Representation in Sweden

News

Pages

Demokratin i dina händer
2016-09-22

Temadag: 120 aktiva medborgare, experter, forskare, journalister, tjänstemän och demokratiutvecklare från Sverige och andra länder samlades den 15 september i Europahuset i Stockholm. Under rubriken ”mot en starkare demokrati” presenterades, diskuterades och vaskades en rad demokratipolitiska reformförslag fram, som nu ska skickas till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Område:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter
2016-09-22

Europeiska kommissionen har godkänt förslaget att Vattenfall Europe Generation och Vattenfall Europe Mining förvärvas av Energetický a průmyslový holding (EPH) och PPF Investments (PPF). Kommissionen konstaterade att affären inte skulle inverka negativt på konkurrensen på de relevanta marknaderna.

Område:
Näringsliv
juvenes_translatores
2016-09-19

Juvenes Translatores är EU-kommissionens årliga översättningstävling för 17-åringar. Årets tävling hålls den 24 november 2016 och är öppen för elever födda 1999. De skolor som vill delta måste anmäla sig mellan den 1 september och den 20 oktober.

Bonnier and EIB
2016-09-19

Europeiska investeringsbanken (EIB) beviljar ett lån på 100 miljoner euro, cirka 950 miljoner kronor, till Bonnier AB i Sverige. Lånet ska stötta företagets forskning, utveckling och innovation fram till 2018 och backas upp av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) inom investeringsplanen för Europa.

Område:
Näringsliv
SOTEU
2016-09-14

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll idag sitt årliga State of the Union-tal om tillståndet i EU inför Europaparlamentet i Strasbourg. Han underströk att de kommande tolv månaderna är avgörande för att återförena EU och presenterade en positiv agenda med konkreta åtgärder för det kommande året.

Område:
Övergripande EU-frågor
kräftor
2016-08-30

Det är upp till Sverige att bestämma över signalkräftans framtid - så länge ytterligare spridning stoppas.

2016-08-26

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket? Då är kanske en praktikplats vid EU-kommissionen någonting för dig!

 

Område:
Övergripande EU-frågor
Språkdagen
2016-08-15

Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. "Nätverket Språkdagen" består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en webbtävling för hela landet.

2016-08-03

Denna första övergripande plan täcker mer än 70 % av fiskerisektorn, sätter vetenskapligt baserade fångstbegränsningar och för beslutsfattandet närmare yrkesfiskarna.

2016-08-01

Många i Europa anser att invandring och terrorism är EU:s största utmaningar just nu, och det finns ett stöd för EU-kommissionens politiska prioriteringar. Det visar den senaste Eurobarometern som publiceras i dag. Undersökningen genomfördes den 21–31 maj 2016 i 34 länder och territorier.

Pages