Representation in Sweden

News

Pages

2016-07-20

Kommissionen lägger i dag fram ett åtgärdspaket för att snabba på övergången till låga koldioxidutsläpp inom alla delar av EU:s ekonomi.

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
2016-07-15

Uttalande av ordförande Jean-Claude Juncker efter attentaten i Nice

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-07-14

I dag har kommissionen lagt fram 2016 års resultat för den europeiska resultattavlan för innovation, den regionala resultattavlan för innovation och undersökningen Innobarometer.

Område:
Vetenskap och teknik
2016-07-13

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet för att uppnå en effektiv, rättvis och human asylpolitik, som kan fungera ändamålsenligt både vid normalt och högt migrationstryck.

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-07-12

Europeiska kommissionen antog idag regler om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna.

Denna nya ram skyddar de grundläggande rättigheterna för alla invånare i EU vars personuppgifter överförs till Förenta staterna och skapar rättslig klarhet för företag som är beroende av transatlantiska dataöverföringar.

almedalen
2016-07-11

Missade du en livesändning från Europahuset i Almedalen? Här kan du se sändningen i efterhand.

2016-07-05

Idag lägger EU-kommissionen fram ett formellt förslag för ministerrådet om undertecknande och ingående av ett frihandelsavtal mellan EU och Kanada, även känt som Ceta.

Område:
Näringsliv
2016-07-04

Den 1 juli tog Slovakien över EU:s ordförandeskap i ministerrådet efter Nederländerna. Prioriteringarna under Slovakiens ordförandeskap det andra halvåret av 2016 kommer att vara ekonomisk tillväxt, den digitala inre marknaden, energiunionen, migration samt utvidgning.

Område:
Övergripande EU-frågor
juncker
2016-06-28

Gemensamt uttalande om den brittiska folkomröstningen från parlamentets talman Martin Schulz, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, Mark Rutte för det roterande EU-ordförandeskapet samt EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

almedalen
2016-06-23

Nu är programmet klart för Europahuset i Almedalen 2016. Varmt välkommen!

 

Pages