Representation in Sweden

News

Pages

2017-07-25

2017 års resultattavla för konsumentvillkor visar att allt fler konsumenter i EU handlar på nätet och att deras förtroende för e-handeln har ökat, framför allt när det gäller att köpa från andra EU-länder.

Smart specialisering
2017-07-18

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn, vilket understryks i kommissionens diskussionsunderlag om hur vi möter globaliseringen.

Om regionerna i EU ska kunna modernisera ekonomin måste EU ge dem resurser och hjälpa dem att skapa ett mervärde. Då behövs innovation, digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och ökad kompetens.

Idag lägger kommissionen fram nya insatser om hur vi ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (”smart specialisering”) och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

2017-07-06

EU och Japan har i dag nått en principöverenskommelse om de viktigaste aspekterna av ett ekonomiskt partnerskapsavtal. Det handlar om det viktigaste bilaterala handelsavtal som någonsin ingåtts av EU och det kommer för första gången att omfatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

Estonian Presidency logo
2017-06-30

1 juli tar Estland över ordförandeskapet i EU efter Malta, mandatperioden sträcker sig året ut.

2017-06-30

Har du magisterexamen och arbetar med att sprida kunskap till allmänheten om EU:s grundläggande värden, dess fördelar och historia? Anmäl dig till Altiero Spinelli-priset där du kan vinna 50.000 euro! Observera att sista dag för registrering är 16:e augusti 2017.

The future of Europe
2017-06-28

Människor i EU förväntar sig att deras union ska göra mer. EU gör mer än någonsin tidigare för att skydda, stärka och försvara sina invånare och dagens resurser utnyttjas till bristningsgränsen.

EU måste fatta beslut om sin framtid, och då behöver vi också en ändamålsenlig budget som gör att varje euro kommer skattebetalarna till godo.

2017-06-27

EU-kommissionen har dömt Google till 2,42 miljarder euro i böter för brott mot EU:s antitrustregler. Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att ge olagliga fördelar till en annan Googleprodukt, nämligen den egna prisjämförelsetjänsten.

Företaget måste nu upphöra med detta inom 90 dagar, annars drabbas det av viten på upp till 5 % av Alphabets genomsnittliga dagliga globala omsättning (Alphabet är Googles moderföretag).

2017-06-26

Europeiska kommissionen har i enlighet med EU:s regler om statligt stöd godkänt en svensk ordning för att lindra beskattningen av optioner till anställda. Ordningen kommer att göra det möjligt för unga och små innovativa företag att rekrytera och behålla anställda utan otillbörlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

End of roaming charges 15 June 2017
2017-06-15

Vad är roaming?

Vad händer när roamingavgifterna avskaffas?

Vad bör jag som EU-resenär veta?

Visby 2016
2017-06-14

Välkomna till Europahuset i Almedalen 2-8 juli 2017!

För sjunde året i rad är EU-kommissionen på plats i Almedalen tillsammans med Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Vår ambition är att diskutera aktuella EU-frågor och stärka intresset för EU-frågor generellt. Vi vill gärna framhålla att EU-politik i högsta grad är inrikespolitik och därför viktig att diskutera också här i Almedalen.

Under veckan kommer Europahuset att gästas av svenska ministrar, Europaparlamentariker, företagsledare, kulturpersonligheter och många många fler. Har du inte möjlighet att delta på plats kan du se seminarierna i direktsändning eller i efterhand.

Pages