Representation in Sweden

News

Pages

Train station cc0
2017-02-16

Europeiska investeringsbanken (EIB) har skrivit under en överenskommelse om 900 miljoner kronor för att stödja investeringar i lokal infrastruktur i de nordiska länderna genom investeringsplattformen ”Infranode I”. Satsningen kan genomföras tack vare stöd från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som är en central pelare i den Europeiska kommissionens investeringsplan för Europa

CETA
2017-02-15

Europaparlamentet har idag godkänt EU:s handelsavtal med Kanada. I en kommentar säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström: "Det här är startskottet för en ny era i vår relation med Kanada. Tillsammans skickar vi en tydlig signal till omvärlden - att vi bygger broar snarare än murar. Att vi kan möta framtidens utmaningar tillsammans."

2017-02-14

Alla EU-länders ekonomier kommer att växa under 2016, 2017 och 2018. För svenskt vidkommande förväntas en BNP-tillväxt på 2,4 % för 2017 och 2,1 % för 2018 – högre än EU-genomsnittet – och sjunkande arbetslöshet. 

2017-02-10

Nu är det dags för en ny kartläggning av språkbranschen

Omberg, Sverige
2017-02-06

För första gången har en bred översyn gjorts, som ska hjälpa medlemsstaterna att bättre tillämpa EU:s regler på områdena avfallshantering, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenförvaltning.

 

Andreas Hygrell, Tyska skolan - Juvenes Translatores 2016
2017-02-02

Nu har vinnarna av översättningstävlingen Juvenes Translatores korats. I Sverige vann Andreas Hygrell från Tyska skolan i Stockholm.  Han hade gjort en utmärkt översättning från tyska till svenska.  I början av april får han tillsammans med vinnarna från övriga medlemsländer åka till Bryssel för att vara med på en prisceremoni och göra ett studiebesök på generaldirektoratet för översättning.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Green sprout
2017-01-31

Nu lanserar EU-kommissionens representation i Sverige ”Månadens EU-projekt”. Det här året kommer vi i slutet av varje månad uppmärksamma olika lokala projekt som stöttats eller finansierats med hjälp av EU. Först ut är Biotech Umeå.

Family picknick
2017-01-24

I dag publicerar kommissionen sin tredje rapport om EU-medborgarskapet. Den beskriver vad som gjorts sedan 2014 för att se till att medborgarna kan utöva sina rättigheter när de arbetar, reser, studerar, röstar eller kandiderar i allmänna val. Kommissionen föreslår också nya åtgärder.

Jean-Claude Juncker and Stefan Löfven
2017-01-23

Together with President of the European Commission Jean-Claude Juncker, Sweden’s Prime Minister Stefan Löfven will host a Social Summit in Gothenburg on 17 November 2017, focusing on promoting fair jobs and growth.

2017-01-19

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening (KGF) har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretag i Sverige inom ramen för EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Easi-garantiavtalet med KGF kommer att täcka en portfölj med lånegarantier för 45 miljoner svenska kronor (ca 4,6 miljoner euro). Tack vare det gemensamma stödet från EIF och EU-kommissionen kommer upp till 250 mikrolåntagare i hela Sverige att ha möjlighet att dra nytta av finansiering som annars inte skulle ha varit tillgänglig.

Pages