Sökväg

Navigering

Vinnarna av det första Natura 2000-priset tillkännages

Vinnarna av det första Natura 2000-priset tillkännages

Vinnarna av det första Natura 2000-priset tillkännagavs i går kväll vid en ceremoni i Bryssel. Miljökommissionär Janez Potočnik och medlemmar av juryn delade ut priserna till vinnarna.

 

– Jag vill varmt gratulera dessa välförtjänta vinnare! Det är tack vare de outtröttliga insatserna hos dem som arbetar för och i Natura 2000-områdena som vårt omfattande nät med skyddade områden har utvecklats till en verklig framgång för det europeiska samarbetet. Dessa priser visar några exempel på det viktiga arbete som görs i hela EU av områdesförvaltare, offentliga myndigheter, naturvårdsorganisationer och frivilliga, jordbrukare, skogsbrukare, jägare och fiskare, forskare, lärare och många andra. Denna dag är deras och de förtjänar denna framgång, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Natura 2000 är ett nät med över 27 000 skyddade områden som täcker 18 % av EU:s landyta och 4 % av havsområdena och som skyddar och stärker Europas naturarv. Priserna delas ut som ett erkännande av utmärkta insatser i förvaltningen av Natura 2000-områden och de visar på nätets värde för lokala samhällen och ekonomier. Det omfattande arbete som bedrivs i hela Natura 2000-nätet inkluderar följande fem kategorier: bevarande, socioekonomiska fördelar, kommunikation, möjligheter att förena olika intressen/uppfattningar och nätverksskapande och gränsöverskridande samarbete.

…och vinnarna är …

Bevarandepriset gick till ett projekt för att rädda kejsarörnen i Sakar, Bulgarien. Tack vare projektgruppens arbete och samarbetet mellan naturvårdare och privata bolag har den lokala populationen av denna globalt hotade art räddats från utrotning. Genom att arbeta tillsammans med energiföretag för att isolera farliga kraftledningar och gräva ner luftkablar har man i projektet framgångsrikt lyckats eliminera risken för el-stötar, vilket är ett allvarligt problem för denna rovfågel.

Ett projekt i Sighișoara-Târnava Mare, Rumänien har vunnit priset för socioekonomiska fördelar. Projektet är ett imponerande exempel på att Natura 2000 kan ge ekonomisk tillväxt och hållbara försörjningsmöjligheter i landsbygdsområden. Det gör det möjligt för jordbrukare att öka sina inkomster genom att arbeta på ett hållbart sätt på mark med högt naturvärde, samtidigt som de också bevarar ett unikt landskap med en rik biologisk mångfald. Tack vare projektet får 2 300 jordbrukarfamiljer i regionen inkomster på över 2,5 miljoner euro årligen, och liknande idéer börjar nu tillämpas i andra delar av Rumänien.

Kommunikationspriset går till Raná-Hrádek i Tjeckien för främjandet av livsmiljöer med torr gräsmark i Louny-regionen. Evenemanget ”Firandet av steppmarkerna” lockar årligen 1 000 människor i maj, och en årlig konsttävling gör barnen mer medvetna om bevarandearbetet. Genom projektet blir EU-medborgare mer medvetna om naturarvets värde.

Priset för möjligheter att förena olika intressen/uppfattningar gick till ett projekt i området Vijvergebied van Midden Limburg i Belgien. Tack vare en innovativ strategi som kombinerar ekonomi, ekologi och utbildning arbetar nu markägare, naturorganisationer och myndigheter (som tidigare var i konflikt med varandra över naturvård) tillsammans för att förvalta våtmarkerna.

Priset för nätverksskapande och gränsöverskridande samarbete går till ett nätverk för tekniskt samarbete i Spanien för deras utveckling av kvalitetsstandarder för förvaltning och en referenswebbplats om tillståndet för Natura 2000-nätet i Spanien. Rebollar de Navalpotro i Guadalajara är ett område där dessa åtgärder framgångsrikt har tillämpats, vilket visar att Natura 2000 både är ett nät för arter och livsmiljöer och ett nät för människor.

Bakgrund

Alla som är direkt inblandade i Natura 2000 (företag, myndigheter, icke-statliga organisationer, frivilliga, markägare, utbildningsinstitutioner eller enskilda) har kunnat ansöka om priset, och sammanlagt har 163 ansökningar från hela Europa kommit in. Av dessa har en slutlista med 22 ansökningar lagts fram för en jury med framstående representanter som sedan valde vinnaren för varje kategori.

Till följd av det intresse som priset har gett upphov till, kvaliteten på ansökningarna och vikten av att uppmärksamma det fantastiska naturvårdsarbete som genomförs i hela Europa, vill EU-kommissionen göra priset till ett årligt evenemang.

Ytterligare information:

Bilder på de vinnande områdena kan laddas ner här:Natura 2000 Awards press material.

Mer information om vinnarna och den roll som Natura 2000-områdena spelar när det gäller att skydda Europas biologiska mångfald finns på webbsidan för Natura 2000-priset: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/

Mer information om Europas natur: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm

https://www.facebook.com/NatureInEurope

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej