Sökväg

Navigering

Tio svenskar till medborgardialog i Bryssel

Tio svenskar till medborgardialog i Bryssel

På torsdag den 27 mars deltar tio svenska medborgare i EU-kommissionens paneuropeiska medborgardialog i Bryssel. Dialogen ger medborgare från samtliga EU-länder en unik möjlighet att diskutera Europas framtid tillsammans med ordförande Barroso och ett tiotal EU-kommissionärer.

 

Den paneuropeiska medborgardialogen är ett viktigt forum för att skapa engagemang hos medborgarna och för att främja debatten om EU-frågor inför Europaparlamentsvalet den 25 maj. Medborgare från hela Europa möts och delar med sig av sina synpunkter och förhoppningar inför framtiden tillsammans med ansvariga politiker. Medborgardialogen i Bryssel är själva finalen på ett 50-tal nationella dialoger som hållits i samtliga EU-länder under de senaste 18 månaderna.

Eventet webbstreamas och de 150 deltagarna kommer att kunna ställa frågor direkt till EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och fler än tio EU-kommissionärer på plats i Bryssel. Från Sverige reser tio deltagare från hela landet som tidigare deltagit i medborgardialogerna i Göteborg och Stockholm; Saralie Sernhede, Emil Zawadzki och Magnus Hall från Göteborg, Mirja Wallström från Umeå, Ulrica Truedsson från Katrineholm, Kjerstin Ulfvik Jonasson från Hässleholm, Marco Oyandel från Södertälje, Maria Kabatanya och Yasmin Dinar från Stockholm, samt Viktor Kotjerba från Säffle.

På agendan den 27 mars står samtal kring aktuella EU-frågor som diskuterats under de tidigare medborgardialogerna runt om i Europa, såsom den ekonomiska krisen, EU: s framtid samt EU-medborgarnas möjligheter och rättigheter. Deltagarna kommer att diskutera ämnen som dykt upp under föregående dialoger och tillsammans medverka till en meningsfull dialog kring de frågor som mest berör dem. Ordförande Barrosso kommer att avsluta dagen med ett tal om Europas framtid för de deltagande medborgarna. Resultaten från alla medborgardialoger sammanfattas och presenteras sedan i en rapport. 

Medborgardialogerna har varit en viktig del av de aktiviteter som EU-kommissionen har organiserat under det Europeiska medborgaråret 2013. Dialogerna fortsätter under 2014 inför Europaparlamentsvalet den 25 maj. Syftet är att bredda debatten om Europas framtid och höja EU-medborgarnas medvetenhet om sina rättigheter på EU-nivå. I Sverige hölls den senaste medborgardialogen med EU-kommissionär Viviane Reding i Stockholms stadshus den 15 oktober förra året och direktsändes i SVT.

 

Här kan du följa den pan-europeiska medborgardialogen:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Mer information om medborgardialogen och det Europeiska medborgaråret 2013:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-295_en.htm?locale=en

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej