Sökväg

Navigering

Säkrare kryssningsfartyg tack vare EU-finansierad forskning

Säkrare kryssningsfartyg tack vare EU-finansierad forskning

Under sommaren väljer många européer att åka på kryssning, eller så använder de färjor då de är på semesterresa. Säkerheten ombord är en mycket viktig aspekt. EU-finansierad forskning skulle kunna göra det ännu smidigare och säkrare att evakuera stora passagerarfartyg i framtiden. EU-finansierade forskare hjälper även till med att utforma mer stabila kryssningsfartyg och färjor.

 

Det treåriga projektetLYNCEUS, som löper ut i början av 2015, visar hur trådlösa lågeffektstillämpningar kan bidra till att lokalisera och spåra personer ombord på fartyg, ge väsentliga uppgifter vid evakuering och förbättra sökning och räddning av personer som fallit överbord. Syftet är att avsevärt förbättra nuvarande krishantering och praxis vid evakuering av fartyg.

– Vi har utvecklat innovativa trådlösa brickor, som kan sys in i räddningsvästar, så att personer på fartyget lätt kan lokaliseras, säger dr Anastasis Kounoudes, teknisk chef och VD för SignalGeneriX, en av projektpartnerna. De säkerhetsansvariga kommer att få information om exakt position för varje passagerare och besättningsmedlem under en evakuering.

Tekniken kan också användas för att övervaka personers hälsa genom att de bär särskilda armband, eller hjälpa föräldrar att ha kontroll över var barnen befinner sig på stora kryssningsfartyg, som kan transportera tusentals passagerare och besättningsmedlemmar. Forskare i projektet har också utvecklat en radarutrustning som kan spåra den exakta positionen för passagerare som har fallit överbord.

Projektet GOALDS, som avslutades 2012, resulterade i nya konstruktioner för stora kryssningsfartyg som ökade säkerheten i händelse av kollision eller grundstötning. Genom att anpassa fartyg kan chansen att överleva kollisioner eller grundstötningar öka med upp till 20 %. Resultaten har lagts fram för Internationella sjöfartsorganisationen för att förbättra säkerhetsstandarderna och beräkningarna för kryssningsfartyg. GOALDS-projektet är en del av den EU-finansierade forskning som syftar till att förbättra sjösäkerheten.

– Dessa projekt är goda exempel på hur vi arbetar med frågor som kan förbättra människors liv – i detta fall har vi till och med möjlighet att rädda liv, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn.Vi kommer att fortsätta att investera i denna typ av forskning och innovation i det nya programmet Horisont 2020.

Bakgrund

Lynceus-projektet har fått 2.5 miljoner euro i EU-finansiering och involverar 15 deltagare från Cypern, Tyskland, Grekland, Italien, Spanien, Schweiz och Storbritannien. Projektet samordnas av den cypriotiska konsultfirman RTD Talos Ltd. Forskningen stöder även det nyligen ändrade direktivet om marin utrustning, enligt vilket elektronisk märkning kan komma att införas på fartyg som för EU-flagg.

GOALDS-projektet fick cirka 3 miljoner euro i EU-medel. Det involverade 19 deltagare från nio länder och samordnades av Nationella tekniska universitetet i Aten.

Båda projekten finansierades genom Europeiska unionens sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling(2007-2013).

Den 1 januari lanserade EU ett nytt, sjuårigt forsknings- och innovationsprogram som kallas Horisont 2020. Under de kommande sju åren kommer nästan 80 miljarder euro att investeras i forsknings- och innovationsprojekt för att stödja Europas ekonomiska konkurrenskraft och flytta fram gränserna för människors kunskap. EU:s forskningsbudget är främst inriktad på att underlätta vardagen på områden som hälsa, miljö, transporter, livsmedel och energi. Forskningspartnerskap med läkemedels-, rymd-, bil-, järnvägs- och elektronikindustrin främjar också den privata sektorns investeringar till stöd för framtida tillväxt och skapande av högkvalificerade arbetstillfällen. Horisont 2020 kommer att ha ett ännu större fokus på att omvandla utmärkta idéer till säljbara produkter, processer och tjänster.

Mer information

Lynceus: http://www.lynceus-project.eu/

Euronews video: http://www.euronews.com/2014/05/05/don-t-panic/

Hemsidan för Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej