Sökväg

Navigering

Grekiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Grekiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Idag, den 8 januari, hålls den officiella invigningen av Greklands ordförandeskap i Europeiska unionens råd, vilket sträcker sig från den 1 januari till den 30 juni 2014.

 

Grekland tar över ordförandeklubban som sista land i trion som i övrigt består av Irland och Litauen. Nästa trio på tur är Italien, Lettland och Luxemburg. 

Med erfarenhet av hela fyra tidigare ordförandeskap är Grekland redan rutinerat och vet vad det hedersamma uppdraget innebär.

Grekland vill i första hand:
• ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten
• göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering.

Andra prioriteringar är att förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet och avsluta förhandlingarna om bankunionens nästa steg. Målet är framför allt att förhindra att finanskrisen upprepas.

Grekland vill också skärpa EU:s åtgärder mot olaglig migration och se över politiken när det gäller havsfrågor och dataskydd. En annan punkt på dagordningen är den första generationens biodrivmedel och skiffergas.

Under det grekiska ordförandeskapet hålls ett viktigt toppmöte med de afrikanska länderna och man hoppas kunna enas om ett nytt fiskeavtal med Marocko.

Ett späckat program

Det är bråda tider när Grekland tar över ordförandeklubban – många frågor måste lösas innan det sittande Europaparlamentet avgår i april. I maj hålls det val till Europaparlamentet i alla 28 EU-länder, och därefter ska en ny EU-kommission utses.

Under det kommande halvåret kommer Grekland att leda hundratals formella och informella möten, komplicerade förhandlingar och tretton ministerrådsmöten i Aten.

Den svenska invigningen av det grekiska ordförandeskapet kommer att äga rum på Europahuset, torsdagen den 16 januari. 

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej