Sökväg

Navigering

EU-kommissionens fördjupande granskning av Sverige

EU-kommissionens fördjupande granskning av Sverige

Sverige finns med bland de sexton länder som Kommissionen, baserat på ett antal ekonomiska indikatorer, i höstas valt ut för en fördjupad granskning, en sk In Depth Review, IDR.

 

Inom ramen för sk Macroeconomic Imbalance Procedure genomför kommissionen årligen en granskning av medlemsländerna som syftar till att identifiera, potentiella risker, förebygga uppkomsten av skadliga makroekonomiska obalanser samt även korrigera redan existerande obalanser i ekonomin. Sverige finns med bland de sexton länder som kommissionen, baserat på ett antal ekonomiska indikatorer, i höstas valt ut för en fördjupad granskning, en sk In Depth Review, IDR.

Denna granskning som publicerades den 5 mars, fokuserar i Sveriges fall framförallt på den höga privata skuldsättningen och bostadsmarknadens funktionssätt. Rapporten ska ses som ett faktaunderlag och ingår i arbetet med den Europeiska planeringsterminen:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2014/op186_en.htm

Ladda ner Power Point presentationenppt(3.26 Mb)

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej