Representation i Sverige
Nyheter
Badvattenrapporten
2017-05-24

Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån statistik om vattenkvaliteten vid Europas badplatser.

Mer än 85 procent av de badplatser som kontrollerades i Europa 2016 klarade den högsta normen ”utmärkt” kvalitet – dvs. var i huvudsak fria från föroreningar som är skadliga för människors hälsa och miljön – enligt den årliga badvattenrapport som offentliggörs i dag. Över 96 procent av badplatserna uppfyller EU:s minimikrav för vattenkvalitet.

Husbygge
2017-05-22

EU-kommissionen lägger i dag fram sina rekommendationer för de enskilda medlemsländernas ekonomiska politik under de kommande 12–18 månaderna.

Ekonomin i EU och euroområdet har visat sig motståndskraftig, men utmaningar finns kvar, exempelvis långsam produktivitetstillväxt till följd av krisen, bestående ojämlikheter och osäkerhet, främst på grund av externa faktorer. Kommissionen uppmanar därför medlemsländerna att genomföra ekonomiska och sociala prioriteringar som fastställts på Europanivå: ökade investeringar, fortsatta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Särskild vikt läggs på utmaningar och prioriteringar för euroområdet.

Rekommendationerna till Sverige handlar som tidigare till stor del om bostadsmarknaden och hushållens riskabelt höga belåningsgrad.

Evenemang
Western Balkans

EU enlargement is one of the most successful EU policies and tools for stability and progress in the Western Balkans. How can we strengthen cooperation and move forward with necessary reforms?

Join us for an interesting debate with

Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs, Sweden

Maciej Popowski, vice generaldirektör för utvidgning och grannskapspolitik på EU-kommissionen

Ministers for Foreign Affairs and EU integration from the Western Balkans

Datum :
2017-05-29
Tid :
09:30 - 12:30
Fisk

Det finns ett stort intresse för att starta nya vattenbruksföretag i Sverige. Flera vill också investera i befintliga vattenbruk och satsa på förädling av fisk. Många har sökt stöd inom havs-och fiskeriprogrammet. Vissa stödpengar är redan fördelade men det finns fortfarande pengar kvar att söka.

Den 1-2 juni bjuder Jordbruksverket, i samarbete med Landsbygdsnätverket och Europahuset, in till ett evenemang om möjligheterna inom havs-och fiskeriprogrammet. Evenemanget spänner över större delen av sektorn med föredrag från både fiskeri- och vattenbrukssektorn, EU-politiken och involverade myndigheter.

Datum :
2017-06-01 - 2017-06-02
Tid :
12:00 - 15:30