Sökväg

Navigering

Över 70 % tänker rösta i Europaparlamentsvalet

Över 70 % tänker rösta i Europaparlamentsvalet

EU:s kulturhuvudstad Umeå var platsen för EU:s 52:a medborgardialog onsdagen den 9 april 2014. Förhandsintresset hade varit stort och runt 100 personer mötte upp i Umeå Universitets aula, några efter en 4.5 timmars lång bussresa. Malin, David och Niklas på Improvisationsteatern UngHästen fungerade som moderatorer och fick verkligen igång frågandet bland den mestadels unga publiken och såg samtidigt till att alla som följde dialogen på sociala medier kom till tals.

 

Syftet med medborgardialogen är precis om namnet antyder att medborgarna i EU ska få möjlighet att diskutera direkt med EUs beslutsfattare. Medverkande denna gång var Cecilia Wikström och Jens Nilsson, två av Sveriges tjugo Europaparlamentariker, samt Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Den ekonomiska krisen

Den ekonomiska krisen var dagens första ämne och Pierre Schellekens konstaterade att det värsta i krisen nog är över, bortsett från arbetslösheten som fortfarande är ett gissel för många av Europas ungdomar. Deltagarna fick ett antal frågor att rösta om och på en av de första ”Vad EU ska satsa på för att få fler unga i arbete?” röstade 56 % på Praktik och lärlingsplatser.

Eget EU försvar

Resultatet av alla medborgardialoger sammanställs till kommissionen för att bl.a. ge en bild av vilka frågor som är viktiga för medborgarna. En sådan fråga, som inte förekommit i tidigare medborgardialoger i Sverige, var EUs försvar. Både Jens Nilsson och Cecilia Wikström sade sig ha varit positiva till ett eget EU försvar tidigare. Deras uppfattning i dag var däremot olika. Eftersom ett eget EU försvar i dagsläget innebär att Sverige också går med i NATO är Jens numera negativ, då han tycker USA har för stor påverkan inom NATO. Cecilia är fortfarande positiv till ett eget EU försvar och menade att de flesta soldater i Sverige redan tränar tillsammans med NATO, så kopplingen Sverige-NATO är i realiteten redan etablerad. Att EUs medlemsländer borde vara mer solidariska sinsemellan rådde det dock ingen tvekan om. 82 % av deltagarna svarade ett klart JA på den frågan.

Stort intresse för grundläggande fri- och rättigheter

”- EU är till för att säkra medborgarnas rättigheter, inte staternas” slog Cecilia Wikström fast när frågan om sanktioner mot stater som inte följer EUs regler kom upp. 90 % röstade för att ge EU starkare instrument för att kunna utfärda sådana sanktioner.

När det var dags för ämnet EUs framtid fick deltagarna frågan på vilka områden EU främst bör stärka sin roll. Två svar kom i topp: Klimat och miljö samt grundläggande fri- och rättigheter. Pierre Schellekens var positivt överraskad över det stora intresset för att diskutera grundläggande fri- och rättigheter, något som inte varit lika tydligt i de tidigare medborgardialogerna.

Snuset

En fråga som kom upp från deltagarna var det s.k. hotet mot snuset. Snuset är det ena av två undantag som beviljades Sverige vid inträdet i EU 1995 (det andra är Systembolagets monopol). Enligt Jens Nilsson har snuset aldrig varit hotat av EU eftersom undantaget inte kan dras tillbaka. Det är bara media som regelbundet använder frågan för att skapa ogrundade rubriker.

Många ska rösta i EP valet

Att det snart är EU-val hade inte undgått många. I Norrland låg valdeltagandet vid förra Europaparlamentsvalet under riksgenomsnittet, men Jens Nilsson berättade att han mött en mycket mer pragmatisk syn denna gång och förutspådde minst 55 % valdeltagande i år. Trots den ökade konkurrensen mellan politikerna under valåret var de båda EU-parlamentarikerna rörande överens om att det viktigaste är att rösta för att påverka EU i rätt riktning. Detta stärktes av deltagarna i Umeå där 74 % angav att de tänkte rösta den 25 maj.
”- Utnyttjar man inte de demokratiska rättheter man har, kommer man till slut att mista dem”, avslutade Pierre Schellekens.

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej