Representation i Sverige
Nyheter
European Reference Network
2017-02-28

Cirka 30 miljoner människor i EU, varav många barn, lider av sällsynta eller komplexa sjukdomar och kan ha svårt att få rätt vård. Det kan exempelvis handla om skelett- och blodsjukdomar, barncancer och immunbristsjukdomar. Sällsynta och komplexa sjukdomar kan orsaka kroniska hälsoproblem och många är livshotande. Bland annat finns det nästan 200 olika sällsynta typer av cancer, och varje år diagnosticeras över en halv miljon människor med någon av dessa. För vissa patienter är det dessutom svårt att få rätt diagnos eftersom specialistkunskaper saknas inom vården.

För att ge bättre hjälp åt dessa patienter skapas nu 24 europeiska referensnätverk där fler än 900 högspecialiserade vårdenheter från 26 länder ska samarbeta. Att EU:s främsta experter nu knyts samman i denna omfattning bör varje år hjälpa tusentals patienter på medicinska områden där expertisen är sällsynt.

I Sverige deltar Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Uppsala universitetssjukhus.

Orsa, Dalarna
2017-02-27

Regional konkurrenskraft är en regions förmåga att erbjuda företag och invånare en attraktiv och hållbar miljö att bo och arbeta i.

Kommissionen offentliggör i dag den tredje upplagan av indexet för regional konkurrenskraft för 263 EU-regioner. Denna undersökning ger regionerna värdefull information som kan hjälpa dem att förbättra sina ekonomiska resultat.

Evenemang

Vi lever i en omvälvande tid där globala omvandlingsprocesser påverkar och utmanar såväl vår vardag som våra föreställningar om världen, såväl politik och samhällsplanering som hur vid utbildar oss för framtiden. I lokal politik och förvaltning är sedan mer än 20 år tillbaka en helt ny nivå för politik och styrning en central faktor - den Europeiska Unionen. Men vad vet vi egentligen om denna nivå? Om dess historia och dess påverkan på vår vardag och det kommunala politiska livet och förvaltandet? Vart är EU på väg? Kunskap, förståelse och en kritisk reflektion kring ovanstående frågor har stor betydelse för vad vi förväntar oss i framtiden och hur vi agerar i nuet för att skapa en framtid att vilja överlämna till våra barn.

Att det saknas grundläggande kunskaper i Sverige om EU:s roll i såväl lokal som regional och nationell politik, inom kunskapsförmedling som skola och universitet, och inom media visade rapporten EU på hemmaplan (SOU2016:10). Med denna serie av föreläsningar och samtal hoppas vi att kunna bidra till att ändra det förhållandet.

Datum :
2017-03-02
Tid :
14:00 - 16:00

Changing political landscapes – A new trend in European Member States?

Welcome to a seminar in Europahuset

Datum :
2017-03-10
Tid :
10:00 - 11:30