Representation in Sweden

News

Pages

Frans Timmermans
2016-05-26

På torsdag nästa vecka besöker EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans Stockholm för att tala om EU:s framtid med dig under en medborgardialog på Europahuset. Vilket EU vill du ha?

2016-05-18

Med de landsspecifika rekommendationerna ger EU-kommissionen idag ekonomisk politisk vägledning för de enskilda medlemsstaterna för att stärka återhämtningen i EU.

2016-05-03

Efter att ha ökat med mer än 4 % 2015 , ser Sveriges ekonomiska tillväxt ut att stabiliseras kring 3 % under de kommande åren, enligt EU-kommissionens senaste prognos.

2016-04-29

I dag undertecknade Europeiska investeringsfonden (EIF) och Tillväxtverket ett avtal om ett svenskt riskkapitalsinitiativ – en fond-i-fond-lösning för att i ett tidigt skede göra det lättare för snabbväxande företag i Sverige att få kapital. Initiativet får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa.

Läs pressmeddelandet här

2016-04-29

Europeiska investeringsfonden (EIF) har undertecknat garantiavtal med Almi Företagspartner och Svensk Exportkredit (SEK) för att öka utlåningen till innovativa små- och medelstora företag och små midcap-företag i Sverige. Två av transaktionerna får stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som utgör kärnan i Investeringsplanen för Europa.

Läs pressmeddelandet här

2016-04-25

Är du student? Intresserad av EU? Vill du också vara på plats där det händer? Gör som vi och sök PRAKTIK på EU-kommissionens representation i Sverige! Sista dagen för att skicka in ansökan är den 30 april

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-04-25

I år firar vi Europadagen på Södra teatern och Mosebacke torg med debatter hela dagen på stora scen om heta Europafrågor med EU-kommissionär Cecilia Malmström, flera Europaparlamentariker, svenska politiker, fackliga förteträdare, journalister och representanter för näringslivet m.fl.

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-04-06

Idag inleder kommissionen arbetet med att reformera det gemensamma asylsystemet och föreslår olika handlingsalternativ för ett rättvist och hållbart system för fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna.

Område:
Övergripande EU-frågor
Att återvända till Schengen: Kommissionen föreslår en färdplan för att återupprätta ett fullt fungerande Schengensystem
2016-03-04

Kommissionen lade idag fram en detaljerad färdplan med de konkreta åtgärder för att få ordning på förvaltningen av EU:s yttre och inre gränser. Inrättandet av Schengenområdet utan inre gränser har inneburit betydande fördelar för EU:s medborgare och företag, men under de senaste månaderna har systemet belastats hårt av flyktingkrisen.

Område:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Transport och resor
Kommissionen föreslår ett nytt nödhjälpsinstrument för snabbare krisinsatser i EU
2016-03-03

I en situation där flyktingkrisen fortsätter att sätta press på många EU-medlemsländer föreslår kommissionen ett snabbare sätt att ge stöd för att hantera omfattande humanitära kriser i EU.

Område:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter, Övergripande EU-frågor

Pages