Representation i Sverige
Nyheter
Family picknick
2017-01-24

I dag publicerar kommissionen sin tredje rapport om EU-medborgarskapet. Den beskriver vad som gjorts sedan 2014 för att se till att medborgarna kan utöva sina rättigheter när de arbetar, reser, studerar, röstar eller kandiderar i allmänna val. Kommissionen föreslår också nya åtgärder.

Jean-Claude Juncker and Stefan Löfven
2017-01-23

Sveriges statsminister Stefan Löfven kommer tillsammans med Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att stå värd för ett toppmöte i Göteborg den 17 november 2017, där fokus kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt.

Evenemang
Cecilia Malmström

EU:s export har redan gett upphov till mer än 30 miljoner jobb i Europa. Därutöver kommer 90% av framtidens tillväxt att skapas i länder utanför Europa. För att europeiska företag ska kunna dra fördel av detta behövs handelsavtal med dessa snabbväxande länder.

Datum :
2017-01-26
Tid :
16:30 - 17:45
Margot Wallström Photo: Kristian Pohl/Government Offices of Sweden

EU står inför ett stort antal utrikes- och säkerhetspolitiska utmaningar under 2017: ett mer oförutsägbart ryskt agerande, osäkerhet efter valet av ny amerikansk president, kriget i Syrien, ökat antal terroristattacker och historiskt stora migrationsströmmar - bara för att nämna några. Hur väl fungerar EU:s samarbete inom försvars- och säkerhetspolitiken och vad gör EU:s utrikestjänst? Vad föreslår egentligen EU-kommissionen i sin nyligen lanserade försvarspolitiska handlingsplan och i sin säkerhetsstrategi? Vilka frågor driver den svenska regeringen på dessa områden?

Datum :
2017-02-07
Tid :
09:00 - 10:15