Representation i Sverige
Nyheter
Photo: Johanna Leguerre,Thomas Dechoux. Graphic-artist: Luta Valentina Morciano
2017-01-10

Tjänster står för två tredjedelar av EU:s ekonomi och ungefär 90 % av alla nya jobb, men ändå är tjänstesektorn underpresterande. Produktivitetstillväxten inom sektorn ligger på en låg nivå och resten av världen håller på att komma ikapp. Olika faktorer hindrar företag från att etablera sig och expandera och de leder också till högre priser och färre valmöjligheter för konsumenterna.

I dag lägger kommissionen lagt fram ett ambitiöst och balanserat åtgärdspaket som kommer att göra det lättare för företag och yrkesverksamma att leverera tjänster till 500 miljoner potentiella kunder i EU.

Ett nytt uppsving för tjänstesektorn kommer att gynna konsumenter, arbetssökande och företag och leda till ekonomisk tillväxt i Europa.

2016 års skolambassadörer tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
2017-01-09
  • Är du intresserad av Europa och EU-frågor?
  • Är din skolledning beredd att satsa på ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen?

I så fall är du kanske en av 2017 års skolambassadörer för EU.

Många lärare var upptagna med betygssättning före jul och anmälningsperioden har därför förlängts.

Evenemang
Cecilia Malmström

EU:s export har redan gett upphov till mer än 30 miljoner jobb i Europa. Därutöver kommer 90% av framtidens tillväxt att skapas i länder utanför Europa. För att europeiska företag ska kunna dra fördel av detta behövs handelsavtal med dessa snabbväxande länder.

Datum :
2017-01-26
Tid :
16:30 - 17:45
Europa Direkt

Europa Direkt i Malmö arrangerar under våren en serie föreläsningar för lärare i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet och UHR.

Datum :
2017-02-09
Tid :
14:00 - 16:00