Representation in Sweden

News

Pages

CETA
2017-09-20

Imorgon, torsdagen den 21 september, träder det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan EU och Kanada i kraft provisoriskt.

2017-09-13

I dag, 13 september 2017, höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet.

Han gav en bild av det aktuella politiska och ekonomiska läget i EU, såg tillbaka på vad EU har uträttat det gångna året och presenterade sina prioriteringar för det kommande året.

Junckers tal, EU-kommissionens avsiksförklaring för arbetet till slutet av 2018 och en mängd andra dokument finns tillgängliga här: Tillståndet i unionen 2017. På sidan finns också länkar till en videoinspelning av talet, en sammanställning av vad som sagts och sägs i sociala medier samt - inte minst - en möjlighet att skicka in synpunkter.

Översättning pågår och snart kommer alla dokument att finnas på svenska.

Område:
Övergripande EU-frågor
Språkdagen
2017-09-07

Europeiska språkdagen infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. Nätverket Språkdagen består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans med dem ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en webbtävling för hela landet.

Område:
Övergripande EU-frågor
juvenes_translatores
2017-08-31

Kommissionens översättningsavdelning utlyser tävlingen Juvenes Translatores för elfte året i rad.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
2017-08-30

Kommissionen publicerade i dag resultatet av en bedömning av hur medlemsländerna genomför sina nationella strategier för romers integrering.

I bedömningen betonas hur romernas situation har förändrats sedan 2011. På det hela taget har situationen långsamt förbättrats. Exempelvis finns i dag fler romska barn i förskolan och andelen elever som slutar skolan i förtid har minskat. Samtidigt visar bedömningen att så många som 80 % av romerna fortfarande löper risk för fattigdom, även om denna siffra är lägre än den var 2011.

Område:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter
Östersjön
2017-08-29

Kommissionen antog idag ett förslag om fiskemöjligheter för Östersjön för 2018.

Kommissionens förslag är framför allt att öka fångsterna ur sill/strömmings- och skarpsillsbestånden i mellersta Östersjön men även ur laxbestånden i Egentliga Östersjön och att hålla kvar fångstmängderna på samma nivå för det stora torskbeståndet i västra Östersjön. För de återstående bestånden föreslår kommissionen minskade fångster. I årets förslag ingår även ett förbud mot fiske efter ål i Östersjön. Ål ingår vanligtvis inte i de årliga förslagen om tillåtna fångstmängder, men det krävs nu åtgärder efter alarmerande vetenskapliga utlåtanden och historiskt låga nivåer.

Område:
Jordbruk, fiske och mat
Arbetsmarknad
2017-08-25

17 november kommer EU:s stats- och regeringschefer att mötas i Göteborg för att diskutera rättvis sysselsättning och tillväxt tillsammans med arbetsmarknadens parter och andra intressenter. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker bjuder in till mötet tillsammans med Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Område:
Sysselsättning och sociala rättigheter
2017-08-15

Varje år i september håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Jean-Claude Juncker håller sitt nästa tal onsdagen den 13 september 2017.

 

2017-08-11

Den globala finanskrisen började för tio år sedan och ledde till den värsta lågkonjunkturen i Europeiska unionens 60-åriga historia. Krisen började inte i Europa, men EU:s institutioner och medlemsländerna var tvungna att agera beslutsamt för att motverka dess effekter och råda bot på bristerna i Ekonomiska och monetära unionens ursprungliga struktur. 

2017-08-09

Ett år efter folkomröstningen i Storbritannien ser allt fler EU-invånare optimistiskt på EU:s framtid. De flesta EU-invånare ser nu också optimistiskt på ekonomin i sitt hemland. Förtroendet för EU ökar och är det högsta sedan 2010. Stödet för euron har inte varit så stort sedan 2004.

Pages