Representation in Sweden

News

Pages

2017-03-28

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett initiativ inom ramen för programmet Erasmus +, som ytterligare främjar lärande och rörlighet för unga européer.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
2017-03-25

Den 25 mars träffas EU:s ledare i Rom för att fira Romfördragens 60-årsdag. De undertecknades denna dag 1957. Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, deltar i toppmötet i Rom, där flera evenemang anordnas för att uppmärksamma dagen och reflektera över EU:s gemensamma framtid.

Område:
Övergripande EU-frågor
2017-03-20

Hur ser dina elever på EU? Vad vet de? Nu kan du anmäla din klass till EU-minuten - en filmtävling på Instagram för elever i grundskolan och gymnasieskolan.

skogsbruk
2017-03-16

I Dagens Industri den 14 mars hävdar Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, LRF, att Sverige och andra skogsländer i EU "riskerar att få fasta avverkningstak som skadar skogsbrukets ekonomi och har tvivelaktiga resultat". Detta är ett missförstånd. EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. EU-kommissionen vill inte heller detaljstyra skogspolitiken utan anser tvärtom att den måste anpassas nationellt till de mycket olika förutsättningar som råder i olika medlemsländer.

Område:
Jordbruk, fiske och mat
2017-03-10

Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett lån på 75 miljoner euro med fastighetsbolaget Castellum, för byggnation av två "nära-nollenergibyggnader” i Sverige. Lånet möjliggjordes genom stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), vilken är en central del av EU-kommissionens investeringsplan för Europa

Område:
Ekonomi, finans och skatter
Smartphone
2017-03-03

2017 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle visar att EU gör framsteg, men att klyftan mellan de digitala toppaktörerna och länderna med sämre resultat fortfarande är alldeles för stor. Större ansträngningar och investeringar behövs för att den digitala inre marknaden ska få maximala effekter.

Danmark, Finland, Sverige och Nederländerna toppar årets lista.

Område:
Vetenskap och teknik
Future of Europe
2017-03-01

EU-kommissionen har i dag lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Debatten om EU:s framtid pågår. Vi vill gärna höra vad du tycker om idéerna i vitboken. 

Framför dina synpunkter​

Område:
Övergripande EU-frågor
European Reference Network
2017-02-28

Cirka 30 miljoner människor i EU, varav många barn, lider av sällsynta eller komplexa sjukdomar och kan ha svårt att få rätt vård. Det kan exempelvis handla om skelett- och blodsjukdomar, barncancer och immunbristsjukdomar. Sällsynta och komplexa sjukdomar kan orsaka kroniska hälsoproblem och många är livshotande. Bland annat finns det nästan 200 olika sällsynta typer av cancer, och varje år diagnosticeras över en halv miljon människor med någon av dessa. För vissa patienter är det dessutom svårt att få rätt diagnos eftersom specialistkunskaper saknas inom vården.

För att ge bättre hjälp åt dessa patienter skapas nu 24 europeiska referensnätverk där fler än 900 högspecialiserade vårdenheter från 26 länder ska samarbeta. Att EU:s främsta experter nu knyts samman i denna omfattning bör varje år hjälpa tusentals patienter på medicinska områden där expertisen är sällsynt.

I Sverige deltar Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Uppsala universitetssjukhus.

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
Orsa, Dalarna
2017-02-27

Regional konkurrenskraft är en regions förmåga att erbjuda företag och invånare en attraktiv och hållbar miljö att bo och arbeta i.

Kommissionen offentliggör i dag den tredje upplagan av indexet för regional konkurrenskraft för 263 EU-regioner. Denna undersökning ger regionerna värdefull information som kan hjälpa dem att förbättra sina ekonomiska resultat.

Område:
Regioner och lokal utveckling
2017-02-24
  • Tre av fyra svenskar känner sig som EU-medborgare, samtidigt som 28% är generellt negativa till EU.
  • Den yngsta åldersgruppen är mest positiv till EU.

  • 75% av svenskarna säger att de förstår hur EU fungerar.

  • Fri rörlighet inom EU, frihandel och gemensam migrationspolitik är frågor som många svenskar sympatiserar med.

Pages