Representation i Sverige
Nyheter
Eurosedlar
2017-05-22

Under måndagen uppstod ett missförstånd om att EU-kommissionen skulle kräva att alla medlemsländer inför euron som valuta senast 2025. Uppgifterna säga vara hämtade från ett läckt utkast till diskussionsunderlag om EMU.

Valdis Dombrovskis, vice kommissionsordförande med ansvar för eurosamarbetet, säger i en kommentar:

”Det har uppstått viss förvirring. Det vi diskuterar i det kommande reflektionspapperet är fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen. Det betyder inte att alla EU:s medlemsländer måste gå med i euroområdet. Det finns ingen specifik tidsgräns men vi uppmuntrar naturligtvis alla medlemsstater att göra nödvändiga förberedelser.”

Husbygge
2017-05-22

EU-kommissionen lägger i dag fram sina rekommendationer för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.

Ekonomin i EU och euroområdet har visat sig motståndskraftig, men utmaningar finns kvar, exempelvis långsam produktivitetstillväxt till följd av krisen, bestående ojämlikheter och osäkerhet, främst på grund av externa faktorer. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att genomföra ekonomiska och sociala prioriteringar som fastställts på Europanivå: ökade investeringar, fortsatta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Särskild vikt läggs på utmaningar och prioriteringar för euroområdet.

Rekommendationerna till Sverige handlar som tidigare till stor del om bostadsmarknaden och hushållens riskabelt höga belåningsgrad.

Evenemang
Kollegor

Varmt välkommen till ett seminarium om varför fler svenskar behövs i EU:s institutioner och om hur du kan bli vår nästa svenska tjänsteman där. Vi berättar också mer om olika jobbmöjligheter och tips på vägen dit.

Seminariet anordnas av UHR.

Datum :
2017-05-24
Tid :
14:30 - 17:00
Western Balkans

EU enlargement is one of the most successful EU policies and tools for stability and progress in the Western Balkans. How can we strengthen cooperation and move forward with necessary reforms?

Join us for an interesting debate with

Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs, Sweden

Ministers for Foreign Affairs and EU integration from the Western Balkans and Croatia

Datum :
2017-05-29
Tid :
09:30 - 12:30