Representation in Sweden

News

Pages

Svensk skog
2016-10-18

I ett antal artiklar den senaste tiden har det sagts att EU kommer att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. Detta stämmer inte. Kommissionens förslag handlar istället om hur vi ska inkludera utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning som jordbruk och skogsbruk i vår klimatpolitik - i enlighet med det klimatavtal som överenskoms i Paris i december förra året. Syftet är att uppnå en balans mellan upptag och utsläpp – ett åtagande som Sverige gjorde redan under Kyotoprotokollet.

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
Federica Mogherini
2016-10-18

Idag lade EU-kommissionen fram en första lägesrapport om hur samarbetet med ursprungsländer och transitländer på migrationsområdet har gått så långt. Det handlar om samarbete kring migrationshantering i ett första steg med Niger, Nigeria, Senegal, Mali och Etiopien.

Område:
EU:s utrikespolitik
Margrethe Vestager
2016-10-14

Ta chansen! Kom och träffa EU-kommissionär Margrethe Vestager som besöker Stockholm 14 november för att samtala om EU:s framtid. Kom till Europahuset och delta i en medborgardialog med en av Europas viktigaste politiker. Vi samtalar om högaktuella frågor bl.a EU:s utmaningar och möjligheter men också rättvis konkurens. Du själv sätter agendan med dina frågor och tankar. Vilka lösningar erbjuder EU?

Område:
Övergripande EU-frågor
Glögg
2016-10-14

Det stämmer inte att EU har reglerat vad som får ingå i en dryck som benämns "glögg". "Glögg" kan alltså innehålla valfria ingredienser. Medierapporteringen som pågått de senaste dagarna är därför felaktig. Däremot är benämningarna "starkvinsglögg" och "vinglögg" reglerade begrepp. Dessa regler har dock inte förändrats sedan Sverige gick med i EU 1995. Alltså även vad gäller dessa begrepp är medierapporteringen de senaste dagarna felaktig.

Område:
Jordbruk, fiske och mat, Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
mobile
2016-10-11

Europeiska unionen kommer att stödja Tele2 AB i utbyggnaden av snabba mobila bredband i Sverige och Nederländerna med ett lån på 125 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB). Lånet kommer att garanteras av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som utgör kärnan i investeringsplanen för Europa, där EIB är Europeiska kommissionens strategiska partner.

Blå himmel
2016-10-07

Europeiska kommissionen välkomnar Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) uppgörelse för att minska den internationella luftfartens utsläpp av växthusgas. Europeiska unionen och dess medlemsstater spelade en avgörande roll när man medlade fram denna uppgörelse, den första internationella överenskommelsen om sänkta CO2-utsläpp i en global sektor. 

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa, Transport och resor
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
2016-10-06

I dag inleder Europeiska gräns- och kustbevakningen officiellt sin verksamhet, mindre än ett år efter det att kommissionen först tog initiativ till den.

Område:
Övergripande EU-frågor
2016-10-03

A priority visit to Brussels was organised by the European Commission Representation in Sweden for Swedish Youth Leaders (Fryshuset) last week in Brussels.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Publikpriset 2016 gick till vandringsleden The King's Little Pathway i El Chorro-klyftan, Malaga, Spanien.
2016-09-27

Anmäl ditt projekt till EU:s kulturarvspris / Europa Nostra-priset senast 1 oktober 2016.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Demokratin i dina händer
2016-09-22

Temadag: 120 aktiva medborgare, experter, forskare, journalister, tjänstemän och demokratiutvecklare från Sverige och andra länder samlades den 15 september i Europahuset i Stockholm. Under rubriken ”mot en starkare demokrati” presenterades, diskuterades och vaskades en rad demokratipolitiska reformförslag fram, som nu ska skickas till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Område:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter

Pages