Representation in Sweden

News

Pages

2016-08-26

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket? Då är kanske en praktikplats vid EU-kommissionen någonting för dig!

 

Område:
Övergripande EU-frågor
Europaforum
2016-08-17

I slutet av augusti står Hässleholm för fjortonde året i rad i centrum för den europapolitiska debatten. Då samlas politiker, sakkunniga, opinionsbildare och allmänhet på Europaforum Hässleholm – Sveriges ledande mötesplats för aktuella Europafrågor - för att diskutera framtidens Europa.

Språkdagen
2016-08-15

Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. "Nätverket Språkdagen" består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en webbtävling för hela landet.

2016-08-03

Denna första övergripande plan täcker mer än 70 % av fiskerisektorn, sätter vetenskapligt baserade fångstbegränsningar och för beslutsfattandet närmare yrkesfiskarna.

2016-08-01

Många i Europa anser att invandring och terrorism är EU:s största utmaningar just nu, och det finns ett stöd för EU-kommissionens politiska prioriteringar. Det visar den senaste Eurobarometern som publiceras i dag. Undersökningen genomfördes den 21–31 maj 2016 i 34 länder och territorier.

2016-07-20

Kommissionen lägger i dag fram ett åtgärdspaket för att snabba på övergången till låga koldioxidutsläpp inom alla delar av EU:s ekonomi.

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
2016-07-15

Uttalande av ordförande Jean-Claude Juncker efter attentaten i Nice

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-07-14

I dag har kommissionen lagt fram 2016 års resultat för den europeiska resultattavlan för innovation, den regionala resultattavlan för innovation och undersökningen Innobarometer.

Område:
Vetenskap och teknik
2016-07-13

Europeiska kommissionen lägger i dag fram förslag för att slutföra reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet för att uppnå en effektiv, rättvis och human asylpolitik, som kan fungera ändamålsenligt både vid normalt och högt migrationstryck.

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-07-12

Europeiska kommissionen antog idag regler om integritetsskydd mellan EU och Förenta staterna.

Denna nya ram skyddar de grundläggande rättigheterna för alla invånare i EU vars personuppgifter överförs till Förenta staterna och skapar rättslig klarhet för företag som är beroende av transatlantiska dataöverföringar.

Pages