Sökväg

Navigering

Månadens ED-kontor i april: Europa Direkt Intercult

Månadens ED-kontor i april: Europa Direkt Intercult

Vi presenterar här Europa Direkt Intercult som månadens ED-kontor för april. Europa Direkt Intercult är din direktlänk till Europa! Kontoret sprider information, svarar på frågor samt arrangerar föreläsningar och evenemang om EU.

 

Besök gärna kontoret på Nytorgsgatan 15, Stockholm och prata med Iwona Preis som är EU-samordnare.

Läs mer på deras hemsida: http://www.intercult.se/europedirect.

Iwona har tagit sig tid att svara på några frågor:

Vilken är den vanligaste frågan ni får och av vem?

Vi får dagligen frågor från allmänheten. Folk ringer och ställer frågor om allt från hantering av ärenden i Europadomstolen och flytt till Sverige från ett annat land till införsel av ekologisk olivolja.
Kulturaktörer har helt andra frågor och vill oftast veta hur de ska finansiera sina projektidéer med hjälp av EU fonder. Vi informerar därför om EU´s satsningar på kultur, nödvändigheten av europeiskt mervärde, budgetprocessen, aktuella fonder och utlysningar, hänvisar till europeiska nätverk och möjliga partners.

Er mest lyckade aktivitet?

Det har varit flera lyckade aktiviteter 2013. I september genomförde vi för första gången Södermalms Medborgardialog på Medborgarplatsens bibliotek. Dialogen var en final på en serie seminarier för lokala gymnasier som handlade om EU och parlamentsvalet. Under en hel vecka vandrade vi dessutom runt på Södermalm med en speciellt för det framtagen Medborgarlåda, pratade med lokala företagare, folk på caféer och i butiker. Medborgarlådan fanns på plats på Biblioteket och alla som ville kunde lämna sin åsikt eller en fråga som senare skulle framföras till EU kommissionären Viviane Reding på den nationella Medborgardialogen på Stadshuset den 15 oktober. Ungdomar fyllde lokalen på Medis och det blev en intressant och engagerad debatt om EU och Södermalm. Sedan fortsatte vi med ungdomsseminarierna, allt för att möta en helt för oss ny målgrupp, unga förstagångsväljare.

Den 22 november blev det återigen dags för vår årliga kulturkonferens, Det europeiska projektets framtid del 3 med tema ”Korsbefruktningar och kopplingar mellan kultur, forskning och utbildning” och 200 deltagare samlade på Europahuset i Stockholm. Konferensen handlade om hur kulturutövande och estetiska processer inte får plats och samtidigt tar plats i skolan. Om vikten av att integrera humaniora och kreativa ämnen i forskning och utbildning. Om att öka förståelsen för hur kreativitet formas. Liksom tidigare år kopplades praktiska visioner till policyläget i EU. Denna gång synliggjordes bryggorna mellan kultur-, utbildnings- och forskningspolitiken.

Ert bästa kommunikationstips?

Kommunikationen fungerar olika beroende på målgrupp och mediekanaler. Den snabba nyhetsuppdateringen och eventkommunikationen sker hos oss via sociala medier och mer berättande och långsiktig via nyhetsbrev. Målgruppens läsvanor är avgörande så ta i första hand gärna reda på målgruppens läsvanor. Kulturfolket debatterar mycket och uppmärksammar evenemang på Facebook men vill gärna få den mer matnyttiga informationen tillsänt via email för att kunna gå tillbaka till den när det behövs. Så skickas vårt nyhetsbrev EDI Tips & Nyheter till 2400 till kulturarbetare, frivilliga organisationer och institutionella kulturaktörer i hela landet.

Varför ville ni bli ED-kontor?

Sedan 2008 har Intercult varit en del av Europa Direkt- nätverket. Intercult är en av Sveriges viktigaste aktörer när det gäller internationell och interkulturell kulturverksamhet. Intercult´s mission är att internationalisera svenskt kulturliv. Vi har sedan 1996, aktivt medverkat till att utveckla en kultursektor och en kulturpolitik där mångfald, internationellt utbyte och medverkan i europeiska projekt är naturliga delar.

Kultursektorn bör löpande informeras om Europas roll för medborgarna för att efter egen bearbetning föra vidare en nyanserad bild av den europeiska politiken. Som Europa Direkt kontor kan vi kontinuerligt höja vår kompetens om EU strukturer och politik och leverera skräddarsydd EU information riktad till kulturaktörer med såväl informationsverksamheten som den kompetenshöjande seminarie- och mötesverksamheten om europeiska strukturer, politik och skapandet av EU projekt och samarbeten. Dessutom kan vi bidra till ökat samhällsengagemang och delaktighet i debatten om EU:s framtid med kultur som verktyg.

Vilken skulle vara er dröm MEP/Kommissionär att bjuda in till ED Intercult? Varför?

Vi har haft nästan alla svenska europeiska parlamentariker som gäster på våra evenemang. Tyvärr har ingen av dessa politiker kultur som sin hjärtefråga på den politiska agendan. Det skulle därför vara intressant och givande att bjuda in Androulla Vassiliou, European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth och en mycket engagerad nyckelperson för kulturfrågor på Europakommissionen. Vid lanseringen av programmet Kreativa Europa sa hon att ”Europe needs to invest more in its cultural and creative sectors because they significantly contribute to economic growth, employment, innovation and social cohesion. Creative Europe will safeguard and promote cultural and linguistic diversity and strengthen the competitiveness of the cultural and creative sectors.” Dessa ord utgör en grund för den europeiska kulturpolitiken och kulturprogrammet. Samtal med Androulla Vassiliou skulle bli ett tillfälle att diskutera hur den svenska kulturen kan bidra till den europeiska sammanhållningen och själv bli en del av Europa.

Vad har ED Intercult på gång framöver? Är Europa viktig för dig?

Inför Europaparlamentsvalet den 25 april anordnar Europa Direkt Intercult en spännande debatt mellan Södermalms ungdomar, medborgare och politiker. I årets debatt kommer kultur, ungdomar och det kommande EU-valet stå i fokus. EU ska värna och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och kultursamarbeten är något av det viktigaste att satsa på för att uppnå en ”vi” känsla. Vi måste lära oss att hantera den komplexa mångfalden, möta det okända med öppet hjärta. Det är en utmaning för politiker, det är en utmaning för kultur. Det är här ungdomar kan ta plats. Unga har en viktig roll att spela i Europas framtid!

Vad har kulturen för roll i kristider? Hur kan kulturen bidra till ökad kommunikation? Hur skulle Södermalm kunna uppmärksammas på europeisk nivå? Hur kan ungdomar påverka de förändringar som pågår och de beslut som fattas? Varför är EU viktigt? Hur påverkar det kommande EU-valet Sverige? Detta kommer vi att diskutera under dagen.

Vi har bjudit in politiker från olika partier som kandiderar till Europaparlamentet och inlett samarbete med European Cultural Parliament Youth Network som kopplar in sitt svenska ungdomsnätverk genom olika kommunikationsaktiviteter, däribland även livestreaming!

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej