Representation in Sweden

News

Pages

European Solidarity Corps, foto: Francois Walschaerts
2016-12-07

Det kan handla om det mesta från återuppbyggnad efter naturkatastrofer till arbete med social utslagning, fattigdom, hälsorelaterade problem eller att hjälpa till att ta emot och integrera flyktingar. Nu erbjuds svenska ungdomar en möjlighet att hjälpa till inom ramen för ett nytt europeisk volontärinitiativ, även kallat den europeiska "solidaritetskåren". I utbyte får du färdigheter, erfarenheter och språkkunskaper som kan vara värdefulla när du söker arbete eller funderar på utbildning. I vissa fall utgår också ersättning eller ett bidrag för resa och uppehälle.

2016 års skolambassadörer tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
2016-12-07
  • Är du intresserad av Europa och EU-frågor?
  • Är din skolledning beredd att satsa på ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen?

I så fall är du kanske en av 2017 års skolambassadörer för EU.

Flygbild Skellefteå Foto Jonas Westling
2016-11-29

I dag utdelas Access City Award, ett pris till den europeiska stad som bäst skapar tillgänglighet för alla. Den brittiska staden Chester vann första pris. Skellefteås arbete för att ge arbete åt människor med funktionshinder belönades också.

Område:
Sysselsättning och sociala rättigheter
2016-11-29

Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 100 miljoner euro (985 miljoner kronor) till European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. Lånet beviljades inom programmet ”InnovFin - EU-finansiering för innovatörer” med ekonomiskt stöd från Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. EIB samarbetar i det här fallet med både Nordiska investeringsbanken (NIB) och Svensk Exportkredit (SEK) som bidrog med 100 miljoner euro vardera, av totalt 300 miljoner euro i finansiering till stöd för ESS.

EUAccessCity
2016-11-28

Europeiska städer med över 50 000 invånare kan anmäla sig till tävlingen EUAccessAwards där tillgänglighet för alla belönas. I år är Skellefteå en av de sju finalisterna. Priset delas ut tisdag den 29 november.

Område:
Sysselsättning och sociala rättigheter
Sallad
2016-11-25

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet planerar att genomföra en upphandling av catering för Europeiska kommissionens representationskontor och Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Intresserade företag ombeds lägga anbud senast 16 januari 2017.

Europeiska kommissionen 2014-2019 - gruppbild
2016-11-23

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vill ha Europaparlamentets åsikt i två viktiga frågor som gäller kommissionärer. För det första föreslås att kommissionärer ska kunna ställa upp i val till Europaparlamentet utan att behöva ta tjänstledigt. För det andra vill kommissionen förlänga karenstiden för f.d. kommissionsledamöter från dagens 18 månader till två år. För kommissionens ordförande föreslås en karenstid på tre år.

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-11-23

Kommissionens och OECD:s gemensamma rapport om hälsoläget – Health at a Glance: Europe 2016 – visar att politiska åtgärder för att främja god hälsa och förebygga sjukdomar och en effektivare vård kan rädda liv och spara flera miljarder euro i EU.

Antibiotics illustration
2016-11-18

Europeiska antibiotikadagen är ett EU-initiativ på folkhälsoområdet som arrangeras den 18 november varje år för att öka medvetenheten om det hot antibiotikaresistens utgör för folkhälsan och om återhållsam användning av antibiotika. De senaste uppgifterna bekräftar att antalet patienter som är infekterade av resistenta bakterier ökar i hela EU och att antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Återhållsam användning av antibiotika kan bidra till att förhindra att resistenta bakterier utvecklas och bidra till att antibiotika även i fortsättningen kommer att fungera effektivt för framtida generationer.

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
2016-11-17

Den 17–18 november anordnar EU-kommissionen det andra årliga kollokviet om grundläggande rättigheter. Deltagarna kommer att diskutera ämnet ”mediepluralism och demokrati”.

Pages