Representation i Sverige
Nyheter
2017-03-29

Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska unionen. Artikeln infördes genom Lissabonfördraget 2007.

2017-03-28

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett initiativ inom ramen för programmet Erasmus +, som ytterligare främjar lärande och rörlighet för unga européer.

Evenemang

I Rom för sextio år sedan lades grunden för det Europa som vi känner i dag och den längsta kända fredsperioden i Europas historia. Romfördraget blev startpunkten för en gemensam marknad där människor, varor, tjänster och kapital kan röra sig fritt och skapade förutsättningar för välstånd och stabilitet för EU-medborgarna. 

På denna årsdag blickar Europa tillbaka med stolthet och framåt med hopp. I 60 år har vi byggt en union som främjar ett fredligt samarbete, respekt för människovärde, frihet, demokrati, jämställdhet och solidaritet mellan Europas nationer och folk. Tillsammans tar vi oss an vår gemensamma framtid. 

EU-kommissionen har lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

Här hittar du en översikt över evenemang i Sverige där vi särskilt uppmärksammar EU:s 60-årsjubileum och framtid:

Datum :
2017-03-01 - 2017-05-31
Tid :
00:00

Fredag den 31 mars besöker EU:s energikommissionär Maros Šefčovič Umeå universitet för en medborgardialog med temat ”Energigivande Europa”.

Datum :
2017-03-31
Tid :
11:00 - 12:00