Representation i Sverige
Nyheter
2017-08-15

Varje år i september håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet. Jean-Claude Juncker håller sitt nästa tal onsdagen den 13 september 2017.

 

2017-08-11

Den globala finanskrisen började för tio år sedan och ledde till den värsta lågkonjunkturen i Europeiska unionens 60-åriga historia. Krisen började inte i Europa, men EU:s institutioner och medlemsländerna var tvungna att agera beslutsamt för att motverka dess effekter och råda bot på bristerna i Ekonomiska och monetära unionens ursprungliga struktur. 

Evenemang
Europaforum Hässleholm 2017

Europaforum Hässleholm är Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. En gång per år möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm syftar till att främja en öppen debatt och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Här samlas representanter från olika demokratiska riktningar, sociala bakgrunder och åldrar för att delta i en konstruktiv dialog kring Europas och EU:s betydelse och utveckling.

I år arrangeras Europaforum 28-31 augusti.

Tisdagen den 29 augusti är EU-kommissionens dag i Hässleholm.

Datum :
2017-08-28 - 2017-08-31
Tid :
09:00 - 21:00