Representation i Sverige
Nyheter
Eurosedlar
2017-05-22

Under måndagen uppstod ett missförstånd om att EU-kommissionen skulle kräva att alla medlemsländer inför euron som valuta senast 2025. Uppgifterna säga vara hämtade från ett läckt utkast till diskussionsunderlag om EMU.

Valdis Dombrovskis, vice kommissionsordförande med ansvar för eurosamarbetet, säger i en kommentar:

”Det har uppstått viss förvirring. Det vi diskuterar i det kommande reflektionspapperet är fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen. Det betyder inte att alla EU:s medlemsländer måste gå med i euroområdet. Det finns ingen specifik tidsgräns men vi uppmuntrar naturligtvis alla medlemsstater att göra nödvändiga förberedelser.”

Husbygge
2017-05-22

EU-kommissionen lägger i dag fram sina rekommendationer för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.

Ekonomin i EU och euroområdet har visat sig motståndskraftig, men utmaningar finns kvar, exempelvis långsam produktivitetstillväxt till följd av krisen, bestående ojämlikheter och osäkerhet, främst på grund av externa faktorer. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att genomföra ekonomiska och sociala prioriteringar som fastställts på Europanivå: ökade investeringar, fortsatta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Särskild vikt läggs på utmaningar och prioriteringar för euroområdet.

Rekommendationerna till Sverige handlar som tidigare till stor del om bostadsmarknaden och hushållens riskabelt höga belåningsgrad.

Evenemang
EU-flaggor Berlaymont

- How can entrepreneurship best be supported by policy makers, both on the EU level and the national level?

- How can these policies help to facilitate for the EU to reach its growth potential?

- What might be the feed-back from entrepreneurs?

Datum :
2017-05-23
Tid :
08:30 - 10:00
Sociala Europa

EU-kommissionen har presenterat en europeisk pelare för sociala rättigheter för att gynna tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning i hela Europa. Pelaren ska fungera som vägledning för medlemsländerna i skapandet av väl fungerande, rättvisa och inkluderande arbetsmarknader, genom samordning och utbyte av bästa praxis. Men behöver vi ett socialt Europa? Och vad kan pelaren göra för skillnad när den är en rekommendation och inte rättsligt bindande? Vilken roll kan arbetsmarknadens parter spela vad gäller pelaren och den sociala dimensionen i framtidens Europa?

Datum :
2017-05-23
Tid :
13:00 - 14:00