Representation i Sverige
Nyheter
Smart specialisering
2017-07-18

Globaliseringen har medfört enorma fördelar för mindre utvecklade ekonomier i världen och många möjligheter för oss européer. Även om fördelarna har kommit de flesta till godo, är fördelningen av kostnaderna ofta ojämn, vilket understryks i kommissionens diskussionsunderlag om hur vi möter globaliseringen.

Om regionerna i EU ska kunna modernisera ekonomin måste EU ge dem resurser och hjälpa dem att skapa ett mervärde. Då behövs innovation, digitalisering, minskade koldioxidutsläpp och ökad kompetens.

Idag lägger kommissionen fram nya insatser om hur vi ytterligare kan hjälpa EU:s regioner att investera på områden där de har konkurrensfördelar (”smart specialisering”) och att skapa den innovation, motståndskraft och tillväxt som behövs.

2017-07-06

EU och Japan har i dag nått en principöverenskommelse om de viktigaste aspekterna av ett ekonomiskt partnerskapsavtal. Det handlar om det viktigaste bilaterala handelsavtal som någonsin ingåtts av EU och det kommer för första gången att omfatta ett särskilt åtagande avseende Parisavtalet om klimatförändringar.

Evenemang
Europaforum Hässleholm 2017

Europaforum Hässleholm är Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. En gång per år möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.

Europaforum Hässleholm syftar till att främja en öppen debatt och minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare. Här samlas representanter från olika demokratiska riktningar, sociala bakgrunder och åldrar för att delta i en konstruktiv dialog kring Europas och EU:s betydelse och utveckling.

I år arrangeras Europaforum 28-31 augusti.

Tisdagen den 29 augusti är EU-kommissionens dag i Hässleholm.

Datum :
2017-08-28 - 2017-08-31
Tid :
09:00 - 21:00