Sökväg

Navigering

EU nära dig – ett lätt sätt att hitta EU-projekt i din region

EU nära dig – ett lätt sätt att hitta EU-projekt i din region

Webbplatsen EU NÄRA DIG är nu lanserad! Det är en ny webbplats där du kan hitta information om EU:s investeringar i din närhet. Du kan söka efter information på flera sätt; via karta, med hjälp av en adress eller på ett specifikt tema. Målet är att öka öppenhet och kunskap om de många projekt i Sverige som delfinansieras med hjälp av EU:s budget.

 

Exempel på projekt kan vara att små och medelstora företag får hjälp med internationalisering, stöd till hållbar turism på landsbygden, att få fler unga i jobb eller arbete för ett mer hållbart fiske. Målet för dessa projekt är att på olika sätt bidra till en hållbar och smart tillväxt för alla. 

Webbplatsen kompletteras och uppdateras kontinuerligt med nya projekt för att på sikt samla alla EU-projekt i Sverige inom ramen för den nya programperioden 2014 - 2020. Via EU NÄRA DIG-sidan kan du även länka dig vidare till en översikt av övriga medlemsländers projekt samt till de ansvariga myndigheterna här i Sverige.

EU NÄRA DIG kommer att presenteras under årets Almedalsvecka, den 2 juli kl. 16:30 på H10 (Hästgatan 10 i Visby) i samband med lanseringen av de nya strukturfondsprogrammen.

Bakgrund:

Kravet på övergripande nationella webbplatser regleras i den nya förordningen för strukturfonderna. Vissa medlemsstater har redan webbplatser som uppfyller kraven som ställs under artikel 105 av förordningen COM(2012) 496. I Sverige har Tillväxtverket utsetts till ansvarig myndighet.

Allt EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, vilket är det övergripande målet i den långsiktiga strategin för Europa 2020. De främsta verktygen för att förverkliga Europa 2020 är ESI-fonderna, de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.  I Sverige finns fyra ESI-fonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) samt den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

 

Länk till webbplatsen EU NÄRA DIG:

http://www.eunaradig.se

Länk till Europasidan via vilken man kan ta sig till varje lands ”EU NÄRA DIG” webbplats:

http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_en.htm 

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej