Representation i Sverige
Nyheter
Europaforum
2016-08-17

I slutet av augusti står Hässleholm för fjortonde året i rad i centrum för den europapolitiska debatten. Då samlas politiker, sakkunniga, opinionsbildare och allmänhet på Europaforum Hässleholm – Sveriges ledande mötesplats för aktuella Europafrågor - för att diskutera framtidens Europa.

Språkdagen
2016-08-15

Europeiska språkdagen, som firades för första gången i samband med Språkåret 2001 på initiativ av EU och Europarådet, infaller den 26 september varje år. Syftet är att visa att det är viktigt och roligt med språk. "Nätverket Språkdagen" består av ett antal språkinstitut och organisationer och tillsammans ordnar vi ett språkcafé i Stockholm samt en webbtävling för hela landet.

Evenemang
Demokrati

Demokrati – temadag om möjligheterna, begränsningarna och framtidsperspektiven för det deltagande folkstyret och det aktiva medborgskapet i kommuner, landsting, Sverige, Europa och världen.

Datum :
2016-09-15
Tid :
08:30 - 16:00