Representation i Sverige
Nyheter
Flygbild Skellefteå Foto Jonas Westling
2016-11-29

I dag utdelas Access City Award, ett pris till den europeiska stad som bäst skapar tillgänglighet för alla. Den brittiska staden Chester vann första pris. Skellefteås arbete för att ge arbete åt människor med funktionshinder belönades också.

2016-11-29

Europeiska investeringsbanken har beviljat ett lån på 100 miljoner euro (985 miljoner kronor) till European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige. Lånet beviljades inom programmet ”InnovFin - EU-finansiering för innovatörer” med ekonomiskt stöd från Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. EIB samarbetar i det här fallet med både Nordiska investeringsbanken (NIB) och Svensk Exportkredit (SEK) som bidrog med 100 miljoner euro vardera, av totalt 300 miljoner euro i finansiering till stöd för ESS.

Evenemang
Intercult: Migration och kultur

Intercult arrangerar, i samarbete med Riksteatern, Culture Action Europe och Europa Direkt Intercult, en heldagskonferens om Migration & Kultur. Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående intresse för det Europeiska projektets framtid. Vilka missuppfattningar behöver redas ut för att EU ska kunna spela en mer hälsosam roll inom fältet för kultur och samhälle? Kan Europa återuppfinna sig själv som ett hållbart ”kulturellt projekt”? Hur ser framtiden ut?

Datum :
2016-12-09
Tid :
09:30 - 16:00

På måndag den 12 december bjuder EU-kommissionen in till ett seminarium om vårt senaste energi- och klimatpaket - Ren energi för alla i Europa. 

Datum :
2016-12-12
Tid :
08:30 - 10:00