Representation i Sverige
Nyheter
Europeiska solidaritetskåren
2017-05-30

I dag har EU-kommissionen lagt en gedigen grund till Europeiska solidaritetskåren genom att föreslå en budget för de kommande tre åren och en särskild rättslig grund. Detta kommer att bidra till att befästa initiativet och skapa fler möjligheter för unga.

Badvattenrapporten
2017-05-24

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån statistik om vattenkvaliteten vid Europas badplatser.

Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.

Evenemang
Fisk

Det finns ett stort intresse för att starta nya vattenbruksföretag i Sverige. Flera vill också investera i befintliga vattenbruk och satsa på förädling av fisk. Många har sökt stöd inom havs-och fiskeriprogrammet. Vissa stödpengar är redan fördelade men det finns fortfarande pengar kvar att söka.

Den 1-2 juni bjuder Jordbruksverket, i samarbete med Landsbygdsnätverket och Europahuset, in till ett evenemang om möjligheterna inom havs-och fiskeriprogrammet. Evenemanget spänner över större delen av sektorn med föredrag från både fiskeri- och vattenbrukssektorn, EU-politiken och involverade myndigheter.

Datum :
2017-06-01 - 2017-06-02
Tid :
12:00 - 15:30
Kaffe

EU-kommissionen presenterade den 22 maj sina landspecifika rekommendationer för Sverige. Rekommendationerna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt.

I vårt frukostseminarium 12 juni kommenteras rekommendationerna av representanter för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Nordea och SKL.

Datum :
2017-06-12
Tid :
08:15 - 09:15