Representation i Sverige
Nyheter
Train station cc0
2017-02-16

Europeiska investeringsbanken (EIB) har skrivit under en överenskommelse om 900 miljoner kronor för att stödja investeringar i lokal infrastruktur i de nordiska länderna genom investeringsplattformen ”Infranode I”. Satsningen kan genomföras tack vare stöd från den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) som är en central pelare i den Europeiska kommissionens investeringsplan för Europa

CETA
2017-02-15

Europaparlamentet har idag godkänt EU:s handelsavtal med Kanada. I en kommentar säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström: "Det här är startskottet för en ny era i vår relation med Kanada. Tillsammans skickar vi en tydlig signal till omvärlden - att vi bygger broar snarare än murar. Att vi kan möta framtidens utmaningar tillsammans."

Evenemang

Vi lever i en omvälvande tid där globala omvandlingsprocesser påverkar och utmanar såväl vår vardag som våra föreställningar om världen, såväl politik och samhällsplanering som hur vid utbildar oss för framtiden. I lokal politik och förvaltning är sedan mer än 20 år tillbaka en helt ny nivå för politik och styrning en central faktor - den Europeiska Unionen. Men vad vet vi egentligen om denna nivå? Om dess historia och dess påverkan på vår vardag och det kommunala politiska livet och förvaltandet? Vart är EU på väg? Kunskap, förståelse och en kritisk reflektion kring ovanstående frågor har stor betydelse för vad vi förväntar oss i framtiden och hur vi agerar i nuet för att skapa en framtid att vilja överlämna till våra barn.

Att det saknas grundläggande kunskaper i Sverige om EU:s roll i såväl lokal som regional och nationell politik, inom kunskapsförmedling som skola och universitet, och inom media visade rapporten EU på hemmaplan (SOU2016:10). Med denna serie av föreläsningar och samtal hoppas vi att kunna bidra till att ändra det förhållandet.

Datum :
2017-03-02
Tid :
14:00 - 16:00

Changing political landscapes – A new trend in European Member States?

Welcome to a seminar in Europahuset

Datum :
2017-03-10
Tid :
10:00 - 11:30