Representation i Sverige
Nyheter
2017-01-19

Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening (KGF) har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretag i Sverige inom ramen för EU-programmet för sysselsättning och social innovation (Easi).

Easi-garantiavtalet med KGF kommer att täcka en portfölj med lånegarantier för 45 miljoner svenska kronor (ca 4,6 miljoner euro). Tack vare det gemensamma stödet från EIF och EU-kommissionen kommer upp till 250 mikrolåntagare i hela Sverige att ha möjlighet att dra nytta av finansiering som annars inte skulle ha varit tillgänglig.

Photo: Johanna Leguerre,Thomas Dechoux. Graphic-artist: Luta Valentina Morciano
2017-01-10

Tjänster står för två tredjedelar av EU:s ekonomi och ungefär 90 % av alla nya jobb, men ändå är tjänstesektorn underpresterande. Produktivitetstillväxten inom sektorn ligger på en låg nivå och resten av världen håller på att komma ikapp. Olika faktorer hindrar företag från att etablera sig och expandera och de leder också till högre priser och färre valmöjligheter för konsumenterna.

I dag lägger kommissionen lagt fram ett ambitiöst och balanserat åtgärdspaket som kommer att göra det lättare för företag och yrkesverksamma att leverera tjänster till 500 miljoner potentiella kunder i EU.

Ett nytt uppsving för tjänstesektorn kommer att gynna konsumenter, arbetssökande och företag och leda till ekonomisk tillväxt i Europa.

Evenemang
Cecilia Malmström

EU:s export har redan gett upphov till mer än 30 miljoner jobb i Europa. Därutöver kommer 90% av framtidens tillväxt att skapas i länder utanför Europa. För att europeiska företag ska kunna dra fördel av detta behövs handelsavtal med dessa snabbväxande länder.

Datum :
2017-01-26
Tid :
16:30 - 17:45
Europa Direkt

Europa Direkt i Malmö arrangerar under våren en serie föreläsningar för lärare i samarbete med EU-kommissionen, Europaparlamentet och UHR.

Datum :
2017-02-09
Tid :
14:00 - 16:00