Representation i Sverige
Nyheter
2017-02-24
  • Tre av fyra svenskar känner sig som EU-medborgare, samtidigt som 28% är generellt negativa till EU.
  • Den yngsta åldersgruppen är mest positiv till EU.

  • 75% av svenskarna säger att de förstår hur EU fungerar.

  • Fri rörlighet inom EU, frihandel och gemensam migrationspolitik är frågor som många svenskar sympatiserar med.

Jönköping januari 2017 cc0
2017-02-22

EU-kommissionens landrapport som analyserar Sveriges ekonomi och ekonomiska politik publicerades den 22 februari. Rapporten innehåller beröm till Sverige för god BNP-tillväxt, stigande sysselsättning och starka offentliga finanser. Samtidigt konstaterar EU-kommissionen att det finns viktiga obalanser. De höga och stigande bostadspriserna samt hushållens höga skuldsättning utgör tilltagande risker för den makroekonomiska stabiliteten. En bidragande orsak till detta är också bostadsmarknadens bristfälliga funktionssätt. Åtgärderna för att komma till rätta med denna utveckling bedöms hittills ha varit otillräckliga.

EU-kommissionens rekommendationer till Sverige kommer att publiceras i maj.

Evenemang

Vi lever i en omvälvande tid där globala omvandlingsprocesser påverkar och utmanar såväl vår vardag som våra föreställningar om världen, såväl politik och samhällsplanering som hur vid utbildar oss för framtiden. I lokal politik och förvaltning är sedan mer än 20 år tillbaka en helt ny nivå för politik och styrning en central faktor - den Europeiska Unionen. Men vad vet vi egentligen om denna nivå? Om dess historia och dess påverkan på vår vardag och det kommunala politiska livet och förvaltandet? Vart är EU på väg? Kunskap, förståelse och en kritisk reflektion kring ovanstående frågor har stor betydelse för vad vi förväntar oss i framtiden och hur vi agerar i nuet för att skapa en framtid att vilja överlämna till våra barn.

Att det saknas grundläggande kunskaper i Sverige om EU:s roll i såväl lokal som regional och nationell politik, inom kunskapsförmedling som skola och universitet, och inom media visade rapporten EU på hemmaplan (SOU2016:10). Med denna serie av föreläsningar och samtal hoppas vi att kunna bidra till att ändra det förhållandet.

Datum :
2017-03-02
Tid :
14:00 - 16:00

Changing political landscapes – A new trend in European Member States?

Welcome to a seminar in Europahuset

Datum :
2017-03-10
Tid :
10:00 - 11:30