Representation in Sweden

News

Pages

2017-02-24
  • Tre av fyra svenskar känner sig som EU-medborgare, samtidigt som 28% är generellt negativa till EU.
  • Den yngsta åldersgruppen är mest positiv till EU.

  • 75% av svenskarna säger att de förstår hur EU fungerar.

  • Fri rörlighet inom EU, frihandel och gemensam migrationspolitik är frågor som många svenskar sympatiserar med.

Jönköping januari 2017 cc0
2017-02-22

EU-kommissionens landrapport som analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik publicerades den 22 februari. Rapporten innehåller beröm till Sverige för god BNP-tillväxt, stigande sysselsättning och starka offentliga finanser. Samtidigt konstaterar EU-kommissionen att det finns viktiga obalanser. De höga och stigande bostadspriserna samt hushållens höga skuldsättning utgör tilltagande risker för den makroekonomiska stabiliteten. En bidragande orsak till detta är också bostadsmarknadens bristfälliga funktionssätt. Åtgärderna för att komma till rätta med denna utveckling bedöms hittills ha varit otillräckliga.

EU-kommissionens rekommendationer till Sverige kommer att publiceras i maj.

Friisgatan, Malmö © Lars Bendroth
2017-02-21

I dag presenterades finalisterna till två europeiska trafiktävlingar och vi är glada att kunna meddela att två svenska städer finns med. Malmö tävlar om ”Europeiska trafikantveckan-priset” –  ­för stadens fokus på att underlätta för gångtrafikanter och cyklister, medan Stockholm gör upp om ”Priset för hållbar stadsplanering”, ett pris som Malmö faktiskt vann förra året. Stockholms bidrag i år rör frakt och logistik i stadsmiljö.

Vinnarna kommer att presenteras 20 mars.

Område:
Transport och resor
Train station cc0
2017-02-16

Europeiska investeringsbanken (EIB) har skrivit under en överenskommelse om 900 miljoner kronor för att stödja investeringar i lokal infrastruktur i de nordiska länderna genom investeringsplattformen ”Infranode I”. Satsningen kan genomföras tack vare stöd från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som är en central pelare i den Europeiska kommissionens investeringsplan för Europa

CETA
2017-02-15

Europaparlamentet har idag godkänt EU:s handelsavtal med Kanada. I en kommentar säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström: "Det här är startskottet för en ny era i vår relation med Kanada. Tillsammans skickar vi en tydlig signal till omvärlden - att vi bygger broar snarare än murar. Att vi kan möta framtidens utmaningar tillsammans."

2017-02-14

Alla EU-länders ekonomier kommer att växa under 2016, 2017 och 2018. För svenskt vidkommande förväntas en BNP-tillväxt på 2,4 % för 2017 och 2,1 % för 2018 – högre än EU-genomsnittet – och sjunkande arbetslöshet. 

2017-02-10

Nu är det dags för en ny kartläggning av språkbranschen

Omberg, Sverige
2017-02-06

För första gången har en bred översyn gjorts, som ska hjälpa medlemsstaterna att bättre tillämpa EU:s regler på områdena avfallshantering, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenförvaltning.

 

Andreas Hygrell, Tyska skolan - Juvenes Translatores 2016
2017-02-02

Nu har vinnarna av översättningstävlingen Juvenes Translatores korats. I Sverige vann Andreas Hygrell från Tyska skolan i Stockholm.  Han hade gjort en utmärkt översättning från tyska till svenska.  I början av april får han tillsammans med vinnarna från övriga medlemsländer åka till Bryssel för att vara med på en prisceremoni och göra ett studiebesök på generaldirektoratet för översättning.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Green sprout
2017-01-31

Nu lanserar EU-kommissionens representation i Sverige ”Månadens EU-projekt”. Det här året kommer vi i slutet av varje månad uppmärksamma olika lokala projekt som stöttats eller finansierats med hjälp av EU. Först ut är Biotech Umeå.

Pages