2016

Efter terrordåden i Paris har EU-kommissionen lagt fram en rad åtgärder för att bekämpa terrorism och öka säkerheten i Europa. En av åtgärderna som ingår i den europeiska säkerhetsagendan är ett förslag till skärpning av befintligt vapendirektiv.

Övergripande EU-frågor

 
På Cecilia Malmströms agenda

På Cecilia Malmströms agenda

25/01/2016

EU-kommisionären med ansvar för handel, Cecilia Malmström, träffar den 26 januari Jörg Wuttke, ordförande för EU:s handelskammare i Kina. Den 26 januari deltar Malmström även vid Transatlantic Consumer Dialogue i Bryssel för att tala om handels- och investeringsavtalet med USA, TTIP. Den 28 januari deltar Malmström i presentationen av handelskammarens årliga policydokument, ett dokument som innehåller konkreta rekommendationer för kinesiska beslutsfattare att förbättra det kinesiska företagsklimatet. Senare i veckan, den 29 januari, träffar Malmström Belgiens premiärminister, Charles Michel och vice premiärminister samt utrikesminister Didier Reynders.

 
Rådsmöten

Rådsmöten

25/01/2016

Den 25-26 januari träffas ministrarna som ansvarar för rättsliga- och inrikesfrågor i ministerrådet. Även ministrarna som ansvarar för konkurrens träffas den 27-28 januari. Dessa möten är informella och leds av det medlemsland som innehar ordförandeskapet sedan den 1 januari i år och fram till slutet av juni: Nederländerna.

 
Kollegiemöte

Kollegiemöte

25/01/2016

Vid kollegiemötet den 27 januari väntas kommissionärerna diskutera den nya pelaren för sociala rättigheter och samarbetet med sociala partners. Andra ämnen som även finns med på dagordningen är bolagsskattepaketet, samarbets- och kontrollmekanismrapporter för Bulgarien och Rumänien samt ramverket för godkännandet av motorfordon.

 
Kära EU-vänner

Kära EU-vänner

25/01/2016

Vi har framför oss ett år som inte ser ut att sakna utmaningar – utmaningar som kommer att kräva mer europeiskt samarbete än någonsin tidigare i vår globaliserade tid. Jag tänker framför allt på flyktingsituationen och hur vi ska få alla medlemsländer att ta det solidariska flyktingansvar som vi i EU-kommissionen föreslagit. Samtidigt är det så att dels är kunskapen i Sverige om politiken på EU-nivå alltför låg, dels att de svenska offentliga institutionerna inte har skapat tillräckliga förutsättningar för dialog i EU-relaterade frågor enligt  regeringens utredning. Välkomna att lyssna på Maria Strömvik som presenterar sin utredning om hur medborgare och organisationer ska få mer insyn och delaktighet i frågor som beslutas på EU-nivå nästa måndag den 1 februari i Europahuset.
/Katarina Areskoug Mascarenhas

 
2015 års rapport om sysselsättning och social utveckling – ekonomisk tillväxt genom satsningar på humankapital

2015 års rapport om sysselsättning och social utveckling – ekonomisk tillväxt genom satsningar på humankapital

22/01/2016

EU-kommissionens rapport om sysselsättning och social tillväxt, ESDE-rapporten, är en årlig rapport som visar på den senaste utvecklingen inom sysselsättningen och samhället, diskuterar kring kommande utmaningar och eventuella politiska åtgärder.

Sysselsättning och sociala rättigheter

 
Utbyggt utbyte av kriminalregisterutdrag för personer från länder utanför EU

Utbyggt utbyte av kriminalregisterutdrag för personer från länder utanför EU

22/01/2016

Igår föreslog Europeiska kommissionen att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregistren in EU om personer från länder utanför EU (tredjelandsmedborgare) genom att uppgradera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris).

Övergripande EU-frågor

 
Allan Larsson utsedd till särskild rådgivare för sociala frågor

Allan Larsson utsedd till särskild rådgivare för sociala frågor

19/01/2016

Idag utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den svenske före detta finansministern Allan Larsson till särskild rådgivare för den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Övergripande EU-frågor

 
Investeringsplanen - Nuläget

Investeringsplanen - Nuläget

15/01/2016

Investeringsplanen ska ta bort hinder för investeringar, marknadsföra och bistå investeringsprojekt och använda nya och befintliga ekonomiska resurser på ett smartare sätt.

Ekonomi, finans och skatter, Näringsliv

 
Flyktingkrisen: Kommissionen granskar åtgärderna under 2015 och anger prioriteringar för 2016

Flyktingkrisen: Kommissionen granskar åtgärderna under 2015 och anger prioriteringar för 2016

14/01/2016

Under sitt veckomöte idag diskuterade kommissionen flyktingkrisen, granskade de åtgärder som vidtagits under 2015 och de initiativ som ska läggas fram under våren 2016. Under fjolåret ställde den oerhörda ökning av antalet personer som söker internationellt skydd i Europa det gemensamma europeiska asylsystemet och Schengenområdet för fri rörlighet på prov.

Övergripande EU-frågor

 
EU ska investera 1 miljard euro i regioner vid dess yttre gränser

EU ska investera 1 miljard euro i regioner vid dess yttre gränser

11/01/2016

Europeiska kommissionen har antagit en serie gränsöverskridande samarbetsprogram för totalt 1 miljard euro för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i regioner på båda sidor om EU:s yttre gränser.

Övergripande EU-frågor

 
 

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej